Orlovsko

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Orlovské Evangelické Velkocísařství
Wielkocesarstwo Ewangelickie Orłowa (Polština)
Evangelical Greatempire of Orlov (Angličtina)
Vlajka Orlovského Evangelického Velkocísařství
Vlajka
malý znak
malý znak
Motto"Chwała Tobie Jezu Chryste! (polština)
česky: ""Sláva Tobě Jezu Kriste!""
Národní hymna"Hej sokoły"
Sokółów-Mattencloitburg
Čeština, Polština, Slezština, Angličtina
Uznávané jazyky
Švédština, Slovenština, Mezislovanština, Romština
45% Poláci, 40% Češi, 10% Slezané, 5% Slováci
Žlutoježíšká církev Helvetského vyznání 55%, Evangelicismus 30%, Reformní Pastafariánství 10%, Katolicismus 5%
Orlovští, Orlovák
Vláda
Absolutní Monarchie
• Velkocísař
Mikołaj III. Dąmbroffski-Bednarz
• Velkocísařský ministr (premiér)
Lukáš Gwoždz
Legislatura
Velkocísařský sněm
• křesel
9
Vznik
• Velká Červnová Socialistická Revoluce a podepsání ústavy GOAOPOEK
10.6.2022
• Vyhlášení nezávislosti OEVK
4.9.2022
• Podepsání nové ústavy OEVC
30.8.2023
• Držitelů občanství k 2023/9
20 (držitelé občanství nebo čestného občanství)
• Celkem
0 Kč
• Na osobu
0 Kč
Koruna česká, Złoty, Euro
Formát data
DD/MM/YY
Svatý Stanislav ze Szczepanowa, Svatý Michael Archanděl a Becírek
Předcházející
OEVK

Orlovsko celým názvem Orlovské Evangelické Velkocísařství (polsky Wielkocesarstwo Ewangelickie Orłowa je teokratická mikronárodní absolutní monarchie rozkládajíc se převážně na území českého Slezska. Hlavním městem je Sokółów kde sídlí jeho Velkocísařské Veličenstvo Velkocísař Mikołaj III. Dąmbroffski-Bednarz. Vzniklo 30.8.2023 kdy se podepsáním nové ústavy stalo z Orlovského Evangelického Velkoknížectví stalo Orlovské Evangelické Velkocísařství.

Historie

Počátky

Prvním pokusem vytvořit takovýto stát bylo vyhlášení nezávislosti GOAOPOEK 10.6.2022 na České Republice. Tento socialistický stát vytvořený u Orlovského Gymnázia (po vzoru Státu Gymnázium) a Evangelického kostela. Zanikl 4.9.2022.

OEVK

Téhož dne jenž zaniklo GOAOPOEK bylo založeno Orlovské Evangelické Velkoknížectví podepsáním deklarace nezávislosti a odesláním dopisu tehdejšímu prezidentu ČR Miloši Zemanovi. V OEVK byl de facto hlavou státu Vladislav Szkandera , pastor SCEAV v Orlové , de iure to byli 2 konzulové Mikołaj III. Dąmbroffski-Bednarz a Jonáš Pastirčák. OEVK ale začalo postupem času upadat a zneaktivnilo se hlavně kvůli zrušení říjnových voleb. zaniklo vznikem OEVC 30.8.2023

Současnost

30.8.2023 podepsal Mikołaj III. novou ústavu a z Orlovského Evangelického Velkoknížectví se stalo Orlovské Evangelické Velkocísařství. První den získal 2 občany, dvěma jim ho dal čestně.

Politika

Politický systém

OEVC je teokratická mikronárodní absolutní monarchie. To znamená, že stát je řízen náboženskými a monarchistickými principy.

Senát

Senát byl tvořen zástupci různých náboženských a společenských skupin, kteří byli jmenováni na základě svého významu a zkušeností. Jeho úkolem bylo zastupování regionálních zájmů, přijímání legislativ a podílení se na tvorbě politiky. 4.9.2023 byl zrušen z důvodu nefunkčnosti.

