Autonomní lankrabství Labuť

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Autonomní lankrabství Labuť
Eatonomica landtgraefen Schwëner
  Zvláštní území  

Vlajka

Seal
Motto: Sláva novotroitskému národu!
Stát Klitzibürg Klitzibürg
Vznik 2023
Vláda
 - Lankrabě na Labuti Daniel Majer
Populace (2024)
 - Celkem 1
Časové pásmo SEČ (UTC+1)
 - Letní čas SELČ (UTC+2)

Autonomní lankrabství Labuť (též známé jako rybník Labuť) je zvláštní území v rámci hlavního Klitzibürgu. Vzniklo již v roce 2023, ale až 22. ledna 2024 začala mít jasné obrysy. Je spravována Lankrabětem Danielem Majerem, který se zodpovídá přímo Velkovévodovi. Lankrabství vzniklo 12. června 2023 na základě podepsání mírové smlouvy mezi Velkovévodou Mikulášem I. a Králem Danielem Majerem, tehdy ještě pod názvem Autonomní vikomství Labuť. Součástí lankrabství je rybník Labuť, jeho okolí a Demilitarizované pásmo Thomayerova nemocnice, přestože pásmo nikdy nebylo začleněno přímo do Klitzibürgu.

Labuť má vysokou míru autonomie, může využívat vlastní symboly a mít vlastní obranné složky, nebo užívat vlastní oficiální jazyk.

Majerovský nárok na Labuť

Majerovsko považuje rybník Labuť za důležitý pro svou historii. Labuti přisuzuje i kulturní a náboženskou důležitost pro majerovský národ. Velkovévoda Polní maršál Josef Modřanský a Kozlovský z rodu Kuchařů rybník navštěvoval od dětství a učil se na něm rybařit. Král Daniel Majer zase v dětství k rybníku často jezdil na kole, nebo sem běhal. Rybník navíc považuje za nedílnou součást křesťanského energismu, což je náboženství, které vzniklo v Majerovsku. Spolu s Labutí pak přisuzuje tyto důležitosti i Thomayerově nemocnici, ve které se mnoho občanů majerovska a novotroitských domorodců narodilo. Tyto nároky považuje Král Daniel Majer za tak důležité, že mezi Majerovskem a Klitzibürgem při podpisu smlouvy o vzájemném navázání diplomatických vztahů byly do dokumentu přidány i body, na základě kterých vzniklo Demilitarizované pásmo Thomayerova nemocnice. Oba státy se zavázali k vojenské ochraně zmíněného pásma.

Rok 2022 byl ale pro Klitzibürg nepovedený - přišel o většinu občanů a zhoršil své zahraniční vztahy s většinou českých mikronárodů. Královská armáda proto v tomto roce podrobně sledovala chování Velkovévody Mikuláše I. a usoudila, že KlitzibÜrg nemá kapacitu na zajištění dostatečné ochrany těchto důležitých míst. Z toho důvodu Královská armáda začala podnikat nezbytné kroky k zajištění tohoto prostoru.

Historie

Majerovsko vzneslo nárok na rybník Labuť v minulosti verbálně již několikrát, poprvé pak po vzniku Novotroitské federace. Daniel Majer považuje rybník Labuť a Demilitarizované pásmo Thomayerova nemocnice za kulturně, historicky a nábožensky důležité místo jak pro majerovský národ, tak především pro novotroitský národ, jehož nárok na sebeurčení Majerovsko uznává.

Při menderské krizi zvané jako Kauza Göth během října 2022 argumentovalo Majerovsko, že Klitzibürg nemá kapacity na ochranu Labutě a Demilitarizovaného pásma. Z toho důvodu Královská armáda započala Speciální vojenskou operaci Labuť, při které byl na území v okolí Labutě vyhlášen Svobodný novotroitský stát. Ten existoval pouze jeden den, poté byla v Majerovsku rozpoutána občanská válka a Královská armáda dále nemohla SNS podporovat.

Dne 10. června 2023 vyhlásil Klitzibürg válku Mendersku, do které bylo Majerovsko zataženo na základě podepsaných smluv o vzájemné ochraně mezi Majerovskem a Menderskem. Královská armáda situace využila, započala Speciální mírovou operaci a na obsazeném území Klitzibürg pak Král Daniel Majer vyhlásil Protektorát Klitzibürg a Autonomní oblast Labuť. Velkovévoda o den později od válečných akcí upustil, přiznal porážku a podepsal mírovou smlouvu, na základě které byla Autonomní oblast Labuť začleněna jakožto provincie do Velkovévodství Klitzibürg.

Právní existence lankrabství

Podle dekretu vydaného 11. června 2023 Králem Danielem Majerem vznikla Autonomní oblast Labuť. Území podle dekretu zahrnuje rybník Labuť a nejbližší okolí + Demilitarizované pásmo Thomayerova nemocnice. Dle tohoto dekretu má Autonomní oblast Labuť následující práva:

- na samosprávu a určení svého vedení

- na národní a kulturní sebeurčení

- užívat vlastní symboly

- mít vlastní obranné složky

- užívat vlastní oficiální jazyk


Mírová smlouva, která byla podepsána toho samého dne, obsahuje následující body:

- Král Daniel Majer získá občanství v Klitzibürgu

- Autonomní oblast Labuť se stane provincií v rámci Klitzibürgu

- Velkovévoda zaručí rovnoprávnost novotroitské menšiny


Velkovévoda s body souhlasil, byla představena vlajka a změněn název prvně na vikomství, později na lankrabství. Na konci června pak Daniel Majer provedl první hlídku na území lankrabství již jako oficiální správce Labutě. Klitzibürg ale po prohrané válce upadl do období neaktivity a až během ledna 2024 se Velkovévoda opravdu začal o Labuť zajímat, proto se někdy uvádí vznik v roce 2024.

Na základě výše zmíněných skutečností lze soudit, že Autonomní lankrabství Labuť má v rámci Klitzibürgu v podstatě neomezenou samosprávu. Vzhledem k tomu, že ve Velkovévodství v podstatě neexistuje žádný psaný právní systém, nelze tyto skutečnosti jinak ověřit, než-li skrze zmíněné dekrety. Teoreticky disponuje Labuť vysokou mírou autonomie, prakticky má nejvyšší moc stále Velkovévoda.