Göthové

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
(přesměrováno z Dehil Jan Göth)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Göthská dynastie

Původní erb
země Klitzibürg
tituly

velkovévodský, vikomtský, hraběcí

  • Klitzibürgský velkovévoda
  • Doživotní regent Haakonnský
  • ceremoniální hrabě Brümský
  • Körpenqský vikomt
  • vévoda v Teplicích
mýtický zakladatel Sv. Dehil
současná hlava Mikuláš I.
větve rodu Klitzibürgští Göthové

Rod Göthů je vládnoucí rod v Klitzibürgu.

Historie

Göthové nikdy nebyli šlechtickou rodinou. To změnil až současný velkovévoda, Mikuláš I., který založil Klitzibürg od té doby Göthům náleží titul velkovévody Klitzibürgského.

Původ

Koruna svatého Dehila, pojmenovaná po mýtickém zakladateli rodu.

Göthové jsou původem z Jihlavského jazykového ostrova a původem to byli moravští Němci, ovšem české země obývali odnepaměti. Mezi další českoněmecké rodiny, které se spojily s Göthy skrz sňatek patří například Leidemannové, Hableové, Eigelové, Krautschneiderové a Schwarzové. Před druhou světovou válkou si praděd nynějšího velkovévody vzal Češku, což je pravděpodobně hlavní důvod, proč Göthové nebyli po válce odsunuti. Zůstali na Jihlavsku, ale jejich německá identita byla smazána a byli ještě více čechizováni. Poté vznikla Klitzibürgská větev, která vznikla odchodem jedné větve Göthů do Prahy.

Podle svatoatheistické mytologie založil rod Göthů Dehil Jan Göth. Dehil podle pověstí zabránil vyvraždění mýtické vesnice Kaelldd, která měla být poslední svatoatheistickou osadou ve středověku. Za tento čin byl Mikulášem I. svatořečen a v roce 2022 spolu se svatým Mikulášem prohlášen klitzibürgským státním světcem. Podle Dehila je také pojmenovaná klitzibürgská Koruna svatého Dehila, jeden z klitzibürgských státních symbolů. Na přelomu 14. a 15. století měl podle jiné legendy mýtický Johaniosius III. Göth spravovat nezávislé panství nazvané Klitzirüm, od kterého současný Klitzibürg odvozuje svou státnost. Žádné důkazy, které by potvrzovaly události popisované v klitzibürgských pověstech, neexistují.