Severovské císařství

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

První Severovské císařství nebo jen Severovské císařství je mikronárod na území města Roudnice nad Labem v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji. Nezávislost byla vyhlášena 10. srpna 2023 třemi vůdci vojenského převratu, který probíhal prakticky od prosince 2022 s přestávkami.

První Severovské císařství
Vlajka
Znak
Národní hymnaVítězství je naše (La Victoire est à Nous)

https://www.youtube.com/watch?v=njw-g09XPmM

Mapa státu aktualizovaná 27. října 2023
Roudnice nad Labem
čeština
Uznávané jazyky
čeština, angličtina, ruština, ukrajinština
Češi, Ukrajinci, další
křesťanství, islám, ateismus
Severové
Vláda
Monarchie
• Císař
Martin I. Roudnický
• Vévoda země severovské
Venceslav Veselý
• Velitel armády
Venceslav Veselý
Vznik
• vojenský převrat, následná vojenská junta trvající do srpna 2023
de facto prosinec 2022, de iure 10. 8. 2023
• Držitelů občanství
Oficiálních držitelů občanství je 13, počet lidí žijících na našem území je cca 12 500
Formát data
yyyy/mm/dd

Historie

Republika vznikla vlastně už v prosinci 2022, kdy vznikla vojenská junta. V průběhu měsíců probíhaly změny podmínek pro převzetí moci nad městem, tedy, bylo velmi těžké se dohodnout s jeho představiteli. Důvody převratu však nejsou veřejně známé. Spekuluje se, že převrat byl plánován již několik let předem. Jeden z vůdců údajně prohlásil, že převrat by se neuskutečnil kdyby stále měl moc předešlý starosta města Vladimír Urban.

Neoficiální vyhlášení nezávislosti proběhlo 10. srpna 2023. Oficiální vyhlášení nezávislosti bylo vydáno jako video prostřednictvím YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=mGwg66BGSS8)

Dne 13. srpna 2023 byl 10. srpen a 1. prosinec ustanoveny jako státní svátky (Den vyhlášení nezávislosti a Výročí Velké revoluce).

18. srpna se stala Roudnice nad Labem hl. městem.

10. září se země přejmenovala dekretem prezidenta z původního názvu Federace severních okresů na Severovskou federativní republiku.

Rozkol ve vládě

3. října se udála hádka mezi panem Petrem Sojkou a Martinem Kirschem, jelikož se nemohli dohodnout na budoucnosti země. Petr Sojka tak odstoupil z pozice premiéra a Kirsch se stal jediným faktickým vládcem v zemi. Toto tak fungovalo až do 21. 10., kdy byl do postu jmenován plukovník Venceslav Veselý.

Unitární republika

27. října 2023 se rozhodnutím prezidenta republiky stala ze Severovska unitární země. Všechny autonomní oblasti tedy zanikly. Prezident to odůvodnil tím, že není nikdo kdo by oblasti mohl schopně a dobře řídit a že díky velikosti země bude lepší, když stát bude fungovat jako celek. Názvy bývalých aut. oblastí se nadále používají pouze orientačně, nikoliv administrativně.

Knížectví

1. listopadu 2023 bylo rozhodnutím vůdce Severovska založeno knížectví a on se sám prohlásil knížetem. Post prezidenta a předsedy vlády zanikl a vznikly dva tituly "´Kníže země severovské" a "Vévoda země severovské". Oficiálním ekonomickým zřízením se stal feudalismus.

Císařství

28. 12. 2023 se Martin I. Roudnický prohlásil císařem.

Vláda

Vnitřní politika

Pravomoci a povinnosti císaře

Císař má oproti úřadu předsedy vlády více pravomocí. Má například právo veta, právo podepisovat mezinárodní smlouvy bez souhlasu premiéra a budoucnost země je na jeho vlastní vůli. Co se týče povinností, musí se (pokud se neúčastní vévoda jako náhradník, mohou se účastnit oba) účastnit jednání mezi zeměmi.

Pravomoci a povinnosti vévody

Předseda vlády má méně pravomocí než císař. Nemá právo veta a při podepisování smluv musí obeznámit svého nadřízeného, který rozhodne jestli je smlouva vhodná a nebo ne. Nemusí se účastnit jednání, ale pokud je prezident zaneprázdněn, pak ano. Má také povinnost účastnit se osobně jako voják válek.

Pravomoce armády

Severovsko není vojenským státem, armáda zde nemá vyšší moc. Armádní generál má právo zmobilizovat všechny síly jen v závislosti na císaři. Každý voják včetně arm. generála má právo se aktivně účastnít politického života, tedy volit, zakládat politické strany apod.

Politické strany

Ve zemi fungovaly dvě politické strany, a to sice NDDS a SNSZL. Obě zanikly a později bylo rozhodnuto, že budoucí strany již nebudou mít vliv na politiku státu a budou sloužit jen k zájmům lokálního obyvatelstva.

