Firburské vévodství

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Firburské vévodství
Firburskij vajval (firburština)
MottoVšecijen zpólu akojo jedeň! (firburština)
česky: "Všichni spolu jako jeden!"
Národní hymnaFirburk pro každí (firburština)
česky: "Firburk pro každého"
Vlajka Firburku.svg
Firburk na mapě Česka
Malý Kuklík
čeština, firburština
Uznávané jazyky
angličtina, slovenština, ukrajinština, nissiiština
100% Češi (firburčané)
Náboženství
(2022, odhad)
100% bez vyznání
Vláda
polokonstituční monarchie
• vévoda
Stefan Kutnix I.
Legislatura
Vévodská rada
• křesel
5
Vznik
• vyhlášení nezávislosti
16. říjen 2020
• začátek platnosti druhé ústavy
14. červen 2021
• korunovace Stefana Kutnixe I.
16. října 2022
• Nárokované
0.5678 km²
• Kontrolované
De iure 0.5678 km², de facto asi 0,05 km²
• Vodní plochy
zanedbatelné %
• Držitelů občanství k 2022
5
2022
• Celkem
0 USD
• Na osobu
0 USD
Česká koruna (CZK)
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
• Letní čas
SELČ (UTC+2)
Předvolba
De iure žádná, de facto +420
Národní zvíře
Králík divoký
Předcházející
Česká republika

Firburské vévodství (firbursky: Firburskij vajval) je mikronárod ve Střední Čechách nedaleko města Kutná Hora. Byl vyhlášen 16. 10. 2020 jako polokonstituční monarchie. Vévodou je Stefan Kutnix I. Země sousedí s Českou republikou. Dělí se na čtyři regiony, Malý Kuklík, Velký Kuklík, Sukov a Kaňk.

Dějiny

Vznik Firburku

Nápad na vznik Firburku se zrodil někdy na přelomu září a října 2020. Původně se měl nacházet na několika pozemcích u obce Záboří nad Labem, konktrétněji u části obce jménem Habrkovice. Následně se budoucí vévoda rozhodl změnit jeho budoucí polohu na dva kopce u Kutné Hory - Malý a Velký Kuklík. Dne 16. 10. 2020 bylo vyhlášeno Firburské vévodství na discord serveru české MicroWiki Listinou nezávislosti Firburského vévodství. Druhého prosince 2020 byl po referendu připojen třetí region jménem Kaňk.

První volby

První volby do Senátu Firburského vévodství se konaly v termínu 11. a 12.12.2020, část občanů ovšem odvolila po svolení vévody i v dvouch následujících dnech. Tyto volby se původně měly konat již 13. a 14.11.2020 ovšem vévoda je kvůli nedostatku občanů o měsíc odložil. Ve volbách odvolilo "jen" 71.43% občanů (počítáno bez vévody) což je méně než v referendu o připojení Kaňku. Předsedou Senátu se stal Joel Novotný (Novovlastenecká strana).

Výsledek voleb
Strana Volební lídr Výsledek
Novovlastenecká strana Joel Novotný 60%
LIBEPRA Eric Šmidor 40%

Druhé volby

První volby v roce 2021 v termínu 12. a 13.2. proběhly bez problému s účastí 87,5%. Novovlastenecká strana sice přišla o 2,9%, to ovšem způsobila změna počtu občanů od minulých voleb. Předsedou parlamentu se stal Daniel Jindřich Wolfskopf I. (Novovlastenecká strana).

Výsledky voleb
Strana Volební lídr Výsledek
Novovlastenecká strana Daniel Jindřich Wolfskopf I. 57,1%
LIBEPRA Eric Šmidor 42,9%

