Křivoklátské knížectví

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
(přesměrováno z Křivoklátsko)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Křivoklátské knížectví
Principality of Křivoklát (angličtina)
Fürstentum Pürglitz (němčina)
Vlajka
Znak
MottoStojíce pospolu proti nepřátelům všem
Národní hymnaKřivoklát z vůle páně
Nárokované území Křivoklátského knížectví
Křivoklát
čeština, angličtina
Vláda
Konstituční monarchie
Vznik
• Rozpad Federace Vltava
10. květen 2020
• Držitelů občanství k 2019
15
česká koruna (CZK)
Předvolba
+420
KR
KRV
.krv

Křivoklátské knížectví nebo také Křivoklátsko je suverénní stát nacházející se v České republice, ve střední Evropě. Křivoklátské knížectví je následnický stát Federace Vltava, která předtím existovala velmi krátce a kvůli občanským neshodám se rozpadla. Stát je vytvořen na základě tvrzení, že vláda České republiky jedná proti ústavě, a tedy proti mezinárodnímu právu, které definuje všechny povinnosti státu. Křivoklátsko splňuje všechny požadavky mezinárodněprávního uznání státu, a proto je tento nárok oprávněný. Dále pak se stát opírá o tezi, že rozpad ČSR v roce 1993 byl kontroverzní a nelegitimní krok. Knížecí sněm tento krok neschvaluje.

Forma vlády

Křivoklátské knížectví je konstituční monarchie s redukovaným parlamentarismem. Knížecí sněm nepodporuje parlament ani jinou formu zákonodárného sboru. Věří, že jiné formy jsou zbytečné a vytvořené pouze pro podnikatele. Nejvyšší státní autoritou je knížecí sněm Stát je řízen ústavou schválenou knížecím sněmem a knížetem.

Politické strany

Politické strany jsou zakázány. Toto rozhodnutí přijal knížecí sněm, že politické strany by mohly být vytvořeny jednotlivci, jejichž zájmy neodpovídá zájmům státu.

Právo a soudní moc

Křivoklátské knížectví nemá soudní systém, pokud občan poruší zákon, sněm uloží odpovídající trest. V současné době pracujeme na soudním systému a zřizování soudů.

Administrativní dělení

Svobodná panství/ nižší správní obvody

nižší správní obvody

V křivoklátském knížectví se nachází 29 svobodných panství, které zastávají funkci nižšího správního celku a v jejich čele stojí svobodní pánové jmenovaní knížetem a občanské zastupitelstva, která jsou volena přímo. Každé panství má obvod své správní a katastrální působnosti podle vyměření z dob, kdy Křivoklát nebyl svrchovaný stát. Obce a jejich představitelé vykonávají takovou přenesou státní moc jaká jim byla převedena od vyššího správního obvodu. Poměr moci svobodného pána je roven občanskému zastupitelstvu a oba tyto úřady se podílejí na moci.

Svobodná panství: Křivoklát, Velká Buková, Pustověty, Nový dům, Městečko, Zbečno, Sýkořice, Lány, Žilina, Lhota, Běleč, Bratronice, Družec, Malé Kyšice, Braškov, Kyšice, Unhošť, Svárov, Pavlov, Račice, Roztoky, Branov, Karlova Ves, Skryje, Hřebečníky, Hracholusky, Nezabudice, Všetaty, Lačovice.

Hrabství/ vyšší správní obvody

vyšší správní obvody

V křivoklátském knížectví se nachází 5 hrabství, které zastávají hned po státním obvodu nejvyšší převedenou působnost a jsou nad všemi obcemi. Hrabství jsou spravována hrabaty určenými knížetem a občanskými sněmy, které je voleny přímo. Poměr moci hraběte je roven občanskému sněmu a oba tyto úřady se podílejí na moci.

Hrabství: Hrabství Křivoklát, Hrabství Bratronice, Hrabství Unhošť, Hrabství Roztoky, Hrabství Všetaty.

