Nissiiská abeceda

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nissiiská abeceda (nissiisky alpabaetoNun / Alpabaetōn) je způsob zápisu nissiištiny latinkou. Vedle ssalby je oficiálním písmem nissiištiny.

Nissiiská abeceda využívá omezené diakritiky a spřežkového pravopisu. Diakritika je využívána pouze pro dlouhé samohlásky.

Alpabaeto

Alpabaeto se sestává ze 43 písmen a digrafů.

Majuskule
A Ā B C Ch Cx D E Ē Ae Yae G H I Ī J K Kx L M N Ng O Ō Eo Yeo P R Rh S Sh Sx Ss T Tx U Ū Eu Yeu V X Y Hw Ea
Minuskule
a ā b c ch cx d e ē ae yae g h i ī j k kx l m n ng o ō eo yeo p r rh s sh sx ss t tx u ū eu yeu v x y hw ea
Výslovnost
a á če čché ü é e je i í džé kché el em en eng y ó o jo řé es šché tché u ú u ju chí ja chwa uh

Ababeba

Alpabaeto se vyvinula z ababeby (ssalbou 卜丁卜丁丿丁卜눈 [ababebaNun]), což byl soubor tří abeced pro zápis obecné nissiištiny, Ababeba se skládala ze základní (řadící, obsahovala všechny znaky bez diakritiky), rozšířené (včetně spřežek) a úplné (včetně dvojných písmen) abecedy.

Základní abeceda
Znak A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Ʋ
Výslovnost a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v ch j uh/neznělé a
Ssalba 丿
Rozšířená abeceda
Znak A Ā B C CH CX D E Ē AE YAE F G H I Ī J K KX L M N O Ō EO YEO P PX R RH S SH SX T TX U Ū EU YEU V X Y Ʋ
Výslovnost a á b c č čch d ei é e je f g h i í k kch l m n ou ó o jo p pch r ř s š šch t tch iu ú u ju v ch j uh
Ssalba 丿
Úplná
Znak A Ā AA B BB C CC CH CX D DD E EE Ē AE YAE F FF G GG H I II Ī J K KK KX L LL M MM N NN O OO Ō EO YEO P PP PX R RR RH S SS SH SX T TT TX U UU Ū EU YEU V VV X Y YY Ʋ
Výslovnost a á aa b bb c cc č čch d dd ei ee é e je f ff g gg h i í k kk kch l luhl m mm n nn ou oo ó o jo p pp pch r ruhr ř s z š šch t tt tch iu uu ú u ju v vv ch j jj uh
Ssalba 丿