Klitzibürgané

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Klitzibürgané
Populace
20-40
Země s významnou populací
Klitzibürg Klitzibürg
Klitzibürg Klitzibürg 14
Česká republika Česko 9
Německo 5
Ostatní 5
Jazyk(y)
bohujiština, čeština, angličtina a další
Náboženství
většina ateismus, dále římskokatolické a protestanti, také svatý atheismus
Příbuzné národy
Moravané, Keltové, Češi, Němci, Menderčané

Klitzibürgané jsou téměř vymřelý indoevropský a středoevropský národ. Prapůvodně se Klitzibürgané nazývali Kuhmové, avšak tento název jim přiřknuli německy mluvící národy, jak se nazývali sami již nevíme. Podle legend tento národ přišel do Evropy z neznámé oblasti. V minulosti snad i měli vlastní stát, rozkládající se v Alpách, ale okolní státy si je rozčtvrcovali a nutili přijmout katolickou víru a často je i pobíjeli a zbytek se musel přizpůsobit okolí, proto zmizela velká část bývalého Kuhmského národa. Avšak dnešní velkovévoda provedl národní obrození a jakžtakž se mu podařilo část kultury zachránit. Jsou charakteričtí svojí výškou, ale většinou vyrostou až okolo 16. roku života.

Náboženství

Tradičně jsou Klitzibürgané Svatoatheisté, toto náboženství bylo v 17. století téměř vymýceno, ale při Klitzibürgském národním obrození se opět částečně obnovilo, ale už jen zlomek Klitzibürgského národa v něj věří. Kromě Svatoatheistického náboženství je druhým tradičním náboženstvím křesťanství, přesněji římskokatolická církev. Ale po významné sekularizaci za první republiky, za komunismu a v moderní společnosti úplně pokleslo a hlavním Klitzibürgu už neexistuje, ale Klitzibürgané žijící na Moravě toto náboženství poměrně hojně vyznávají a proto je bráno jako tradiční náboženství. Ale v poslední době zaznamenaly protestanti růst.