Armáda Kybistánu

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kybistánská armáda disponuje pěchotou, motorizovanou pěchotou a speciálními jednotkami. Velící štáb je složen ze dvou generálů v čele s Diktátorem Kybistánu, který je vrchním velitelem armády.

Armáda Kybistánu
Armáda Kybistánské národní Republiky
Kybistán armáda logo.png
Složky armády 1. První kybistánský pěší útvar
2. Druhý kybistánský pěší útvar
3. Třetí motorizovaný útvar rychlého přesunu
4. Čtvrtý útvar speciálních sil
5. Vrchní velitelství Kybistánských ozbrojeních sil
Kybistánské cizinecké legie
Velitelství Skuteč
Velení
Ministr obrany Milan Hudek
Stav
Aktivních vojáků (armáda= 39) (Legie = 20)

Údaje a rozdělení

Kybistánská armáda v současné době disponuje 39 členy a 5 útvary.

Útvary

Číselné označení Druh Krátký název / Přezdívka Celý název Vlajka Počet členů Počet oddílů
1. Pěší Běžící střelci První kybistánský pěší útvar 1.pěší útvar kybistan.png 10 2
2. Pěší Pochodující pušky Druhý kybistánský pěší útvar 2.pěší kybistan.png 10 2
3. Motorizovaná pěchota Motorový útočníci Třetí motorizovaný útvar rychlého přesunu 3.motorizovany kybistan.png 9 1
4. Speciální síly Neviditelné kobry Čtvrtý útvar speciálních sil 4.specialní.png 7 1
5. Velící štáb Vrchní velitelství Vrchní velitelství Kybistánských ozbrojeních sil Vrchní velitelstvi.png 3 -
- Legie Cizinecké legie KNR Kybistánské cizinecké legie LEGIE2.png 20 2 (typ 1) 1 (typ 2)
Náborový leták do Kybistánských ozbrojených sil
Kybistánský pohraničník, vyfocen na jihozápadních hranicích Kybistánské republiky

Kybistánské cizinecké legie

Kybistánské cizinecké legie (nebo také Cizinecké legie kybistánské národní republiky) jsou částí ozbrojených sil KNR, jedná se o oddělenou část armády. cizinecké legie se dělí na dva typy (TYP 1) (TYP 2).

TYP 1

Typ 1 jsou oddíly či útvary legií které nahrazují armádu jiného státu, či se nějaká svobodná armáda přidá. Cizinecké legie jakož to náhrada armády daného státu je žádána u slabších států bez jakýchkoliv vojenských zkušeností, a se silnou nákloností ke KNR. V těchto legiích velí vždy představitel daného státu. (Legie nahrazují i armádu protektorátů). Tento typ legií je více osamostatněný, avšak spadá přímo pod velení KNR. Legionářům Typu 1 se dostává lepšího výcviku, většího přísunu informací a i například muniční podpora atd. Legionáři typu 1 jsou považováni za rovné vojákům KNR.


TYP 2

Typ 2 je jeden jediný útvar Legií do kterého mohou vstoupit jednotlivě občané jiných států či mikronacionální neobčané. A to téměř s jistotou přijetí. Legionáři typu 2 jsou jen minimálně cvičení, nemají téměř žádné strategické informace (to nejdůležitější se vždy dozví až těsně před bitvou), a nemají nárok na jakoukoliv materiální podporu ze strany KNR (kromě zdravotnického materiálu a zdravotní péče v případě potřeby). Oddílu legií typu 2 vždy velí pověřený Kybistánský voják, není možné aby oddílu velel kdokoliv z řad legií typu 2. Nejvyšší hodnost kterou může legionář typu dva získat je svobodník (to neplatí v případě že se do legií přidá někdo kdo již nějakou hodnost má, v takovém případě by byla dotyčnému hodnost ponechána jen pokud by daná šarže nepřevišovala hodnost Kybistánce který velí dané legii, v takovém případě by byla přidělena náhradní hodnost čistě pro legie která by po dobu služby byla platná, ovšem základní hodnost jedince by byla jen "zmražená" a jedinec by měl právo na to být touto hodností oslovován jen ve formálních případech. Další odlišná vyjímka ve které neplatí předchozí pravidlo ohledně vyšší hodnosti je jen v případě že sám Nejvyšší vůdce udělí speciální vyjímku) (Dodatek: Legionáři typu 2 jsou považováni za potencionální riziko a proto nemají takový přístup k informacím)

Legie rozdělení příklad.png

(příklad jak funguje rozdělení Legií, daný příklad státu je neaktuální a již tento útvar neexistuje)

Stejnokroj

stejnokroj Kybistánské armády byl zrušen jelikož jej vlastnila ani ne pětina armády, většina vojáků používá uniformy dle vlastního výběru a proto byl stejnokroj zrušen, do této doby byl stejnokroj oficiálně uniforma vz.85

Výcvik

Výcvik v Kybistánské armádě trvá 2 měsíce, a zaměřuje se hlavně na základní vojenské dovednosti.

Kybistánský voják při nácviku napadení nepřátelské hlídky
Unknown.png

Přísaha

každý Kybistánský voják musí složit na konci výcviku přísahu věrnosti. tato povinnost se nevztahuje na cizinecké legionáře u kterých si určují přísahu vládnoucí státy, ovšem pod dohledem Kybistánské vojenské policie a ZisKu.

text Přísahy: Já příslušník ozbrojených sil Kybistánské národní republiky slibuji věrnost, oddanost a poslušnost Kybistánskému národu a nejvyššímu vůdci. Budu vždy bránit čest, Suverenitu, územní celek a slávu Kybistánského státu. Budu vždy ctít Kybistánskou historii, státní symboliku, Kybistánskou přírodu, Nejvyššího vůdce a celou Kybistánskou vládu. Budu plnit rozkazy i kdybych s nimi nesouhlasil a budu vždy připraven bránit vlast. Pokud to bude nutné půjdu bojovat do vyčerpání sil! Mjy jestesme Kybistánijská militnaja! Slavja Kybistaniju! Slavja Kybistaniju! Slavja Kybistaniju! (překlda: my jsme Kybistánská armáda! Sláva Kybistánu! Sláva Kybistánu! Sláva Kybistánu!)

Kybistánský voják při pozorování krajiny

Hodnosti

VOJENSKÉ HODNOSTI KNR

Mužstvo: Vojín

Poddůstojníci: Svobodník, Desátník, Četař

Rotmistři: Rotný, Rotmistr, Nadrotmistr, Štábní Rotmistr

Rakajčíci: Rakajčík, Nadrakajčík, Rakaj, Vrchní Rakaj

Důstojníci: Poručík, Nadporučík, Kapitán, Major, Podplukovník, Plukovník

Generálové: Generálmajor, Generálporučík, Armádní Generál