Administrativní dělení

Mapa Severovska k září 2023

Severovsko bylo zpočátku rozděleno na tři autonomní oblasti, Neklanovsko, Podlusko a Libušinsko. Po zrušení Sudetského Severovska pak severovská vláda na jeho území vyhlásila autonomní oblast Vědomice. Každá autonomní oblast byla spravována svým guvernérem. S výjimkou Autonomní oblasti Podlusko, která se rozpadla dříve, byly všechny autonomní oblasti na podzim 2023, kdy došlo k centralizaci Severovska.

Vnější politika

Severovsko udržuje diplomatické vztahy s ostatními zeměmi na dobré úrovni. Země neuchovává žádné nepřátelské vztahy. Současný prezident Martin Kirsch řekl, že jeho cílem nejsou války ale prosperita. Ve videu z 11. srpna bylo však oznámeno, že při napadení nebo při sebemenší provokaci ze strany jiného národy budou mobilizovány všichni obyvatelé k obraně vlasti.

Podepsané smlouvy
Země Datum Bližší popis Datum vypovězení
Sudetské Německo 11. 8. 2023 Smlouva o neagresi, vojenské, diplomatické a hospodářské spolupráci

mezi Sudetoněmeckou národně sociální republikou a Federací severních okresů

Knížectví Mendersko 14. 8. 2023 Smlouva o vzájemném uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů

mezi Federací severních okresů a Knížectvím Mendersko

Sudetské Německo 15. 8. 2023 Smlouva mezi Federací severních okresů a Sudetoněmecké národně sociální republiky o vzájemném odstoupení určitého území ve prospěch druhého národa 11. 10. 2023
vznik Ligy vz. bezp. 20. 8. 2023 Smlouva o fungování Ligy vzájemné bezpečnosti 11. 10. 2023
Formlandské

Knížectví

25.8.

2023

Smlouva o diplomatické a hospodářské spolupráci

mezi Formlandským knížectvím a Federací severních okresů

Formlandské

Knížectví

12.9.

2023

Garance nezávislosti Formlandu
Vlčisko 20.9.

2023

uznání nezávislosti

Vlčiska

Ekonomika

Ekonomika země bude založena na exportu zejména zemědělských produktů a všeho, co se dá a není tolika potřebné. Císařství se bude snažit importovat hlavně nerostné suroviny.

Zemědělství

V Severovsku se pěstují konkrétně rajčata, lilek brambor, česnek, jablka, švestky, meruňky, rybíz, maliny a ostružiny. Jsou zde rozsáhlá pole, kterým nížinatá plocha prospívá.

Ostatní obchod

V Neklanovsku se nachází veliký Obchodní dům Říp, kde se nachází několik menších obchodů. V Severovsku se nachází významná vietnamská menšina, která zde provozuje rodinné obchody, tzv. "večerky".

I Severové zde vlastní rodinné podniky většinou zaměřené na potravinářství.

Průmysl

V Neklanovsku se nachází průmyslový areál, kde se vyrábí zemědělské stroje AGROZET Roudnice nad Labem. V minulosti v Libušinsku fungoval i pivovar.

Obyvatelstvo

Mapa FSO v rámci celé České republiky

Obyvatelé země jsou koncentrováni hlavně v centrální částí města a na předměstí. Na okrajích města se nachází zahradní "kolonie".

Kultura

Nachází se zde Kulturní dům Říp, kde se pořádají různé kulturní akce jako např. večírky, promítání filmů apod. Každý rok se zde v září koná vinobraní. V Libušinsku se nachází galerie moderního umění.

Ve městě se nachází mnoho dalších památek jako je např. římskokatolický Kostel Narození Panny Marie.

Národnostní složení

Majoritu v zemi tvoří Češi, tedy Severové. Další významný podíl na národnostním složení mají Ukrajinci, Cikáni, Vietnamci a Mongolové.

Doprava

Autobusy

Funguje zde rozsáhlá autobusová síť, která je rozlehlá do všech koutů země a též za její hranice. Hlavním provozovatelem je Doprava Ústeckého kraje.

Vlaky

Na území Severovska a kousek za jeho hranicemi funguje krátká vlaková doprava ve formě motorových vozů. Potom je zde samozřejmě hlavní nádraží, odkud je možné se dostat do mikronárodů kolem.

Osobní doprava

Téměř každý dospělý člověk v zemi vlastní automobil nebo motorku a silnice jsou zde volně dostupné. Okolo 16:00 jsou silnice často zablokované a některé kompletně uzavřené např. kvůli opravám.

To samozřejmě ovlivňuje i autobusovou dopravu.

Ozbrojené síly

Stát má ve výzbroji 1 vzduchovku a 2 airsoftové zbraně (G-36, P22). Velitelem ozbrojených sil je plk. Venceslav Veselý.