Černava

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
vlajka Království Černava
vlajka
znak Království Černava
znak
Motto: Žít shodně s přírodou a s rozumem je cesta ke svobodě
Geografie

Mapa Černavy.png Oblast Černavy, červená místa označují černavská města

Hlavní město: Lysá nad Labem
Rozloha: 44,3 km²
z toho 3,5 % vodní plochy
Nejvyšší bod: Šibák (228 m n. m.)
Časové pásmo: UTC+1
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 4
Jazyk: Oficiální:
čeština
angličtina;
Národnostní složení: Češi (100%)
Státní útvar
Státní zřízení: království
Vznik: 1. listopadu 2020 (jako součást Velké říše polabské)
Král: Patricie I. Černavská
Kancléř: Jan Ch.
Měna: česká koruna (CZK)
Mezinárodní identifikace
MPZ: CZEN
Národní TLD: .cze (rezervováno, zatím nepoužito)

Černava, oficiálně Království Černava, je mikronárod ležící ve střední Evropě v mírném podnebném pásmu. Byl vyhlášen 1. listopadu 2020 jako součást Velké Říše Polabské. K Černavě je přidružena jedna historické země, Lipské knížectví, která dřívě též patřila do říše. Hlavou státu je král. V současné době vládne dynastie Chavovců. Vrcholným poradním orgánem zákonodárné moci je Královská rada podléhající panovníkovi.

Černava má rozlohu 44,3 km². Jedná se o vnitrozemský mikronárod nacházející se v Polabské nížině. Po celém území má nízkou nadmořskou výšku a je velmi rovinaté. Na jihu je ohraničena Labem a na menší části západní hranice Jizerou. Celými svými 41,6 km dlouhými hranicemi sousedí s Českou republikou. Mezi blízké mikronárody patří Meknijsko a Lurk-Aenie a Firburk.

Dějiny

Nejstarší dějiny

Při stěhování národů v 5. století Slované dorazili i na území, které dnes patří k Černavě. Zdejší hradiště patřilo k významným slovanským střediskům. Bylo tomu tak kvůli úrodné půdě, o kterou v polabské nížině není nouze.

Před Černavou

Snahy o odtržení od České republiky byli už v roce 2019. Vznikl stát Stanistán. Ten se po dvou měsících rozpadl kvůli rozporům a nasledném odchodu místokancléřky Dominiky. Byly pokusy o znovuobnovení, ale od tohoto záměru bylo ustoupeno.

Po vzniku

Po vzoru Stanistánu vznikla Velká Říše Polabská, která se snažili navázat na Stanistán. Krátce po té se královny Wia I. a Marie I. pod tíhou povinností vzdaly trůnu a staly se občankami Království Černavy. Velká Říše Polabská se tímto aktem rozpadla.

Geografie

Povrch země je tvořen rovinou, průměrná nadmořská výška se pohybuje okolo 190 m n. m. Nejvyšší přírodní bod Černavy je Šibák, s nadmořskou výškou 228 metrů.

Geologie, geomorfologie a půdy

Geologické stáří půdy se datuje do období druhohor a tvoří ji převážně křídové sedimenty. Jsou to například písky, náslatě, vápnité slatiny a sladkovodní křída. Najdeme zde také pískovce, hlíny, slíny a slínovce. Nacházejí se tu jílové sladkovodní křídy, v kterých se vyskytují rostlinné a živočišné zbytky zejména měkkýšů a ostrakodů. Na části území můžeme najít také návěj vátých písků, které místy překrývají starší organozemě.

Hydrologie a podnebí

Černavou prochází několik řek. Největší řekou je Labe. Černavou protéká 11,5 km dlouhý úsek této řeky. Na území Černavy je i několik různých jiných vodních ploch.

Podnebí je v Černavě mírné, oceánického typu. Celkové klima v této oblasti je teplé s mírnou zimou. Typické je střídání čtyř ročních období ahojné srážky a přechody frontálních systémů. Největší vliv na podnebí v Čěrnavě má nízká nadmořská výška.

Fauna a flora

V Černavě je spousta vzácných druhů z říše živočichů. Z entomologického hlediska je tato lokalita významná díky druhům motýlů jako jsou vakonoš šedavý (Rebelia herrichiella), páskokřídlec (Cosmopterix lienigiella), Rhigognostis hufnagelii, drobníček (Stigmella zelleriella). Dále také otakárek fenyklový (Papilio machaon), pernatuška konopáčová (Adaina microdactyla) a pouzdrovníček (Coleophora tamesis).