Období neaktivity

Po několika měsících aktivity, začal Firburk být čím dál více neaktivní. Mezi únorem a dubnem, se konala schůze jednou za měsíc, ovšem v mezidobí se stále něco dělo. Po schůzi Senátu 10.4.2021 začala aktivita upadat. Po schůzi se sic ještě vyměnil předseda a místopředseda Senátu, ale i přes to byl Firburk méně a méně aktivní. V tom čase vévodovi došlo, že Firburk takto dále udržovat nepůjde, např. celá Novovlastenecká strana informovala že nemá zájem o kandidaturu v květnových volbách (které byly potom zrušeny) a i kdyby kandidovali, tak dle svých slov by stejně nejspíše nic nedělali. Vévoda se proto rozhodl, že se začne vytvářet nová ústava, díky které už budou moci být občany pouze lidé, se kterými se vévoda osobně zná a bydlí v okrese Kutná Hora, což by sice znamenalo že by občany už nebyl nikdo krom vévody a dalších dvou občanů z jeho okolí, ale zato se nový parlament může sejít v podstatě kdykoliv a kdekoliv a nemusí se složitě domlouvat termín.

Nová ústava

Hlasování o nové ústavě proběhlo 7.-9.6.2021, dopadlo takto: 3 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen. I když to dopadlo takto těsně, ve Firburku byla většinová shoda na tom, že bude lepší nová ústava. 14.6.2021 ústava vstoupila v platnost, dala vévodovi např. právo veta, zrušila Senát, který nahradila Vévodská rada nebo zrušila strany, protože po zrušení několika občanství by v nich nebyl nikdo a navíc v novém systému by neměly význam. Začal také na 14 dní platit výjimečný stav, který má za cíl zjednodušit vévodovi práci s upravováním zákonů, aby technicky odpovídali na současný stav. Výjimečný stav byl poté prodloužen až do 5.9. protože se narazilo na menší neschopnost Vévodské rady, sejít se v létě. V tomto období bylo přijato také několik nových zákonů, např. ten o samosprávách. Výjimečný stav trval do 15.10.2021, vévoda ho totiž prodloužil, protože první setkání Vévodské rady ukázalo problémy v jejím fungování. Vévoda během pokračování stavu dodělal systém fungování rady. 26.9.2021 pro Firburské listy řekl, že se výjimečný stav už prodlužovat nebude [1] a tak se také stalo.

Kybistánsko-firburská krize

Související informace naleznete také v článku Kybistánsko-firburská krize.

Reformní období

Během léta a podzimu roku 2022 se objevila snaha zaktivizovat Firburské vévodství, které v té době vykazovalo mnohem menší aktivitu než dříve. Stefan Kutnix I. proto připravil balík zákonů, které byly přijaty, symbolicky na výročí dvou let od vzniku Firburku, 16. října 2022. Mezi tyto zákony patří například připojení nového regionu Sukov a rozšíření Malého Kuklíku o další část lesa na stejnojmenném kopci a také okolí Rybníčku u Hořan, které se stalo novým národním parkem vedle Kaňku, ale hlavně došlo ke korunovaci Stefana Kutnixe. Do budoucna se plánuje druhá vlna reformy, která má zvýšit demokracii ve Firburku, ta sice byla již před první reformou dle Indexu demokracie na úrovni 3,96 (Demokracie s nedostatky), vévoda ji chce ale nadále zvyšovat.

Politický systém

Země je polokonstituční monarchie, moc si zde rozdělují především Vévodská rada a vévoda, ovšem právy disponují i samosprávy, které jsou reprezentovány hrabaty

Zákonodárná moc

Zákonodárnou moc v zemi si dělí vévoda a Vévodská rada, které ale vévoda předsedá. Vévoda může navrhnout zákony, stejně jako členové Vévodské rady, jejímž členem je každý občan země, aktuálně má tedy tři členy. Na schůzi se debatuje o podaném návrhu a následně začne hlasování, při kterém musí pro hlasovat aspoň dva členové rady, aby návrh prošel. Vévoda může na návrh použít právo veta, pokud ho nepoužije, návrh mu zamíří k podepsání a po podepsání začne platit.

Výkonná moc

Výkonnou moc má v rukou vévoda, může ji na někoho dočasně převésti pomocí dekretu nebo třeba rozhodnutím Vévodské rady.

Soud

Ve Firburském vévodství je soudcem pouze vévoda, na něj je možné se obrátit, chce-li někdo něco řešit u soudu. Vévoda musí být nestranný a nikdo ho nesmí ovlivňovat, pokud by nebyl nestranný či byl ovlivňován, je to porušování ústavy. Ústava sice nestanovuje, jaký trest by měl v případě porušení následovat, ovšem dá se předpokládat že by na něj byl vyvíjen velký tlak na abdikaci.