Rozdělení

Hrabství Svobodná panství
Znak Hrabství Křivoklát
Hrabství Křivoklát
Svobodné panství Křivoklát
Svobodné panství Zbečno
Svobodné panství Sýkořice
Svobodné panství Městečko
Svobodné panství Velká Buková
Svobodné panství Pustověty
Svobodné panství Nový Dům
Znak Hrabství Bratronice
Hrabství Bratronice
Svobodné panství Bratronice
Svobodné panství Běleč
Svobodné panství Lhota
Svobodné panství Žilina
Svobodné panství Lány
Znak Hrabství Unhošť
Hrabství Unhošť
Svobodné panství Unhošť
Svobodné panství Kyšice
Svobodné panství Malé Kyšice
Svobodné panství Svárov
Svobodné panství Pavlov
Svobodné panství Braškov
Svobodné panství Družec
Znak Hrabství Roztoky
Hrabství Roztoky
Svobodné panství Roztoky
Svobodné panství Račice
Svobodné panství Branov
Svobodné panství Karlova Ves
Svobodné panství Skryje
Znak Hrabství Všetaty
Hrabství Všetaty
Svobodné panství Všetaty
Svobodné panství Lašovice
Svobodné panství Nezabudice
Svobodné panství Hracholusky
Svobodné panství Hřebečníky

Legislativní a výkonná pravomoc

Knížecí sněm

Znak knížecího sněmu

Knížecí sněm má legislativní moc. Pro přijetí zákona je nutné získat více než 50 % hlasů, u ústavních zákonů více než 60 % hlasů. Knížecí sněm má pravomoc vyhlásit válečný stav a stanné právo. Za předpokladu, že bude prokázána korupce nebo jiný delikt státnímu činiteli ať už bude na jakékoli pozici bude zbaven všech mandátů. Knížecí sněm nemůže být rozpuštěn. Každý člen sněmu může být odvolán.

Regent

Regent je představitel sněmu a předsedá mu. Jeho úkolem je udržovat sněm v chodu a jednat jménem sněmu, jak na území Křivoklátska, tak i v zahraničí pokud si situace žádá. Má právo vyjádřit důvěru či nedůvěru jednotlivým členům sněmu na opodstatněném základě jako třeba delikt (korupce, kriminalita) a zahájit proces zkoumání zájmů.

Kníže

Kníže je představitelem státu a drží výkonnou moc a také se podílí na vytváření nových zákonů, jeho funkcí je zákony schvalovat, ale může je i navrhovat. Kníže má právo veta. Pokud chce zákon navrhnout a uzákonit musí získat více než 50% hlasů, u ústavních zákonů více než 60% hlasů. Kníže svolává zasedání knížecího sněmu. Může vydávat tzv. knížecí nařízeni, které musí být v souladu s právním systémem země, tedy jedná se o podzákonné předpisy.

Národní symboly

Státní symboly Křivoklátského knížectví jsou státní vlajka - trikolora ( modrá, bílá, zelená), knížecí standarta, malý státní znak, velký státní znak, lípa a lipové listy, lilie, státní hymna Křivoklát z vůle páně. Státní symboly poukazují na tradice Křivoklátu i přesto, že nikdy nebyl suverénním státem historická feudální správa umožnila vznik symboliky pro Křivoklát.

Knížecí standarta

Státní vyznamenání

Státní vyznamenání Křivoklátského knížectví je vyznamenání udělené státem. Propůjčením nebo udělením státních vyznamenání Křivoklátského knížectví jednotlivcům oceňuje stát jejich vynikající občanské zásluhy o budování jednotné společnosti, výsledky práce, úsilí o obranu vlasti, hrdinské a jiné výjimečné činy.

Propůjčení a udělení

Propůjčení řádu znamená, že po smrti vyznamenané osoby se insignie vyznamenání vrací Knížeti. Při udělení zůstává po smrti vyznamenané osoby insignie v držení pozůstalých.

Právo propůjčovat a udělovat vyznamenání přísluší knížeti. Návrhy na propůjčení nebo udělení vyznamenání předkládá knížeti knížecí sněm; kníže může propůjčit nebo udělit vyznamenání i bez takového návrhu (rozhodnutí o tom ale vždy podléhá kontrasignaci regentovi).

