Severovsko

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Severovská federativní republika (do 10. září "Federace severních okresů", někdy také Severní okresy, Severovsko, FSO) je země na území města Roudnice nad Labem v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji. Dělí se na tři části (autonomní oblasti): Autonomní ob. Podlusko, Autonomní ob. Neklanovsko, Autonomní ob. Libušinsko a Autonomní ob. Vrbice. Nezávislost byla vyhlášena 10. srpna 2023 třemi vůdci vojenského převratu, který probíhal prakticky od prosince 2022 s přestávkami.

Severovská federativní republika
Vlajka
Znak
Mapa aktualizovaná 7. září 2023. Hranice jsou označeny červenou barvou. Červené plné čáry jsou státní hranice, zatímco červené čárkované čáry jsou hranice mezi oblastmi. Nově byla na mapě také přidána anektovaná vesnice Dobříň na severovýchodě. Uprostřed oblasti Libušinsko se nachází malé čárkované území, které je však součástí Neklanovska. Modře je ohraničená enkláva/exkláva Sudetského Německa, kterou jsme již dříve odstoupili na základě smlouvy.
Území ohraničené modře nám bylo odstoupeno v rámci smlouvy z 15. srpna, kdy jsme my na oplátku odstoupili část našeho území (*viz mapa nahoře). Území se stalo součástí Autonomní oblasti Podlusko (oficiálně Autonomní oblast Podlusko-Hoříkovice).
Roudnice nad Labem
čeština
Uznávané jazyky
čeština, angličtina, ruština, ukrajinština
Češi, Ukrajinci, další
křesťanství, ateismus
Severové
Vláda
Prezidentská republika
• Prozatimní prezident
Martin Kirsch
• Předseda vlády
Petr Sojka
• Velitel armády
Venceslav Veselý
Vznik
• vojenský převrat, následná vojenská junta trvající do srpna 2023
de facto prosinec 2022, de iure 10. 8. 2023
• Držitelů občanství
Oficiálních držitelů občanství je 13, počet lidí žijících na našem území je cca 13 000
Formát data
yyyy/dd/mm

Historie

Republika vznikla vlastně už v prosinci 2022, kdy vznikla vojenská junta. V průběhu měsíců probíhaly změny podmínek pro převzetí moci nad městem, tedy, bylo velmi těžké se dohodnout s jeho představiteli. Důvody převratu však nejsou veřejně známé. Spekuluje se, že převrat byl plánován již několik let předem. Jeden z vůdců údajně prohlásil, že převrat by se neuskutečnil kdyby stále měl moc předešlý starosta města Vladimír Urban.

Neoficiální vyhlášení nezávislosti proběhlo 10. srpna 2023. Oficiální vyhlášení nezávislosti bylo vydáno jako video prostřednictvím YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=mGwg66BGSS8)

Dne 13. srpna 2023 byl 10. srpen a 1. prosinec ustanoveny jako státní svátky (Den vyhlášení nezávislosti a Výročí Velké revoluce).

18. srpna se stala Roudnice nad Labem hl. městem.

10. září se země přejmenovala dekretem prezidenta z původního názvu Federace severních okresů na Severovskou federativní republiku.

24. září 2023 bylo prohlášením vlády anektováno nové území na severu a vytvořena nová autonomní oblast (Autonomní oblast Vrbice). Video s prohlášením je zde: https://www.youtube.com/watch?v=X9vrlExhGhs

Vláda

Vláda je tvořena prezidentem a předsedou vlády. Momentálně je prezident prozatimní, protože je stát ještě velmi mladý.

Vnitřní politika

Pravomoci a povinnosti prezidenta

Prezident má oproti úřadu předsedy vlády více pravomocí. Má například právo veta, právo podepisovat mezinárodní smlouvy bez souhlasu premiéra a budoucnost země je na jeho vlastní vůli. Co se týče povinností, musí se (pokud se neučástní předseda vlády jako náhradník, mohou se účastnit oba) účastnit jednání mezi zeměmi.

Pravomoci a povinnosti předsedy vlády

Předseda vlády má méně pravomocí než prezident. Nemá právo veta a při podepisování smluv musí obeznámit prezidenta, který rozhodne jestli je smlouva vhodná a nebo ne. Nemusí se účastnit jednání, ale pokud je prezident zaneprázdněn, pak ano. Má také povinnost účastnit se osobně jako voják válek.

Pravomoce armády

Ačkoliv není Severovsko vojenským státem, zde má armáda výjimečně vyšší moc. Armádní generál má právo zmobilizovat všechny síly nezávisle na prezidentovi a předsedovi vlády. Každý voják včetně arm. generála má právo se aktivně účastnít politického života, tedy volit, zakládat politické strany apod.

Politické strany

Ve Federaci momentálně fungují dvě politické strany, a to sice NDDS a SNSZL.

Propaganda

Televize

V Severovsku funguje státem vlastněná televize (Severovská státní televize). Je pod přímou kontrolou vlády a slouží jako nástroj vlastenecké propagandy a také k promítání obecných zpráv týkajících se státu.