Regiony

Firburské vévodství se dělí na 3 regiony. Hlavou regionu je vždy hrabě, kterého vybírá vévoda, jeho volbu musí potvrdit Vévodská rada. Není-li hrabě jmenován, zastupuje ho ve funkci přímo vévoda. Regiony se někdy považují za jednotku podobnou městu, proto je Malý Kuklík považován také za hlavní město.

Název Hrabě Velikost Vznik Vlajka
Česky Firbursky
Malý Kuklík Malkoj-ko Kouklík Celesta Konstancie 0,142 km² 30. října 2020 Vlajka Malého Kuklíku.svg
Velký Kuklík Velkoj-ko Kouklík není 0,122 km² Vlajka Malého Kuklíku.svg
Kaňk Káňk Vít von Kaňk 0,0118 km² 2. prosince 2020 Vlajka Kaňku.svg
Sukov Sukov není 0,292 km² 16. října 2022 připravuje se

Kultura

Jelikož jsou na území Firburského vévodství pouze neobydlená území (les, louka, lom), nestojí zde žádné budovy, ve kterých by bylo možno požádat různé kulturní akce, proto kultura existuje pouze ve formě jazyka, který vytváří vévoda. Jazyk nese jméno Firburština a je také jedním z úředních jazyků země. Aktuálně stále probíhá jeho tvorba, jazyk už se ale dá používat ve státní správě, což by se v blízké době mohlo stát realitou.

Příroda a geografie

Fotografie Kaňku na podzim roku 2020

Firburské vévodství se rozkládá převážně na území tří kutnohorských kopců (nebo jejich úpatích), konkrétněji dvou kopců a jednoho s dvěma vrchy, tedy na Sukově a Malém a Velkém Kuklíku a úpatí Kaňku. Do Firburku patří i Rybníček u Hořan, nacházející se asi kilometr severozápadně od Malého Kuklíku, pod která také spadá.

Malý a Velký Kuklík

Nejvyšším místem v zemi je vrch Malý Kuklík ve stejnojmenném regioně který má 359 metrů nad mořem. Stejně jako Velký Kuklík, jehož vrch je o tři metry nižší, je region pokryt listnatým lesem, terén je převážně nerovný. Oba dva vrchy jsou označené bíločervenou tyčí.

Sukov

Sukov, nejmaldší firburský region, se nachází od Kuklíků přes údolí, v jehož severní části se nachází obec w:Grunta. Vrch míval 336 metrů nad mořem, ovšem ke sklonku socialistické éry v Československu, tedy přibližně okolo roku 1988, zde byla totiž postavena betonová vodní nádrž, kam se přečerpávala voda z Labe, aby mohly být zavlažovány broskvoňové sady, které se nacházely mezi kutnohorským sídlištěm Šipší a další kutnohorskou částí, Kaňkem. 365 metrů vysoký kopec je pokrytý jak smíšeným lesem, tak i loukami na kterých se pasou koně a krávy.

Kaňk

Region Kaňk se od Sukova nachází asi 1,5 km. Mezi těmito regiony se nachází jak kutnohorská část Kaňk tak i samotný vrch Kaňk. Region je pokryt skalami z drobného bývalého lomu, který se stal nejdůležitější paleontologickou lokalitu svrchněkřídního období v Česku. Hlavní a nejznámější skálou je Králičí skála, která je jedním z hlavní symbolů Firburku. Region je také pokryt loukou, respektive starým třešňovým sadem, kde se pasou ovce, které sad udržují. Na území regionu se nachází jedna ze dvou firburských vodních ploch, Nevysychající jezírko.