Vyznamenaný převezme insignii vyznamenání a listinu o jeho propůjčení nebo udělení. Insignie vyznamenání je oprávněn nosit pouze vyznamenaný. Jestliže se propůjčuje nebo uděluje vyznamenání občanům Křivoklátského knížectví in memoriam, převezmou pozůstalí v případě propůjčení řádu listinu o propůjčení vyznamenání a v případě udělení medaile insignii vyznamenání a listinu o udělení vyznamenání. Jestliže se uděluje vyznamenání tomu, kdo není občanem Křivoklátského knížectví in memoriam, převezmou pozůstalí insignii vyznamenání a listinu o udělení vyznamenání.

Národní vyznamenání za obranu země a zásluhy

Medaili Za zásluhy uděluje kníže osobám, které se zasloužily o stát nebo územní samosprávný celek v oblasti hospodářské, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, výchovy a školství. Dělí se do tří stupňů. Je zde i separátní medaile za obranu země, která se uděluje za výjimečnou aktivitu během válečného stavu či nouzového stavu. Posouzení váhy daného činu je na knížeti a knížecím sněmu.

Insignie „in natura“ a stužky Národní vyznamenání za obranu země a zásluhy
Třída Insignie „in natura“ Stužky
Nár. vyz. za obranu země Národní vyznamenání za obranu země Národní vyznamenání za obranu země stužka
I. třída Národní vyznamenání za zásluhy 1. třída Národní vyznamenání za zásluhy 1. třída stužka
II. třída Národní vyznamenání za zásluhy 2. třída Národní vyznamenání za zásluhy 2. třída stužka
III. třída Národní vyznamenání za zásluhy 3. třída Národní vyznamenání za zásluhy 3. třída stužka

Armáda Křivoklátského knížectví (AKK)

Znak AKK

Armádu Křivoklátského knížectví tvoří její občané (dobrovolníci). V případě potřeby existuje postup mobilizace všech občanů na příkaz sněmu. Hlavou armády je kníže. Byla zavedena základní vojenská služba od nabytí 16 let na dva roky. Jedná se o polovojenský výcvik, který zahrnuje: pěchotní výcvik a základy logistiky. V čele armády stojí Generální štáb Armády Křivoklátského knížectví, který přímo podléhá knížeti popřípadě knížecímu sněmu. Armáda Křivoklátského knížectví je tvořena svazky a útvary několika druhů sil, a to pozemními silami a vzdušnými silami. Hlavním úkolem armády je obrana proti vnějšímu napadení a plnění úkolů na základě mezinárodních smluvních závazků týkajících se společné obrany nebo operací na udržení míru a bezpečnosti.

Hodnosti

Hodnostní sbor mužstvo:

 • vojín
 • svobodník

Hodnostní sbor poddůstojníci:

 • desátník
 • četař
 • rotný

Hodnostní sbor praporčíci:

 • rotmistr
 • štábní rotmistr
 • praporčík

Hodnostní sbor nižší důstojníci:

 • podporučík
 • poručík
 • nadporučík
 • kapitán

Hodnostní sbor vyšší důstojníci

 • štábní kapitán
 • major
 • podplukovník
 • plukovník

Hodnostní sbor generálové:

 • brigádní generál
 • divizní generál
 • armádní generál

Mužstvo, poddůstojníci a praporčíci

Mužstvo Poddůstojníci Praporčíci

Pozemní síly
Název vojín svobodník desátník četař rotný rotmistr štábní rotmistr praporčík

Důstojníci a generálové

Nižší důstojníci Vyšší důstojníci Generálové

Pozemní síly
Název podporučík poručík nadporučík kapitán štábní kapitán major podplukovník plukovník brigádní generál divizní generál armádní generál

Knížecí vnitřní bezpečnost

Knížecí vnitřní bezpečnost je zpravodajská rozvědka a kontrarozvědka polovojenského typu. Zajišťuje stabilitu země a bezpečnost všech občanů na území Křivoklátského knížectví. Více o Knížecí vnitřní bezpečnost můžete nalézt zde Knížecí vnitřní bezpečnost.

Zeměpisné údaje

Křivoklát hraničí s Českou republikou.

