Wistonsko-Kybistánská krize

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Wistonsko-kybistánská krize
Trvání: 1.–7. únor 2021
Místo: online
Výsledek: Status quo
Strany
Řehořeřšžsko Řehořeřšžsko Kybistán Kybistán
Velitelé
Hans I.
Ondřej Mráz
J.S.

Wistonsko-kybistnáská krize byla krize která probíhala mezi Wistonským královstvím a Kybistánskou národní republikou od 1. do 7. února 2021. Krize byla započata ultimátem WK, které bylo posláno 1.2.2021 vůdci KNR. Představitelé WK zaslali toto ultimátum kvůli jednání KNR v nedávné době, nespokojenosti s nedodržováním základních lidských práv a jejich držením Menderska jako protektorátu. Na obě strany se postavilo několik dalších států. Kybistánský diktátor rychle reagoval a odmítl ultimátum. Po několika denním napětím způsebeným oboustrannou agresí. Dne 7. února 2021 se představitelé obou státu sešli, tato schůze vyústila v slovní dohodu o ukončení této krize. Taktéž KNR souhlasila s podepsáním listiny základních práv a svobod.

Průběh

Wistonsko-Kybistánská krize oficiálně započala 1. února 2021 zasláním Wistonského ultimáta, jež zahrnovalo tři základní body:

  1. Stažení okupačních vojsk a zaručení svobody okupovaným státům
  2. Dodržování lidských práv a svobod
  3. Trvalé ukončení veškerých vojenských zahraničních výbojů

Reakce KNR proběhla skrze video, v němž kybistánský vůdce odmítl vyhovět všem požadavkům a oznámil, že jeho národ je připraven se bránit. Rovněž uvedl, že považuje ultimátum za výsměch. Po vydání videa dne 2.2.2021 začala tzv. „šesti denní studená válka“, během které spolu oba státy napřímo nekomunikovaly. V této době proběhl v KNR protest, kde lidé Kybistánu jasně vyjádřili svůj nesouhlas k akcím WK a svoje odhodlání se bránit. Konflikt neustále eskaloval a obě strany se připravovali na možný ozbrojený konflikt.

Dne 6. února 2021 kontaktoval premiér WK Ondřej Mráz vůdce KNR s návrhem na společný hovor, během kterého by mohli vyřešit tuto krizi.

Představitelé států a jejich zástupci se sešli 7. února 2021 v 19:30. Během hovoru se klidným způsobem vyjádřili obě strany a došli ke kompromisu. WK stáhlo své ultimátum a KNR podepsalo listinu základních lidských práv a svobod. Rovněž došlo k zrušení protektorátu Menderska, ale k této události nedošlo dle vyjádření KNR vlivem ultimáta.

Závěr

V důsledku této krize bude v Kybistánské národní republice podepsána listina základních lidských práv a svobod. Wistonské království a Kybistánská národní republika urovnali své spory a vojenský konflikt nehrozí. Dokonce padly návrhy na společné armádní cvičení.