Armáda Kybistánu

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Armáda Kybistánu
Armáda Kybistánské národní Republiky
Složky armády 1. První kybistánský pěší útvar
2. Druhý kybistánský pěší útvar
3. Třetí motorizovaný útvar rychlého přesunu
4. Čtvrtý útvar speciálních sil
5. Vrchní velitelství Kybistánských ozbrojeních sil
Kybistánské cizinecké legie
Velitelství Skuteč
Barvy tyrkysově modrá, tmavě modrá, bílá, černá
Velení
Vrchní velitel ozbrojených sil J.S.
Ministr obrany Milan Hudek
Stav
Aktivních vojáků (armáda= 39) (Legie = 20)
Výdaje
Rozpočet Ročně: cca ~40 548
Podíl na HDP 60 %

Kybistánská armáda disponuje pěchotou, motorizovanou pěchotou a speciálními jednotkami. Velící štáb je složen ze dvou generálů v čele s Nejvyšším vůdcem Kybistánu, který je vrchním velitelem armády. Kybistánská armáda se dělí na 4 části a to podle vybavenosti a aktivity vojáků. A tím je: 1:Profesionální vojáci, 2:Aktivní vojáci 3:Aktivní zálohy (rezervisté), 4: Cizinecká legie. Celkový počet Kybistánské armády je 39 Členů bez příslušníků cizinecké legie.

videa a další informace naleznete zde: Kybistánský YouTube kanál

Vojenská junta

Kybistánská armáda je také vládnoucím subjektem v Kybistánské národní republice. V praxi to pak znamená že nejvyšší hodnost v Kybistánské armádě je i nejvyšším vůdcem Kybistánského státu, i veškeré vysoké státní funkce jsou obsazené vysoce postaveními Vojáky Kybistánské armády. Služba v armádě je v KNR podmínkou v případě že má jedinec zájem o to být součástí vedení země.

Vojáci KNR

Údaje a rozdělení

Kybistánská armáda v současné době disponuje 39 členy a 5 útvary.

Útvary

Armáda KNR se dělí do 5 základních útvarů. přidělení jednotlivých vojáků k danému útvaru se určuje podle schopností, zkušeností a výbavy vojáka. mimo standartní celoarmádní výcvik, mají pak jednotlivé útvary výcvik přizpůsobený specializaci a určení daného útvaru. (přesnější dělení útvarů naleznete níže v uvedené tabulce)

Číselné označení Druh Krátký název / Přezdívka Celý název Vlajka Charakteristika Počet členů Počet oddílů
1. Pěší Běžící střelci První kybistánský pěší útvar
 • Bojová činnost
 • podpůrná činnost
 • Ženijní činnost
10 2
2. Pěší Pochodující pušky Druhý kybistánský pěší útvar
 • Bojová činnost
 • podpůrná činnost
 • Strážní činnost
10 2
3. Motorizovaná pěchota Motorový útočníci Třetí motorizovaný útvar rychlého přesunu
 • Bojová činnost (lehká pěchota)
 • Logistická činnost (zásobování, přeprava)
9 1
4. Speciální síly Neviditelné kobry Čtvrtý útvar speciálních sil
 • průzkumná činnost
 • zpravodajská činnost
 • bojová činnost
 • diverzní činnost
7 1
5. Velící štáb Vrchní velitelství Vrchní velitelství Kybistánských ozbrojeních sil
 • Velení
 • Řízení a plánování operací
 • řízení výcviku
3 -
- Legie Cizinecké legie KNR Kybistánské cizinecké legie
 • bojová činnost
 • podpůrná činnost
 • ženijní činnost
20 2 (typ 1) 1 (typ 2)
Náborový leták do Kybistánských ozbrojených sil
Kybistánský pohraničník, vyfocen na jihozápadních hranicích Kybistánské republiky

Podřadné útvary

za podřadné útvary se v armádě KNR označují armádní uskupení která nefungují stále. Jako například hlavní vojenské útvary. Ale jsou aktivovány jen v případech aktuální potřeby. z pravidla se tyto podřadné útvary skládají ze specialistů napříč všemi útvary, velení těchto podřadných útvarů souvisí na specializaci daných útvarů. ve chvíli kdy je daný podřadný útvar nebo-li Specializovaná jednotka aktivována. Jsou její členové přímo podřazení tomuto celku a to na úkor jejich domovských útvarů. To znamená že v případě aktivace například Pořádkové jednotky, přestanou dočasně daní vojáci podléhat velení a úkolům jejich domovského útvaru a podléhají přímo Vrchnímu vojenskému velitelství Kybistánských ozbrojených sil. Popřípadě jinému nadřazenému útvaru. A to až do deaktivace daného Podřadného útvaru.