Státní svátky

Datum Svátek Popis
1. leden Nový rok Oslava začátku nového roku.
4. března Den jednoty Den, kdy si Firburk připomíná zveřejnění důkazů o plánech ničení země Kybistánskou národní republikou.
Pohyblivé Velký pátek Křesťanský svátek. Tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista na kříži.
Pohyblivé Velikonoční pondělí Křesťanský svátek, tradice vítání jara. Následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně.
8. května Den vítězství Konec Druhé světové války v Evropě.
14. června Den ústavy Přijetí nové ústavy v roce 2021.
5. července Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu roku 863.
6. července Den upálení mistra Jana Husa Upálení kněze a reformátora mistra Jana Husa během Kostnického koncilu roku 1415.
31. srpna Den odpočinku Den pří kterém si mají všichni občané odpočinout před novým školním rokem.
16. října Den nezávislosti Firburského vévodství Den kdy se slaví vyhlášení nezávislosti Firburského vévodství v roce 2020.
30. října Den narození prvního firburského vévody Stefana Kutnixe I. Oslava narození prvního vévody a zakladatele Firburského vévodství - Stefana Kutnixe I.
17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii Připomínka studentských demonstrací a následného uzavření českých vysokých škol německými okupanty v roce 1939 a studentské demonstrace z roku 1989, která odstartovala Sametovou revoluci.
24. prosince Štědrý den Veřerní oslava Vánoc.
25. prosince 1. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii oslava narození Ježíše Krista.
26. prosince 2. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii připomínka prvního křesťanského mučedníka Štěpána.
31. prosince Silvestr Oslava konce starého roku.

Doprava

Přímo na území Firburského vévodství není žádná silnice, ovšem část hranic Velkého Kuklíku na severovýchodě a východě tvoří silnice 33354/3. Po této silnici jezdí autobusová linka 705 (Poděbrady - Kolín - Kutná Hora - Čáslav). Nejbližší zastávky, kde je na linku možné nastoupit jsou Kutná Hora, Žižkov, U Hřbitova (1,3 kilomtru od Velkého Kuklíku) a Miskovice, Hořany (1,5 kilometru), nebo je možné jít do nedaleké Grunty (1,7 kilometru), odkud je možné jet linkou 785 (Kácov - Malešov - Kutná Hora - Kolín). Firburkem ovšem prochází prochází několik pěších tras, hlavně na území Kaňku, ale i na území ostatních regionů

Diplomacie

Více v článku Zahraniční vztahy Firburského vévodství

Firburské vévodství má tradičně dobré zahraniční vztahy hlavně s Menderskem, se kterým například založilo Radu mikronárodů. Stefan Kutnix I. a menderský kníže Eric Šmidor se mj. setkali v létě 2021 v Kutné Hoře, což také vylepšilo vztahy těchto mikronárodů. Dobré vztahy má Firburk také s Reiskem nebo Meknijskem

Diplomacie Firburku s ostatními mikronárody
Stát Datum zahájení styků
RadoslávieVlajka RAD.svg Radoslávie 28.10.2020
Stát GymnáziumFlag of the Gymnasium State.svg Stát Gymnázium 14.11.2020
LužnaVlajka Lužny.svg Lužna 20.11.2020
Meknijsko-LurkKMV3.svg Meknijsko-Lurk 12.12.2020
EssexieCommonwealth of Essexia flag September 2021.png Essexie 27.12.2020
Vishwamitra 21.6.2021
KMVlajka KM.png Knížectví Mendersko 4.8.2021
ReiskoVlajka Reiského království.svg Reisko 17.12.2021
VyrlejskoVlajka Vyrlejského knížectví.png Vyrlejsko 4.3.2022
MajerovskoFlag majer.png Majerovsko 4.3.2022
SchwarzwaldSchwarzwald flag.png Schwarzwald 18.5.2022

Média

Ve Firburku je zatím jediné médium - Firburské listy, které by mělo občany informovat o aktuálním dění v zemi a podporovat rozvoj demokracie.

Ekonomika

Ve Firburku se nenachází žádný obchod (neboť území země pokrývá les a louka), žádná ekonomika tedy neexistuje, proto se rozhodlo že měnou bude Česká koruna neboť vlastní firburská měna by neměla smysl, ovšem uvažuje se o možném přijetí Eura

Externí odkazy

Oficiální stránky Firburku (české)

Oficiální stránky Firburku (anglické)

Oficiální Discord Firburského vévodství

Oficiální Twitter Firburku