Polabsko

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
(přesměrováno z Velká říše polabská)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Velká říše polabská
Great Polabí Empire (angličtina)
Velká Říše Polabská.png
Vlajka
Polabská říše.png
Poloha Polabska
čeština, angličtina
Češi
Vláda
konstituční volená monarchie
Vznik
• Vyhlášení nezávislosti
1. listopad 2020
• Rozpad
1. leden 2021
• Nárokované
225,69 km²
• Držitelů občanství
3
česká koruna (CZK)
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
Předvolba
+420
PR, VPR
VPR
.prv
Nástupnické
Černava

Velká říše polabská (anglicky: Great Polabí Empire), běžně Polabsko (anglicky: Polabia), leží ve střední Evropě, v Polabské nížině. Po celých svých hranicích sousedí s Českou republikou. Jedná se o vnitrozemský federativní mikronárod o rozloze 225 kilometrů čtverečních nacházející se v mírném podnebném pásmu. Díky příznivým klimatickým podmínkám je zdejší půda intenzivně zemědělsky využívaná.

Geografie

Velká říše polabská se nachází ve střední Evropě a sousedí s jediným státem. Po celé své 60,1 km dlouhé hranici je obklopen uzemím České republiky. Nejbližšími mikronárody jsou Meknijsko-Lurk a Fiburk. Povrch je málo členitý s charakterem výrazně rovinného typu do 300 metrů nad mořem.

Z hornin v Polabsku se tu nachází např. pískovec.

Polabským uzemím proteká několik řek a některé na něm i pramení. Mezi největší řeky protekající Polabskem patří Vltava a Jizera.

Půdní pokryv se vyznačuje značnou variabilitou. Nachází se zde úrodné černozemě. Pro příhodnou polohu a úrodnost půdy bylo po dlouhou dobu Poděbradsko ryze zemědělskou oblastí.

Podnebí je v Česku mírné pohybující se na úrovni oceannickém typu oceánickým typem.

Administrativní dělení

Říšské státy

V Polabsku se nacházely 3 říšské státy. Každý říšský stát měl svého panovníka, který byl odpovědný císaři. Nejvýznamnější částí Polabska byla Černava.

Černava

Černava je se svojí rozlohou 33,65 km² největší korunní země spadající pod Korunu černavskou. Uzemí Černavy je v nadmořské výšce okolo 180 m n. m..

Hlavní město Černavy je Lysá nad Labem. Ta je poprvé zmiňěna již v Kosmově kronice. Hradiště, které se zde nacházelo, patřilo k významným slovanským střediskům. Dnes je označována za barokní perlu Polabí a to hlavně kvůli zámeckému areálu. Nachází se v něm zámecký park s alegoriemi soch a bývalý klášter bosých augustiniánů sv. Jana Nepomuckého.

Poblíž města se nachází závodiště, kde se už od padesátych let minulého století pořádají dostihy. Na tuto tradici odkazuje modrobílý šachovaný kůň v černém poli, který je znakem Černavy.

Korunní země

V Polabské říši se nachází celkem 16 korunních zemí. Jedná se o správního celky říšských států a v jejich čele stojí správce, kterého jmenuje panovník onoho státu. Jednotlivé země mají rozlohu určenou dle katastrálních uzemí měst z doby, kdy Polabsko neexistovalo.

Korunní země: království Černava, vévodství Svatého Jiljí, vévodství Vlkavsko, knížectví Horní Elba, knížectví Dolní Elba, knížectví Sandbodenburg atd.

Forma moci

Říše Polabská je volená konstituční monarchie.

Císař

Císař je hlavou státu a reprezentuje ho v zahraničí. Císař je volen panovníky říšských států, a to přímo z jejich řad. Zvolený panovník se pak musí nechat korunovat ve hlavním městě, aby ztvrdil svojí moc a mohl vládnout.

Jmenuje kancléře z řad členů Říšského sněmu a za určitých podmínek může rozpustit Říšský sněm. Má právo podávat návrhovat a vetovat zákony (kromě zákonů, které sám navrhl), vyhlašvat termíny voleb a udělovat amnestii a státní vyznamenání. Císař je také vrchním velitelem ozbrojených sil.

Říšští panovníci

Mají právo v případě nutnosti volit císaře a podílet se s ním na panování.

Diplomatické vztahy

Velká říše polabská zatím neudržuje žádné oficiální zahraniční vztahy.