název Druh Znak nebo vlajka Charakteristika Počet členů Nadřazený útvar
Kybistánský oddíl kybernetického boje IT specializace
 • Kybernetický boj
 • IT bezpečnost
5 Vrchní velitelství Kybistánských ozbrojeních sil
Pořádková jednotka Veřejný pořádek
 • Potlačování demonstrací
 • potlačování občanských nepokojů
 • Dohled a zabezpečení zajatců
7 Vrchní velitelství Kybistánských ozbrojeních sil
osobní stráž Nejvyššího vůdce Ochrana osob
 • Ochrana osob
 • Strážní činnost
6 Vrchní velitelství Kybistánských ozbrojeních sil
Vojenská pošta Rozvoz pošty
 • Rozvoz pošty
 • Přeprava státních peněz
4 Třetí motorizovaný útvar rychlého přesunu
Oddíl Polních novinářů KMPP Dokumentace KMPP1
 • pořizování video/foto dokumentace
 • Archivní činnost
5 Kybistánské Ministerstvo pro propagandu
Zbrojířský oddíl Údržba zbraní
 • Údržba zbraní
 • Oprava zbraní
9 Vrchní velitelství Kybistánských ozbrojeních sil
Topografická jednotka vytváření map
 • Dokumentace
 • tvorba vojenských map
4 Vrchní velitelství Kybistánských ozbrojeních sil
Jednotka technologického vývoje vývoj technologií
 • vývoj vojenských technologií
9 Vrchní velitelství Kybistánských ozbrojeních sil

Kybistánské cizinecké legie

Kybistánské cizinecké legie (nebo také Cizinecké legie kybistánské národní republiky) jsou částí ozbrojených sil KNR, jedná se o oddělenou část armády. cizinecké legie se dělí na dva typy (TYP 1) (TYP 2).

TYP 1

Typ 1 jsou oddíly či útvary legií které nahrazují armádu jiného státu, či se nějaká svobodná armáda přidá. Cizinecké legie jakož to náhrada armády daného státu je žádána u slabších států bez jakýchkoliv vojenských zkušeností, a se silnou nákloností ke KNR. V těchto legiích velí vždy představitel daného státu. (Legie nahrazují i armádu protektorátů). Tento typ legií je více osamostatněný, avšak spadá přímo pod velení KNR. Legionářům Typu 1 se dostává lepšího výcviku, většího přísunu informací a i například muniční podpora atd. Legionáři typu 1 jsou považováni za rovné vojákům KNR.


TYP 2

Typ 2 je jeden jediný útvar Legií do kterého mohou vstoupit jednotlivě občané jiných států či mikronacionální neobčané. A to téměř s jistotou přijetí. Legionáři typu 2 jsou jen minimálně cvičení, nemají téměř žádné strategické informace (to nejdůležitější se vždy dozví až těsně před bitvou), a nemají nárok na jakoukoliv materiální podporu ze strany KNR (kromě zdravotnického materiálu a zdravotní péče v případě potřeby). Oddílu legií typu 2 vždy velí pověřený Kybistánský voják, není možné aby oddílu velel kdokoliv z řad legií typu 2. Nejvyšší hodnost kterou může legionář typu dva získat je svobodník (to neplatí v případě že se do legií přidá někdo kdo již nějakou hodnost má, v takovém případě by byla dotyčnému hodnost ponechána jen pokud by daná šarže nepřevišovala hodnost Kybistánce který velí dané legii, v takovém případě by byla přidělena náhradní hodnost čistě pro legie která by po dobu služby byla platná, ovšem základní hodnost jedince by byla jen "zmražená" a jedinec by měl právo na to být touto hodností oslovován jen ve formálních případech. Další odlišná vyjímka ve které neplatí předchozí pravidlo ohledně vyšší hodnosti je jen v případě že sám Nejvyšší vůdce udělí speciální vyjímku) (Dodatek: Legionáři typu 2 jsou považováni za potencionální riziko a proto nemají takový přístup k informacím)