Vnější politika

FSO udržuje diplomatické vztahy s ostatními zeměmi na dobré úrovni. Země neuchovává žádné nepřátelské vztahy. Současný prezident Martin Kirsch řekl, že jeho cílem nejsou války ale prosperita. Ve videu z 11. srpna bylo však oznámeno, že při napadení nebo při sebemenší provokaci ze strany jiného národy budou mobilizovány všichni obyvatelé k obraně vlasti.

20. srpna byla společně se Sudetským Německem založena organizace Liga vzájemné bezpečnosti, jejímž účelem je obrana členů paktu a kooperace mezi nimi.

25. srpna byl podepsán edikt Formlandský přededou vlády Petrem Sojkou a Knížetem Antalem I.

Podepsané smlouvy
Země Datum Bližší popis
Sudetské Německo 11. 8. 2023 Smlouva o neagresi, vojenské, diplomatické a hospodářské spolupráci

mezi Sudetoněmeckou národně sociální republikou a Federací severních okresů

Knížectví Mendersko 14. 8. 2023 Smlouva o vzájemném uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů

mezi Federací severních okresů a Knížectvím Mendersko

Sudetské Německo 15. 8. 2023 Smlouva mezi Federací severních okresů a Sudetoněmecké národně sociální republiky o vzájemném odstoupení určitého území ve prospěch druhého národa
vznik Ligy vz. bezp. 20. 8. 2023 Smlouva o fungování Ligy vzájemné bezpečnosti
Formlandské

Knížectví

25.8.

2023

Smlouva o diplomatické a hospodářské spolupráci

mezi Formlandským knížectvím a Federací severních okresů

Formlandské

Knížectví

12.9.

2023

Garance nezávislosti Formlandu
Vlčisko 20.9.

2023

uznání nezávislosti

Vlčiska

Ekonomika

Ekonomika země bude založena na exportu zejména zemědělských produktů a všeho, co se dá a není tolika potřebné. Federace se bude snažit importovat hlavně nerostné suroviny.

Zemědělství

V Severovsku se pěstují konkrétně rajčata, lilek brambor, česnek, jablka, švestky, meruňky, rybíz, maliny a ostružiny. Jsou zde rozsáhlá pole, kterým nížinatá plocha prospívá.

Ostatní obchod

V Neklanovsku se nachází veliký Obchodní dům Říp, kde se nachází několik menších obchodů. V Severovsku se nachází významná vietnamská menšina, která zde provozuje rodinné obchody, tzv. "večerky".

I Severové zde vlastní rodinné podniky většinou zaměřené na potravinářství.

Průmysl

V Neklanovsku se nachází průmyslový areál, kde se vyrábí zemědělské stroje AGROZET Roudnice nad Labem. V minulosti v Libušinsku fungoval i pivovar.

Administrativní dělení státu

Provincie Vlajka Znak
Autonomní oblast Podlusko
Autonomní oblast Neklanovsko
Sudetské Severovsko pozn.*: Území není součástí Federace, ale je pod její ochranou
Autonomní oblast Podlusko-Hoříkovice není není pozn.: Enkláva u Sudetského Německa
Autonomní oblast Libušinsko
Autonomní oblast Vrbice

Obyvatelstvo

Mapa FSO v rámci celé České republiky

Obyvatelé Federace jsou koncentrováni hlavně v centrální částí města a na předměstí. Na okrajích města se nachází zahradní "kolonie".

Kultura

Nachází se zde Kulturní dům Říp, kde se pořádají různé kulturní akce jako např. večírky, promítání filmů apod. Každý rok se zde v září koná vinobraní. V Libušinské aut. oblasti se nachází galerie moderního umění.

Ve městě se nachází mnoho dalších památek jako je např. římskokatolický Kostel Narození Panny Marie.

Národnostní složení

Majoritou ve Federaci jsou Češi, tedy Severové. Další významný podíl na národnostním složení mají Ukrajinci, Cikáni, Vietnamci a Mongolové.

Doprava

Autobusy

Funguje zde rozsáhlá autobusová síť, která je rozlehlá do všech koutů země a též za její hranice. Hlavním provozovatelem je Doprava Ústeckého kraje.

Vlaky

Na území Severovska a kousek za jeho hranicemi funguje krátká vlaková doprava ve formě motorových vozů. Potom je zde samozřejmě hlavní nádraží, odkud je možné se dostat do mikronárodů kolem.

Osobní doprava

Téměř každý dospělý člověk v zemi vlastní automobil nebo motorku a silnice jsou zde volně dostupné. Okolo 16:00 jsou silnice často zablokované a některé kompletně uzavřené např. kvůli opravám.

To samozřejmě ovlivňuje i autobusovou dopravu.

Ozbrojené síly

Stát má ve výzbroji 3 vzduchovky, 3 airsoftové zbraně (airsoft MP-40, G-36, P22). Velitelem ozbrojených sil je plk. Venceslav Veselý.