Kybistánská invaze Firburku

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Operace Fulgur
Konflikt: Kybistánsko-firburská krize
2. smíšený oddíl postupující Kuklíky
2. smíšený oddíl postupující Kuklíky
Trvání: 19. březen 2022, 15:10–19:20
Místo: Velký a Malý Kuklík, Firburk
Výsledek: Kybistánské vítězství
  • Dočasné obsazení obou Kuklíků
Strany
Kybistán Kybistán Firburk Firburk
Velitelé
Jiří Stuna
Milan Hudek
Jan Kvapil
Stefan Kutnix I.

Síla
Kybistán Kybistán: 9 Firburk Firburk: 0

Kybistánská invaze Firburku, známá také podle kybistánského označení jako Operace Fulgur, byla vojenská invaze armády Kybistánské národní republiky na území Firburku, která proběhla v odpoledních hodinách 19. března 2022. Během čtyř hodin mezi oficiálním zahájením a ukončením invaze získala kybistánská armáda kontrolu nad Velkým a Malým Kuklíkem bez odporu Firburku.

Pozadí

Operace Fulgur byla připravena jakou možné řešení stále častějších diplomatických útoků ze strany Firburku, Po neoprávněném vniknutí Firburského představitele na území KNR vzala vláda Kybistánu tento akt některými nazývaný jako "invaze", ačkoliv bez vojska a jakéhokoliv obsazení kromě pár metrů čtverečních na strategicky bezvýznamné louce po dobu zhruba 30 minut. Jakož to akt agrese a rozhodlo se v reakci spustit operaci Fulgur.


další informace, případně také informace z jiného úhlu pohledu najdete v článku Kybistánsko-firburská krize

Průběh

Zúčastněné jednotky

Na invazi se podílel smíšený útvar kybistánské armády, utvořený speciálně pro tuto příležitost. Útvar se skládal ze dvou tříčlenných oddílů a jednoho tříčlenného. První oddíl byl vedený přímo kybistánským diktátorem a dále zahrnoval dva členy 1. pěšího oddílu. Úkolem prvního oddílu bylo obsazení nejvyššího bodu v oblasti a zajištění kontroly nad Malým Kuklíkem. V případě, že by Firburk organizoval obranu Kuklíků, měl také zamezit postupu obranných sil od jihozápadu. Druhý oddíl se skládal ze dvou příslušníků 2. pěšího útvaru a jednoho příslušníka 4. útvaru speciálních sil. Jeho úkolem bylo zajištění infrastruktury mezi Kuklíky a ztížit tak případné přesuny obranných sil mezi regiony, hlavním cílem oddílu však bylo obsazení zbytků stavby na Velkém Kuklíku jakožto nejvýznamnějšího bodu v oblasti. Dále se měl starat o bezpečnost přítomného pracovníka ministerstva pro propagandu, který invazi dokumentoval. Třetí oddíl byl čtyřčlenný, složený ze dvou členů 3. motorizovaného útvaru a jednoho člena z 1. pěšího a z 4. speciálního útvaru, a měl za úkol zajištění infrastruktury na severovýchodě Kuklíků, v případě napadení obrannými silami měl pak podpořit druhý oddíl.

Přestože kybistánské velení při přípravě plánů invaze zohleďnovalo i variantu přítomnosti firburské obrany, žádné útvary Kuklíky v době invaze nebránily.

1. fáze

Orientační mapa první fáze invaze

Kybistánská armáda provedla výsadek na sever od Velkého Kuklíku v 15:10, do 15:15 probíhalo zajištění místa výsadku a rekapitulace rozkazů. V 15:16 začala první fáze invaze, která spočívala v rychlém průniku na firburská území, odříznutí obou Kuklíků a zajištění cest a vyvýšených bodů. První ke svému hlavnímu strategickému cíli vyrazil v 3. oddíl, k jeho obsazení došlo v 15:36. V 15:17 vyrážel 1. oddíl ke svému hlavnímu strategickému bodu, kterého dosáhl v 16:23. 2. oddíl se kvůli dohledu nad ministerským pracovníkem opozdil a vyrazil ke svému vedlejšímu cíli až v 15:20, k jeho zajištění došlo o necelou hodinu později, v 16:19.

2. fáze

Orientační mapa druhé fáze invaze

Účelem druhé fáze invaze bylo získání plné kontroly nad oběma Kuklíky. Nejrychlejší byl opět 3. oddíl, který ke svému vedlejšímu cíli vyrazil už v 16:20, a dosáhl ho v 16:56. V 16:50 mezitím 1. oddíl vyrazil ke svému vedlejšímu bodu, necházejícímu se již mimo nárokovaná území Firburku. K jeho dosažení došlo v 17:30. 2. oddíl vyrazil ke svému hlavnímu cíli, ruině na Velkém Kuklíku, v 16:54, na místo dorazil v 17:22. Do 17:30 probíhalo pouze pozorování objektu pro případ jeho využívání obránci, pak byl vydán pokyn k jeho obsazení. To trvalo necelé dvě minuty. V 17:40 pak byla vztyčena vlajka Kybistánu nad objektem a provolána sláva, načež došlo k natočení formálního prohlášení. 3. oddíl, který zaslechl provolávání slávy, se, pro případ, že by se jednalo o signál o napadení, vydal na pomoc druhému oddílu, k jejich setkání došlo kolem šesté hodiny.

Zhruba v té době se 1. oddíl vydal zpátky k vozidlům, cestou se ale také stavil na Velkém Kuklíku. Všechny tři oddíly se začaly vracet zpět na místo výsadku, každý vlastní trasou. Poslední dorazil v 19:03 3. oddíl, operace pak byla prohlášena za ukončenou v 19:20. Kybistánská armáda se vrátila do Kybistánu někdy po desáte hodině.

Dopad