Císařský Sněm

Císařský Sněm má nižší sněmovnou zahrnující duchovní, vládní úředníky a zástupce různých oblastí. Jeho role by mohla spočívat ve schvalování zákonů, rozhodování o klíčových otázkách státu a poskytování rady monarchovi. Jeho členové jsou všichni občané

Monarcha

Monarcha, Velkocísař Mikołaj III. Dąmbroffski-Bednarz, by mohl zůstat hlavou státu a ztělesňovat náboženskou autoritu ŽJCHV (Žlutoježíšká církev Helvetského vyznání). Jeho pravomoci zahrnují schvalování zákonů a rozhodování o důležitých otázkách, které se týkají náboženství, kultury a politiky.

Politické strany a participace

I když je OEVC prezentováno jako absolutní monarchie, existuje určitá forma politické účasti občanů. K datu 24.9.2023 existují tři politické subjekty hnutí Swobodność, Śląska Solidarna Partia Robotniczna, Velkocísařská Strana Sociálně Demokratická.

ŽJCHV a Náboženská Autorita

ŽJCHV je klíčovým náboženským uskupením v OEVC. Monarcha jako hlava státu ztělesňuje autority ŽJCHV (Patriarcha) a má pravomoc rozhodovat o náboženských záležitostech. Náboženské zákony a normy jsou utvářeny s ohledem na vyznání ŽJCHV, což by mělo významný vliv na kulturní a společenské aspekty života v OEVC.

Hierarchie Moci

Senát a Velkocísařský Sněm mají tvořit určitou formu systému kontroly a vyvážení moci v rámci státu. Zároveň slouží k posílení participace občanů a zohledňování jejich názorů při tvorbě politiky.

Mezinárodní vztahy

Dne 8.9.2023 se stal pozorovatelským členem Unie Mikronárodů Střední Evropy spolu s Frýmenskem a Golliezským královstvím.

Geografie a krajina

OEVC se nachází převážně na území českého Slezska. Toto území může být charakterizováno svou geografickou různorodostí, zahrnující například kopcovitou krajinu i nížiny. Rybníky hrají v OEVC významnou roli jako ekologické, kulturní a společenské prvky. Tyto vodní plochy jsou důležité nejen pro zachování životního prostředí, ale také mají symbolický význam spojený s duchovními a kulturními hodnotami OEVC.

Rybníky

Ekologický Význam Rybníků

Rybníky v OEVC mají klíčový význam pro místní ekosystémy. Jsou domovem pro širokou škálu rostlin a živočichů, které spolu tvoří citlivou ekologickou rovnováhu. Tyto vodní plochy slouží jako biotopy pro vodní ptáky, ryby, obojživelníky a další živé organismy. Ochranou a správou rybníků se OEVC snaží podporovat biodiverzitu a udržitelnost místního prostředí.

Kulturní a Symbolický Význam

Rybníky mají také hluboký kulturní a symbolický význam v rámci OEVC. Jsou často spojeny s tradičními náboženskými a kulturními událostmi. Mnohé rybníky jsou pojmenovány po významných postavách (Becírek), událostech nebo svatých, což zvýrazňuje propojení duchovních a kulturních prvků v životě občanů OEVC.

Společenské Využití

Rybníky slouží také jako místa setkávání a rekreace pro občany OEVC. Místní komunita využívá okolní rybníky pro rybaření, pikniky a kulturní akce. Tyto aktivity posilují společenskou soudržnost a umožňují občanům spojit se s přírodou a tradicemi svého státu.

Ochrana a Udržitelnost

OEVC klade důraz na udržitelný rozvoj a ochranu přírodních zdrojů, včetně rybníků. Státní politiky podporují péči o rybníky, aby byly zachovány pro budoucí generace. Ekologické iniciativy, jako je čištění vody, ochrana břehů a zalesňování okolí, jsou v souladu s náboženskými zásadami a kulturními hodnotami OEVC. V součtu tedy rybníky v Orlovském Evangelickém Velkocísařství nejen přispívají k ekologickému bohatství, ale jsou také klíčovými kulturními symboly, které propojují duchovní hodnoty a tradice občanů tohoto státu.