Žije tu 14 druhů vodních plžů, 23 druhů suchozemských plžů a 3 druhy mlžů. V tůních můžeme nalézt ohrožené druhy obojživelníků jako je čolek velký (Triturus cristatus), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) a kuňka ohnivá (Bombina bombina).

Z ptáků zde hnízdí bekasina otavní (Gallinago gallinago), moták pochop (Circus aeruginosus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus, křepelka polní (Coturnix coturnix), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), slavík obecný (Luscinia megarhynchos) a sýkořice vousatá (Panurus biarmicus).

Pro Černavu jsou typické vrbové křoviny a společenstva ostřice vyvýšené (Carex elata). Bohužel jsou tyto porosty postupně ničeny rozrůstajícím se rákosem obecným (Phragmites australis). V tůních můžeme najít vzácné druhy submerzních vodních makrofyt. Roste zde i vzácné rostliny jako bublinatka obecná (Utricularia vulgaris) a rdest zbarvený (Potamogeton coloratus). V Černavě se tato rostlina vyskytuje ve své původní lokalitě. Výskyt rdestu zde sice zanikl změnou hydrologických podmínek, populace se však samovolně obnovila. Po znovunavrácení zemědělského hospodaření, tím myslíme kosení, se postupně vracejí i jiné další druhy jako prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), vstavač bahenní(Orchis palustris) a vojenský(Orchis militaris), ostřice Buxbaumova (Carex buxbaumii) a řada dalších.

Diplomacie a zahraniční vztahy

Diplomacie
Stát Datum Dohoda
Flag majer.png Svobodné království dynastie Majerů 2.2.2021 Vzájemné uznání a smlouva o: dvoustranných diplomatických vztazích, neútočení a vzájemné vojenské ochraně
Vlajka KNR.svg Kybistánská národní republika 2.2.2021 Vzájemné uznání a smlouva o: dvoustranných diplomatických vztazích, neútočení a vzájemné vojenské ochraně
Flagnvt.jpg Novotroitská federace 10.2.2021 Vzájemné uznání a smlouva o: dvoustranných diplomatických vztazích, neútočení a vzájemné vojenské ochraně
Vlajka KM.png Knížectví Mendersko 12.2.2021 Vzájemné uznání a smlouva o: dvoustranných diplomatických vztazích, neútočení a vzájemné vojenské ochraně

Politický systém

Černava je konstituční monarchií. Výkonnou mocí disponuje král a zákonodárnou Královská rada.

Hlavou státu je král. Král jmenuje členy Královské rady a jejího kancléře, navazuje diplomatické vztahy, uděluje či propůjčuje státní vyznamenání.

Královská rada je zákonodárným a poradním orgánem. Do Královské rady si vybírá doživotně členy král sám.

Hlavním dokumentem je Ústava Království Černava.

Svátky

Datum Název Popis
1. leden Nový rok
27. ledna Mezinárodní den památky obětí Holocaustu Den osvobození koncentračního tábora Auschwitz-Berkenau.
2. února Světový den mokřadů Roku 1971 byla podepsána tzv. Ramsarská úmluva, která je úmluvou o mokřadech.
1. března Mezinárodní den omylů v kalendáři Svátek věnovaný 30.2.
8. března Mezinárodní den žen Stávka švadlen v New Yorku roku 1908.
19. března Mezinárodní den invalidů Vyhlášen Mezinárodní federací práce neschopných a civilních invalidů.
22. března Světový den vody
Pohyblivý svátek Velký pátek Křesťanský svátek. Tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista na kříži.
Pohyblivý svátek Velikonoční pondělí Křesťanský svátek, tradice vítání jara. Následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně.
22. duben Den Země Stanovení termínu tohoto svátku vychází z původních oslav jarní rovnodennosti
8. května Den vítězství Konec druhé světové války v Evropě.
9. května Den císařovny Zity Výročí narození Zity Bourbon-Parma
17. května Evropský den Slunce Připomenutí významu Slunce pro naši planetu.
22. května Mezinárodní den pro biologickou diverzitu
24. května Evropský den parků
30. června Den čisté přírody Svátek vyhlašený Královstvím Černava.
16. září Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
20. října Den stromů Připomínka důležitosti lesů a stromů pro naší planetu.
1. listopadu Den Černavy Den vzniku Království Černava
17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii Připomínka studentských demonstrací
25. listopadu Mezinárodní den bez nákupů Boj proti kupování spousty zbytečných věcí, bez kterých se dá žít.
28. listopadu Mezinárodní den nenakupování ničeho
24. prosince Štědrý den Večerní oslava Vánoc.
25. prosince 1. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii oslava narození Ježíše Krista.
26. prosince 2. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii připomínka prvního křesťanského mučedníka Štěpána.