Moktská monarchie

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Moktská monarchie je oficiální monarchie v Klitzibürgu. Je to něco mezi konstituční a absolutní monarchií i když je to blíže absolutní. Vládce má téměř absolutní moc, ale zčásti je omezen ústavou. Toto jsou hlavní body:

 • Vláda je sestavena pouze z několika členů (jeden z každé strany)
 • Velkovévoda víceméně o všem rozhoduje, ale je zčásti omezen ústavou
 • Může ji hned měnit a navrhovat nové zákony
 • Zároveň je ministrem víceméně všeho(kromě stavby a rozpočtu, propagace)
 • Vladař má téměř absolutní moc ale nesmí jí zneužívat jinak může býti sesazen
 • Vladař bude mít jednoho rádce a jednoho posla (ten bude komunikovat přes internet pokud vladař bude chtít)
 • Vládce může vybírat šlechtu: mokty, barony, vikomty a hrabata, ti budou mít na svojí straně poddané a budou mít roli podobnou poslancům ale nebudou voleni
 • Jeden správce na každou provincii, kterou spravuje a podává informace
 • Pokladní spravuje pokladnici a rozpočet mikronárodu
 • Vládce a šlechta smí vybírat tresty
 • Pak budou soudci, můžou navrhovat tresty
 • Vládce bude mít ochranku (Klitzibürgská garda)
 • Všichni vysoce postavení musí dodržovat zákony a být poslušní jinak budou zbaveni funkce
 • Všichni neposlušní jdou do vězení nebo do vyhnanství
 • Vladař bude mít jednoho poradce
 • Náboženství je hlavní směr mikronárodu
 • Pak budou stráže Klitzibürgu a ostatní jsou poddaní

Každý stát který má Moktskou monarchii, musí do oficiálního názvu umístit před státní ustanovení (království, republika atd. Například Česká moktská republika, Moktská republika Česko. Monarchie se dělí na mokství a arcimokství. Mokství je obyčejný státní útvar. Arcimokství je speciální státní útvar.