Legenda o Becírkovi - Lidovém hrdinovi

O Becírkovi

V historii OEVC údajně existuje postava jménem Becirka, která byla významnou postavou a lidovým hrdinou. Becirka byl člověk, který se vynikal nejen svou statečností, ale také moudrostí a oddaností vůči hodnotám OEVC. Narodil se v malé vesnici a byl vychován podle principů evangelické víry. Jeho příběh by mohl být ukázkou toho, jak obyčejný jedinec může mít hluboký vliv na dějiny státu.

Becírkův příběh

Becirka se narodil v náročných podmínkách, ale již od dětství bylo zřejmé, že má v sobě nezvyklý zápal pro ochranu slabších a prosazování spravedlnosti. S postupem času se stal duchovním vůdcem pro mnohé lidi ve své vesnici a okolí. Jeho kázání a učení byla spojena s evangelickými hodnotami a principy, které OEVC zastává.

Památníky a uznání

Na počest Becirky by mohla být v OEVC postavena památníky a sochy. Jeho příběh by mohl být součástí školních učebnic a veřejně oslavován jako vzor oddanosti náboženským hodnotám a aktivní účasti na společenském dění.

Dědictví Becirky

Becirkovo dědictví by mohlo být ztělesněním toho, jak jediná osoba může pozitivně ovlivnit celý stát. Jeho životní příběh by mohl sloužit jako inspirace pro občany OEVC, aby se angažovali ve veřejném životě, podporovali náboženské hodnoty a pracovali na dosažení lepší budoucnosti. Tímto způsobem může Becirka představovat význačný symbol a hrdinu v rámci Orlovského Evangelického Velkocísařství. Je po něm pojmenován rybník Becírek

Právo a soudní moc v OEVC

Právo a soudní moc hrají významnou roli v politickém a sociálním životě OEVC. Jako teokratická mikronárodní absolutní monarchie, OEVC kombinuje náboženské a právní aspekty, které utvářejí základní strukturu jeho právního systému.

Právní Systém

OEVC respektuje zásady náboženského práva, zejména v souladu s učením ŽJCHV . Náboženské zákony a normy jsou základem pro všechny právní předpisy, které se týkají kultury, společnosti a politiky v rámci státu. Tento náboženský právní rámec je zajišťován monarchou, jeho velkocísařským veličenstvem Velkocísařem Mikołajem III. Dąmbroffski-Bednarzem, který ztělesňuje náboženskou autoritu a může rozhodovat o právních otázkách.

Soud

Soudní Moc

Soudní moc v OEVC je organizována tak, aby byla v souladu s náboženskými principy a hodnotami. Soudní systém je vysoce specializovaný a má za cíl zajišťovat náboženskou a kulturní integritu státu. Soudy v OEVC vynášejí rozsudky na základě náboženských pramenů a zákonných norem, které jsou interpretovány v souladu s učením ŽJCHV.

Soudní Orgány

Soudní systém OEVC zahrnuje různé úrovně soudních orgánů. Nejvyšším soudním orgánem je Císařský Soud, který má pravomoc nad důležitými právními otázkami a případy vyššího významu. Pod Císařským Soudem jsou nižší soudy, které se zabývají běžnými právními záležitostmi a případy.

Právní Profese

Právníci a soudci v OEVC jsou vzděláváni v souladu s náboženskými normami a prameny. Právnická profese je vysoko ceněná a má důležitou úlohu při udržování náboženské a kulturní integrity státu.

Kultura a náboženství

Kultura v OEVC

Kultura v Orlovském Evangelickém Velkocísařství je jedinečným směsicí náboženských, kulturních a společenských prvků, které vytvářejí jedinečnou identitu tohoto státu. Silně ovlivněna náboženstvím a duchovními hodnotami, kultura OEVC reflektuje hlubokou sounáležitost občanů s jejich vírou a tradicemi.

Náboženský Vliv na kulturu

Náboženský vliv je klíčovým aspektem kultury OEVC. Náboženství, především Evangelicismus spojený s ŽJCHV, utváří základní hodnoty a morální rámec pro společnost. Náboženské slavnosti, modlitby a obřady jsou pevně zakořeněny v každodenním životě občanů.

