Kybistánská bratrská operace

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Operace Reditus
Konflikt: Kybistánská bratrská operace
Kybistánská patrola na severu Vrbaťánska
Kybistánská patrola na severu Vrbaťánska
Trvání: od 4. února 2021
Místo: Vrbaťánská republika
Výsledek: žádný
Strany
Kybistán Kybistán

Vrbatácko Vrbaťánsko

Vrbaťánští komunisté
Velitelé
Jiří Stuna
Milan Hudek
Jan Kvapil
Vojtěch Pavel Stuna
Milan Pokorný
Patrik Sotona

Síla
Kybistán Kybistán: 39

Vrbatácko Vrbaťánsko: 4

Vrbaťánští komunisté: ~6

Kybistánská bratrská operace nebo-li Operace Reditus je kybistánskou vojenskou operací na území vrbaťánské republiky. Ve Vrbaťánské republice začali nepokoje způsobené vrbaťánským komunistickým hnutím, které na základech nesmyslného tvrzení o tom, že vláda Vrbaťánska je loutkovou vládou KNR započali partyzánské bojůvky na území Vrbaťánské republiky a na západě KNR. Počátky akcí Vrbaťánských komunistů spočívaly v bojkotu a protestech na oficiálních národních sešlostech Vrbaťánska. Díky faktu, že bezpečnost Vrbaťánska zajišťují cizinecké legie pod velením KNR, se dá mluvit o tom, že přítomnost KNR je stálá. Bod zlomu přišel ve chvíli, kdy Komunistické hnutí na důkaz protestu ozbrojeně obsadilo opuštěnou budovu na území Kybistánu a to v oblasti lomu zvěřinec (kybistánsky: Zvěřinov). Armáda KNR provedla proti-teroristickou akci při, které zatkla všechny účastníky události. Bylo zjištěno, že v ozbrojeném hnutí slouží i bývalí vojáci Vitiánské republiky. Kvůli této události byla zahájená Operace reditus. V současné době dochází k partyzánským bojůvkám mezi silami KNR a komunisty z Vrbaťánska a to především v oblasti lesů na severu Vrbaťánska a v oblasti Kóty 405 u Vrbatova Kostelce. V současné době se Armáda KNR zaměřuje na preventivní pochůzky Vrbaťánskou přírodou a nebo na bezpečnostní zabezpečení vrbaťánských státních akcí, aby nedošlo k útoku komunistických guerill.

Akce komunistických guerill

komunistické hnutí neprovádí vojenské nebo partyzánské akce v pravém slova smyslu. Převážně se jedná o symbolické protestní akce i třeba polovojenského charakteru. Za doposud největší vojenskou akci komunistických guerill se dá považovat ozbrojené obsazení opuštěné budovy na severozápadě KNR. Skupinka 5 lidí vyzbrojená klacky a jednou vzduchovkou obsadila opuštěnou budovu u lomu Zvěřinec ve chvíli kdy se v lomu koupali Kybistánští občané. Po vyvěšení vlajky s komunistickými symboly se skupinka uchýlila k tvorbě provizorních zábran a zátaras ve vchodech do budovy. Jejich akci přerušila až proti-teroristická akce Kybistánských jednotek které budovu obklíčily a následně "dobyly" zpět. Ze strany Vrbaťánských komunistů nedošlo téměř k žádnému odporu při zatýkání a tudíž jediné výstřely padly ze strany vojáků KNR při vnikání do budovy. Největší pozornost vyšetřovatelé Kybistánu věnovali jednomu členu skupiny který byl identifikován jako bývalí příslušník Vitiánské armády který se vzdal příslušnosti k Vitiánsku po ukončení Kybistánsko-vitiánské války. Podle tvrzení příslušníků komunistického hnutí měla být akce demonstrativního charakteru jako symbol odporu proti současné Vrbaťánské vládě o které guerilly tvrdí že je napojená na KNR. O spolupráci hnutí s bývalými Vitiánci a nebo spolupráci s lidmi mimo jakýkoliv mikronárod, hnutí uvádí že je považuje za budoucí občany socialistického Vrbaťánska. Za další významnou akci se dá považovat organizace demonstračního pochodu u Želví hory KNR která byla potlačená pořádkovými jednotkami Kybistánu. V současné době se akce hnutí zaměřují převážně na narušování státních akcí Vrbaťánské vlády, a nebo lehké bojůvky s patrolami armády KNR na území Vrbaťánska. Ve všech dosavadních případech se jednalo o "lehké varovné útoky" v podobě několika jednotlivých výstřelů a následnému stažení komunistických guerill. Věří se že i tyto akce jsou čistě demonstrativního charakteru a nemají mít za následek nějaké reálné vojenské úspěchy či jiný strategický význam. Útoky komunistických guerill jsou ojedinělé a nepravidelné. I přes to klade armáda KNR vysoký důraz na vojenskou prevenci a udržení kontroly v regionu.

"Mírumilovný" přístup agresorů

Jedním z důvodů proč konflikt neeskaluje je i fakt že komunistické hnutí i přes své jednání neustále jedná a udržuje kontakt s vládou KNR. Zejména pak ve snaze přesvědčit vládu Kybistánu o podpoře hnutí a zrušení preventivních akcí ve Vrbaťánské republice. Ačkoliv se vláda KNR snaží zprostředkovat jednání o kompromisu mezi vládou Vrbaťánska a komunistickým hnutím. Tak KNR věnuje plnou podporu současné vládě. Udržení neagresivního diplomatického postoje mezi hnutím a KNR je v zájmu obou stran, a to i přes občasné bojůvky. Případná eskalace v plnohodnotný konflikt by způsobovala bezpečnostní komplikace v regionu což není v zájmu KNR, zejména pak kvůli napojení hnutí na některé bývalé Vitiánce, a z druhého pohledu by eskalace znamenala rozsáhlé úderné akce proti hnutí a represe proti jejím členům, což není zase v zájmu hnutí. I přes veškeré tyto fakty je situace v regionu silně napjatá.