Kybistánsko-Radbuzská válka

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Kybistánsko-Radbuzská válka
Konflikt: Radbuzsko-Kybistánská krize

Trvání: 6. červen 2024, 23:59 - 9. červen 2024, 17:03
Místo: Chotěšovský oksek - Radbuzsko
Výsledek: Kybistánské vítězství
  • Radbuzská kapitulace
Strany
Kybistán Kybistán Radbuzská junta Radbuzská junta
  • Radbuzská branná moc
    • 1. Pluk BMRJ
    • 1. Osvoboditel'nyy polk NFZOK
Velitelé
Jiří Stuna
J. Tezner
David Plaček
Z. Schandl

Síla
Kybistán Kybistán: 10 Radbuzská junta Radbuzská junta: 6


Kybistánsko-Radbuzská válka byl ozbrojený konflikt mezi Radbuzskou juntou a Kybistánskou národní republikou, která trvala od 6. června 2024 do 9. června 2024. Jedinou bitvou této války byla "Bitva o Husí rybník". Předpokladem k této válce byl dlouho trvající spor mezi Radbuzskem a Kybistánem, který vygradoval v Radbuzsko-Kybistánskou krizi a ta následně v otevřený konflikt.


Video záznam z bitvy: Video záznam z bitvy

Pozadí


Více : Radbuzsko-Kybistánská krize

Radbuzská motorizovaná patrola na jedné z obhlídek
Radbuzský voják při operaci Rosario

Průběh

Válka byla vyhlášena 6. června 2024 po odmítnutí ultimáta Radbuzskem. Bylo oznámeno, že invaze do Radbuzska bude provedena 2,5 dne od vyhlášení války. Bylo domluveno, že se armády setkají mezi 11 - 12 hodinou. Později bylo Kybistánem oznámeno, že se invaze odsunuje o hodinu později kvůli komplikacím na cestě v Praze.

Pohled Radbuzska

Radbuzsko pojmenovalo svojí akci "operace Rosario" a měla za úkol bránit nejvíce strategický bod - altánek u Husího rybníku, kam si Radbuzský vůdce David Plaček zve delegace z ostatních mikronárodů. Operace měla za úkol opevnit své pozice a kybistánská vojska segregovat a následně postupně opotřebovávat a donutit se vzdát. Radbuzská vojska společně s dvouma vojáky NFZOK na místo dorazily někdy okolo 9:00 aby dokázala vhodně rozmístit své jednotky a opevnit se.

BMRJ provádělo pravidelné patroly do přilehlého lesa a obcí Hoříkovice a Týnec, jestli náhodou nespatří Kybistánská vojska.


Pohled Kybistánu

Kybistán svojí akci pojmenoval "operace Admitario", účelem operace bylo obsadit některé strategické body v Chotěšovském okrsku RJ a zničit Radbuzské vojska.

Kybistánská armáda při fázi 1
Kybistánská armáda při fázi 2


Kybistánský voják při boji o Husí rybník

Fáze 1

Obsazení vedlejších strategických bodů v RJ, jakými jsou např: křižovatky cest. Fáze 1 trvala zhruba od 13:23 - 15:27


Fáze 2

Obsazení hlavního strategického bodu, kde KNR předpokládalo, že se bude nacházet nepřítel. Útok na hlavní bod byl proveden v 15:40. Avšak, po zjištění, že se nejedná o bod, který hájila Radbuzská branná moc, narychlo se připravila i fáze 3.

Fáze 3

Fáze 3 se skládala ze dvou hlavních cílů - Rozdrcení Radbuzského odporu, dobytí Husího rybníku, který BMRJ hájila.


Průběh bitvy o Husí rybník

Kybistánská armáda přišla na místo v 16:30, o počtu 8 vojáků, 1 příslušníka KMPP a jednoho zásobovače. KNR přišla z jihu, tedy z obce Hoříkovice. Ke střetu došlo v 16:40, u nedalekého křoví, kde byla odhalena Radbuzská léčka. Radbuzsko v době střetu bojovalo již pouze s 3 vojáky, protože zbytek během akce byl odvolán, z důvodu, že si vedení operace myslelo, že údajný útok na Radbuzsko byl falešný. Během bojů o křoví postupovali dva vojáci mimo cestu - v poli a zbytek armády KNR postupoval podél cesty. Probíhaly tvrdé boje a BMRJ byla zahnána až ke konci křoví ke křižovatce, kde se armáda KNR snažila dostat příslušníky BMRJ do kleští, ze kterých se ale příslušníci BMRJ dostali, stáhnutím k rybníku.

Dva příslušníci BMRJ si u altánku dobili munici, přičemž jeden příslušník BMRJ je kryl z nedalekého "zákopu", ze kterého se ale potom stáhl, důsledkem kybistánského granátu. V tuto chvíli se válka přetransformovala do války "čekací", jelikož se odehrávala na otevřeném prostranství.

Po sérii malých bojů dostaly jednotky RJ pokyn ke složení zbraně, z důvodu nedostatku munice.


Kapitulace RJ

V 17:03 po sérii těžkých bojů, dostaly jednotky RJ rozkaz ke složení zbraní a vzdaní se do rukou kybistánské armády. To se také stalo, a všichni 3 příslušníci BMRJ byli zajati a donuceni podepsat kapitulaci.

Podepisování kapitulace Davidem Plačkem

Video záznam z konfliktu: Video záznam z bitvy

Dopad

RJ bylo donuceno podepsat kapitulaci s následujícími body po dobu 90 dní, v případě porušení jednoho z bodů má KNR plné právo na to, zrušit Radbuzsko jakožto stát.

1. DEMILITARIZACE:

1.0. Maximální počet vojáků Radbuzké junty je ustanoven na 6 členů.
1.1. Zákaz výroby a použivání ve výzbroji všech typů granátů.
1.2. Zákaz existence jiných složek armády než pěchoty.
1.3. Zrušení zpravodajské služby, rozvědky a informačních sil.
1.4. RJ se zavazuje k zrušení existujících cizineckých legií či soukromých vojenských skupin a zákazu vytváření dalších cizineckých legií. soukromých vojenských skupin či paramilitárních jednotek.

2. ZAHRANIČNÍ POLITIKA:

2.0. Okamžité zrušení všech členství a žádostí o členství v jakékoliv mikronárodního organizaci či spolku.
2.1. Zákaz vstupu do jakéhokoliv mikronárodního spolku, organizace, aliance či unie.
2.2. Okamžité zrušení či vypovězení všech diplomatických smluv s výjimkou uznání suverenity.
2.3. Zákaz uzavírání jakýchkoliv diplomatických smluv v rozporu s bodem 2.2.
2.4. Zákaz angažování se v jakémkoliv konfliktu.

3. Další:

3.0. Oficiální oznámení o podepsání této kapitulace do desíti hodin od podepsání.
3.1. Zákaz vedení jakýchkoliv informačních či diplomatických útoků na KNR a Galenoiskému království, Arcivévodství Schwarzwald a Bolevanskému knížectví.
3.2. Zákaz jakkoliv veřejně zmiňovat KNR v negativní souvislosti.
3.3. Zákaz všem občanům Radbuzské junty žádat o nová mikronárodní občanství. Či příjmat nová mikronárodní občanství.
3.4. Povinnost oznámit Kybistánské národní republice nejpozději 24 hodin předem jakýkoliv výcvik nebo akci kde se má nacházet více než 3 členové Radbuzké armády v aktivní službě najednou.
3.5. Okamžité ukončení všech akcí proti Národní frontě za obnovení Kotovic.