Mikołaj III.

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
(přesměrováno z Mikołaj Dąmbroffski-Bednarz)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Mikołaj III. Napoléon z Ôrłowyij Dąmbroffski-Bednarz
Fotografie Mikołaje III.
Velkocísař Orlovský
Předchůdce funkce vznikla
Patriarcha ŽJCPOV
Předchůdce Jiří Pech
2. Ministr vnitra Frýmenského království
ve fuknci
28. října 2023 - 26. listopadu 2023
Ministerský předseda Jakub von Schlackenwerth
Předchůdce Michal Viatr
Nástupce Filip Novák
5. Předseda sněmu národa Frýmenského království
ve funkci
1. prosince 2023 - 7. ledna 2024
Ministerský předseda János Peter Szesekoven
Předchůdce János Peter Szesekoven
Nástupce funkce zanikla
1. Ministerský předseda Frýmenské republiky
ve funkci od:
1 .února 2024
Prezident Matěj Svoboda
Předchůdce funkce vznikla
Osobní informace
Narozen Velký pátek, 33 minut po půlnoci
Karviná-Ráj
Rodné jméno Mikuláš Bednarz
Občanství Orlovsko Orlovsko

Česká republika Česko
Frýmensko Frýmensko
Galenolie Galenolie
Mendersko Mendersko
Vyrlejsko Vyrlejsko

Národnost Polák, Čech, Orlovák
Etnicita Čech s hlavně s Polskými kořeny, míchajících se s Švédskými.
Politická strana Swobodność (Předseda)
Další spojitosti
s politikou
DOMOV (Místopředseda)
Bydliště Sokółów-Mattencloitburg Orlovsko Orlovsko
Alma mater Orlovské Gymnázium a Obchodní Akademie (stále studuje)
Zaměstnání Politik
Náboženství ŽJCHV, Evangelicismus

Mikołaj III. nebo Mikołaj III. Napoléon z Ôrłowyij Petrysz Dąmbroffski-Bednarz je Velkocísař Orlovska, jenž založil. Je politikem ve Frýmensku.

Jméno

Jeho celé jméno i s tituly Jeho Velkocísařské veličenstvo Velkocísař Orlovský, jeho Přesvatost patriarcha Žlutoježíšské církve Pravoslavné Orlovského vyznání, jeho veličenstvo Král Ostravský, Bohumínský, Sokolovský, Mattencloitský, Karvinský, Zaolšský, Emír Mattencloitské Arábie, Ctihodný Velmistr Napoléon všech regulérních lóží a svatostánku a tajemství Bednářského, Vznešený kníže svatostánku a tajemství Bednářského Lóže Českých Bratří Sofiáše, Kníže Sokolovský, Bažinský, Ostravsko-Porubský, Karvinský, Markrabě Bohumínský, Bludovický, Těrlický, Fryštátský, Solecký, Dubovský, Jestřebský, Hrabě Prusko-Bohumínský, Přívozecký, Betánský, Zamarský, Trapanský, Baron Porubský, Geraský, Garadský, Šenovský, Bystřický, Kunčický, Křižanovický, Strombolský, Vulcanský, Dětmarovický, Darés Porubských Romů, Rytíř Rudyšvaldský, Zdrójovský, Doubravský, Všekozák Beskydský, Zbojník Beskyd Orlovských, Lord protektor Soběšovický, Blaujacke Žermanický, Šejch Zajordáský Mikołaj III. Michael Dezider Kilian Ryszard Rudolf Waldemar Pawoł Błażej Brzetysław Nikolaj Napoléon z Ôrłowyij Władysław Folwartsczhnyj Brzęczyszczykiewicz Petrysz Dąmbroffski-Bednarz z krve Mattencloitů - Baronů Orlovských i pokračovatel moudrosti rodu Mattencloitů, prorok Spásy, vládce a ochránce všech občanů, víry a morálky zvolen z vůle Boží jakožto následovník Ježíše Krista našeho pána a spasitele.

Celkově je jeho jméno založeno na tradicích a titulech v Orlovsku, Frýmensku, Svobodných Bednářech atd. Celkově jsou tyto tituly a fráze součástí Mikołajova jména a symbolizují jeho význačnou roli jako panovníka a duchovního vůdce OEVC, který spojuje politiku, náboženství a kulturu v OEVC. Protože je toto jméno velmi dlouhé požívá častěji variantu Jeho velkocísařské veličenstvo Velkocísař Orlovský, Jeho Přesvatost patriarcha ŽJCPOV Mikołaj III. Napoléon z Ôrłowyij Dąmbroffski-Bednarz z krve rodu Mattencloitů zvolen z vůle Boží. Jeho rodné jméno je Mikuláš Bednarz, brzy ale začal požívat polskou variantu Mikołaj pod kterou ho zná většina lidí dodnes. Příjmení Dąmbroffski přijal začátkem Července neboť se chtěl oddálit od svého otce. Toto příjmení si zvolil po polském národním hrdinovi Dąbrowskiem ale místo klasického w používá ff kvůli větší originality. Mikołaj III. si říká Kvůli šlechtického původu neboť 2 muži před ním se jmenovali Mikuláš z Mattencloitu. Jméno Michael používá neboť se chce nechat pokřtít tímto jménem. Další jména jenž jsou jeho osobní jsou buď

  1. jména, která jsou jeho občanská (Mikołaj III. Michael Napoléon z Ôrłowyij Dąmbroffski-Bednarz)
  2. jména, kterými se měl jmenovat (Kilian, Ryszard, Rudolf)
  3. jména, která jsou dědičná pro daný titul (Dezider, jakožto král Romů)
  4. jména, kterými se jmenovali jeho mužští předci vzestupně (Waldemar Pawół Błażej Nikolaj)
  5. jména, která přijal z evangelické tradice (Władysław Folwartschny)

Mikronacionální činnost

O mikronárodech se poprvé dočetl dle vlastních slov v roce 2021. Svůj první mikronárod založil, ale až 30.6.2022 a to GOAOPOEK. Tento socialistický mikronárod měl ale krátkého fungování, zanikl totiž již za pár měsíců a to dne 4.9.2022, kdy vzniklo Orlovské velkoknížectví. Mikronárod byl ale velice neaktivní, to i s důvodu, že Mikołaj ztratil zájem o mikronacionální věci. Mikronárody jej znovu uchvátili na konci léta 2023, kdy také vzniklo Orlovsko v dnešní podobě. Dále působil jako politik v tehdejším Frýmenském království. Nyní je ministerský předseda v Frýmenské republice.

Osobní žibot a politické názory

Narodil se v Karviné Ráji, pod jménem Mikuláš Bednarz do česko-polské rodiny. Začal chodit na české základní školy a poté přestoupil na Orlovské gymnázium. Po gymnáziu se plánuje stát farářem, či vojenským kaplánem. Sám sebe označuje za radikálního centristu.