(příklad jak funguje rozdělení Legií, daný příklad státu je neaktuální a již tento útvar neexistuje)

Seznam článků legií TYP 1

Kybistánská cizinecká legie Polanskiho

více informací zde: Kybistánská cizinecká legie Polanskiho

Kybistánská cizinecká legie Sudetoněmecko

více informací zde: Kybistánská cizinecká legie Sudetoněmecko

Stejnokroj

stejnokroj Kybistánské armády byl zrušen jelikož jej vlastnila ani ne pětina armády, většina vojáků používá uniformy dle vlastního výběru a proto byl stejnokroj zrušen, do této doby byl stejnokroj oficiálně uniforma vz.85. V současné době tento stejnokroj povinně používají jen a pouze členové osobní stráže nejvyššího vůdce.

Výcvik

Výcvik v Kybistánské armádě trvá 2 měsíce, a zaměřuje se hlavně na základní vojenské dovednosti.

Kybistánský voják při nácviku napadení nepřátelské hlídky

Přísaha

každý Kybistánský voják musí složit na konci výcviku přísahu věrnosti. tato povinnost se nevztahuje na cizinecké legionáře u kterých si určují přísahu vládnoucí státy, ovšem pod dohledem Kybistánské vojenské policie a ZisKu.

text Přísahy: Já příslušník ozbrojených sil Kybistánské národní republiky slibuji věrnost, oddanost a poslušnost Kybistánskému národu a nejvyššímu vůdci. Budu vždy bránit čest, Suverenitu, územní celek a slávu Kybistánského státu. Budu vždy ctít Kybistánskou historii, státní symboliku, Kybistánskou přírodu, Nejvyššího vůdce a celou Kybistánskou vládu. Budu plnit rozkazy i kdybych s nimi nesouhlasil a budu vždy připraven bránit vlast. Pokud to bude nutné půjdu bojovat do vyčerpání sil! Mjy jestesme Kybistánijská militnaja! Slavja Kybistaniju! Slavja Kybistaniju! Slavja Kybistaniju! (překlda: my jsme Kybistánská armáda! Sláva Kybistánu! Sláva Kybistánu! Sláva Kybistánu!)

Kybistánská patrola ve Vrbaťánsku

Hodnosti

VOJENSKÉ HODNOSTI KNR

Mužstvo: Vojín

Poddůstojníci: Svobodník, Desátník, Četař

Rotmistři: Rotný, Rotmistr, Nadrotmistr, Štábní Rotmistr

Rakajčíci: Rakajčík, Nadrakajčík, Rakaj, Vrchní Rakaj

Důstojníci: Poručík, Nadporučík, Kapitán, Major, Podplukovník, Plukovník

Generálové: Generálmajor, Generálporučík, Armádní Generál

Speciální síly

Kybistánské speciální síly přesným názvem, Čtvrtý útvar speciálních sil také známé jako "neviditelné kobry" nebo "Stunova pěst" jsou nejelitnějším útvarem v armádě KNR. Jsou nasazováni na ty nejsložitější a nejdůležitější vojenské operace KNR, často operují v hlubokém týlu nepřítele a to bez podpory a většinou i proti znatelné početní přesile. Je to útvar s nejstarší tradicí a nejdelší historií v novodobé armádě KNR. To díky tomu že jako jediný útvar v armádě KNR nevznikl jako nový celek, ale byl jen transformován do nynější podoby ze Speciální úderné a podpůrné jednotky. nebo-li SPUJ což byly speciální síly DVDS (předchůdce KNR). Za svou dlouho letou historii se tento útvar účastnil velkého počtu válek, bitev a operací všech možných tipů a náročnosti. Čtvrtý útvar speciálních sil často úzce spolupracuje s Kybistánskou vojenskou rozvědkou a kontrarozvědkou ZisK. Nasazení Kybistánských speciálních sil může mít mnoho podob. Od bojových operací po boku ostatních útvarů armády KNR, přes Průzkum v týlu nepřítele až po tajné cvičení a bojovou podporu povstalců na území nepřítele. V řadách vojáků KNR proslul Čtvrtý útvar speciálních sil také extremní náročností a velkou četností výcviku a cvičení. Na příslušníky "neviditelných kober" jsou kladené vysoké požadavky, a to jak na fyzickou zdatnost tak i na profesionalitu a kvalitu vybavení a zbraní.