Umělecké Vyjádření

Umění v OEVC často reflektuje náboženské a duchovní motivy. Malba, sochařství, literatura a hudba mají často náboženský podtext a slouží k vyjádření víry a spirituality. Tradiční náboženské fresky a ikony hrají v uměleckém dědictví státu zvláště významnou roli.

Kultura Každodennosti

Kultura v OEVC se odráží také v každodenním životě. Lidé se často shromažďují na trzích, festivalech a kulturních akcích, kde jsou příležitosti k setkání, výměně názorů a projevu společenské sounáležitosti. Tradiční oděv, jídlo a zvyky jsou důležitými součástmi kultury OEVC.

Kulturní Události

Kulturní kalendář OEVC je zvýrazněn náboženskými a historickými událostmi. Slavnosti jako Vzestoupení Žlutoježíše, Svátek Zjevení a další náboženské oslavy jsou důležitými okamžiky, které spojují občany státu. Tyto události jsou často doprovázeny hudbou, tancem a tradičními obřady.

Kulturní Diverzita

I když náboženství a duchovní hodnoty tvoří základ kultury OEVC, stát také oceňuje a respektuje kulturní různorodost. Různé etnické skupiny a tradice mají své místo v rámci kulturního mozaiky OEVC.

Náboženství v Orlovském Evangelickém Velkocísařství (OEVC)

Náboženství hraje v Orlovském Evangelickém Velkocísařství klíčovou roli a tvoří neodmyslitelnou součást kulturního, společenského a duchovního života občanů. Náboženství je základním prvkem identity státu a odráží se v různých aspektech života.

Evangelicismus a ŽJCHV

Hlavním náboženstvím v OEVC je Evangelicismus, který je spojen s ŽJCHV (Žlutoježíšká církev Helvetského vyznání). Toto náboženství má hluboké kořeny v kultuře a dějinách státu a vyznačuje se důrazem na náboženskou spiritualitu, morální hodnoty a společenskou sounáležitost.

Víra a Každodenní Život

Víra je nedílnou součástí každodenního života občanů OEVC. Modlitby, rituály a náboženské oslavy jsou běžnou součástí dne a slouží k posílení duchovního spojení s vírou a s ostatními věřícími. Náboženství vede k úctě k etickým hodnotám, soucitu a vzájemné toleranci.

Duchovní Lídři a Učitelé

Duchovní lídři a učitelé, kteří slouží ve ŽJCHV, mají v OEVC význačnou úlohu. Jsou zodpovědní za vedení modliteb, výkladu náboženských textů a poskytování duchovního vedení občanům. Jejich autorita je odvozena z náboženského učení a moudrosti.

Náboženské Slavnosti a Oslavy

V OEVC jsou náboženské slavnosti a oslavy významnými událostmi. Svátek Zjevení a další důležité dny jsou příležitostmi pro společné modlitby, setkání a vyjádření víry. Tyto oslavy jsou často doprovázeny hudbou, tancem a tradičními rituály.

Náboženská Tolerance

OEVC je nábožensky pluralitní stát, který respektuje různorodost náboženských přesvědčení. I přes dominanci Evangelicismu jsou jiná náboženství vítána a tolerována. Tato tolerance reflektuje principy lásky, respektu a sounáležitosti.

Nový Státní Znak OEVC

První zasedání Císařského Sněmu bylo zahájeno významným návrhem na změnu státního znaku OEVC. Nový znak měl lépe vyjádřit hodnoty a tradice OEVC, včetně jejího náboženského základu a vztahu k Žlutoježíšké církvi Helvetského vyznání.

Diskuze ohledně nového znaku byla intenzivní a trvala několik dní. Několik návrhů bylo vzneseno, ale nakonec byl přijat návrh, který obsahoval hlavní symboly OEVC. Tento nový znak byl schválen většinovým hlasováním (5/7) a stal se oficiálním symbolem OEVC.

Dne 16.9.2023 Mikołaj III. schválil nový malý státní znak