Historie přezdívek speciálních sil KNR

Kybistánské speciální síly jsou známy hned pod několika názvy. Mimo oficiální název Čtvrtý útvar speciálních sil je to i přezdívka Neviditelné kobry nebo také Stunova pěst, přezdívku "Kobry" si členové Kybistánských speciálních sil zvolili při reformě Kybistánské armády na začátku roku 2019. Ovšem přízvisko "neviditelné" získaly až během konfilktu známý jako Kybistánsko-vitiánská válka. Při kterém vojáci Vitiánska začaly "kobry" nazývat neviditelnými díky jejich schopnosti se nepozorovaně pohybovat v týlu nepřítele. První zmínka o tomto přízvisku byla zaznamenaná po bitvě u jezera Haryk, 17. Srpna 2019. Po vyslechnutí Vitiánských zajatců kteří mluvily o kobrách jako o "neviditelných kobrách". Po této bitvě převzal Čtvrtý útvar speciálních sil toto přízvisko jako součást své oficiální přezdívky. Druhou přezdívku "Stunova pěst". Získaly Kybistánské speciální síly od svých kolegů z Kybistánské armády během Kybistánsko-firburská krize, Přesněji po prohlášení Kybistánského nejvyššího vůdce o použití Kybistánských speciálních sil k průzkumným akcím na území Firburku. Jednalo se o první oficiální, mimo válečné použití tohoto útvaru k průzkumným akcím na cizím území. Ačkoliv odtajnění tohoto faktu přivedlo nevole ze strany Firburku, v Kybistánské armádě to naopak přineslo pozitivní pozornost na Kybistánské speciální síly. Které si díky tomuto mezi vojáky KNR vysloužily označení "Stunova pěst".

Zaměření

Čtvrtý útvar speciálních sil se zaměřuje převážně na speciální operace. Jakými například jsou:

 • Průzkumné akce
 • Plánování ofenzivních/defenzivních operací
 • Provádění náročných ofenzivních/defenzivních operací
 • Diverzní činnost
 • Osvobozování zajatců
 • Vyhledávání a následná zajetí důležitých osob
 • Zatýkaní v zájmu kontra bezpečnosti
 • Proti teroristické operace
 • Přímá podpora a ochrana infiltrátorů nepřátelského velení/armády
 • Výcvik a podpora partyzánů v nepřátelském státě
 • Zpravodajské operace
 • Standartní bojové operace

a podobné úkony.

seznam krizí a válek

Kybistánská patrola v severním Vrbaťánsku

seznam krizí a válek ve kterých operovala Kybistánská armáda od reformy 1.července 2019.

Kybistánsko-Vitiánská válka

více informací zde: Kybistánsko-vitiánská válka

Wistonsko-Kybistánská krize

více informací zde: Wistonsko-Kybistánská krize

Defenzivní válka SAŘ

více informací zde: Defensivní válka Severoafrické říše

Mikro-Menderská válka

více informací zde: Mikro-menderská válka

Kybistánsko-Firburská válka

více informací zde: Kybistánská invaze Firburku

Kybistánská bratrská operace

více informací zde: Kybistánská bratrská operace

Krležsko-Senderská válka

více informací zde: Krležská vojenská operace v Sendersku

Kybistánsko Radbuzská válka

více informací zde: Kybistánsko-Radbuzská válka

Vojenské tradice a zvyky

Pochody

Armáda KNR má 3 typy pochodů, a to:

 • Slavnostní pochod
 • základní pochod
 • válečný pochod (také znám jako pekelný)

U všech typů pochodu, existují vždy dvě verze, se zbraní a beze zbraně. každý pochod se liší nejen samotným pochodováním (typ chůze. výška zvedání nohou, tvar) ale i například držením zbraně či pozicí ve které je nešena vlajka.

tradice vlajkonoše u pochodu

Ačkoliv vlajku v pochodu mohou nést i velitelé jednotek/útvarů či důstojníci. Tak tradicí je, že vlajkonoš je vždy vojenský řidič který je přidělen k danému úkolu, daného útvaru. Tradice vychází z principu: Když může řidič vést své vojáky ve vozidle, tak i v pochodovém tvaru, jelikož vlajkonoš řídí celý pochodový tvar.