Klima

Klima Křivoklátu je v mírném a teplém pásmu.

Povrch

nejvyšší přírodní bod - Tuchonín (německy Touchoninberg) je vrchol ležící v Křivoklátské vrchovině, v katastru obce Malé Kyšice. S výškou 488 metrů nad mořem. 50°3′6″ s. š., 14°3′17″ v. d.

Doprava

Dopravní síť Pozemní komunikace – Městysem prochází silnice II/201 v úseku Kralovice - Slabce - Křivoklát - Zbečno - Unhošť. V městysi končí silnice II/227 Žatec - Rakovník - Křivoklát. Městysem prochází silnice II/236 Slaný - Lány - Křivoklát - Zdice. Železnice – Městys Křivoklát leží na železniční Železniční trať Beroun–Rakovník|trati 174 Beroun - Rakovník. Je to jednokolejná celostátní trať, doprava na ní byla zahájena roku 1878.

Veřejná doprava 2011 Autobusová doprava – Z městyse jezdily autobusové linky např. do těchto cílů: Branov, Praha, Rakovník. Železniční doprava – V železniční zastávce Křivoklát zastavovalo v pracovních dnech 12 párů osobních vlaků, o víkendech 10 párů osobních vlaků. Od roku 2003 jezdí několikrát ročně z Prahy do zastávky Křivoklát speciální historický spěšný vlak Křivoklát expres u příležitosti akcí konaných na hradě (Velikonoce na Křivoklátě, v srpnu Křivořezání, podzimní Křivoklání a v prosinci Advent na Křivoklátě).

Kultura

malba hradu Křivoklát

Kultura Křivoklátu je podobná kultuře České republiky z hlediska jazyka, tradic, kuchyně, svátků a náboženství.

Jazyky

Primárním jazykem je čeština a je oficiálním jazykem Křivoklátského knížectví, dalšími oficiálními jazyky jsou slovenština a angličtina. Většinou se používají na území Křivoklátska.

Státní svátky

Většina svátků je převzata z české kultury, ale jen málo z nich je vlastní.

Seznam svátků

Datum Svátek Popis
31. prosinec - 1. leden Nový rok Oslava konce roku a počátku nového.
6. leden Tři kralové Konec oslav Kristova zrození v evangelické a katolické liturgii.
7. leden Narození páně V pravoslavné liturgii oslava narození Ježíše Krista
24. únor Den deklarované nezávislosti Karlína Založení státu "Karlín" v roce 2020
27. únor Den deklarované nezávislosti Povltavské republiky Založení státu "Povltavská republika" v roce 2020
9. březen Den vzniku federace Vznik federace "Federativní státy řeky Vltava"
pohyblivé Velký pátek Křesťanský svátek. Připomínka ukřižování Ježíše Krista
pohyblivé Velikonoční pondělí Křesťanský svátek. Následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně..
1. květen Den práce vzpomínka na dělnickou stávku v Chicagu roku 1886.
10. květen Den vzniku Křivoklátského knížectví Vznik knížectví křivoklátského
5. červenec Den Cyrila a Metoděje Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu roku 863. .
6. červenec Den upálení mistra Jana Huse Upálení kněze a reformátora mistra Jana Husa během Kostnického koncilu roku 1415.
28. září Den svatého Václava Zavraždění knížete Václava ve Staré Boleslavi
28. říjen Den vzniku samostatného československého státu Vznik Československa v roce 1918
6. listopad Den dýmek Svátek k uctění zakladatele státu a prvního kníže.
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii Připomínka studentských demonstrací a následného uzavření českých vysokých škol německými okupanty v roce 1939 a studentské demonstrace z roku 1989, která odstartovala Sametovou revoluci.
24. prosinec Štědrý den Večerní oslava Vánoc.
25. prosinec 1. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii oslava narození Ježíše Krista.
26. prosinec 2. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii připomínka prvního křesťanského mučedníka Štěpána.

Zahraniční vztahy

Stát Datum Dohoda
Kybistánská národní republika 10. květen 2020 Kybistánská národní republika a Křivoklátské knížectví se navzájem uznávají coby legitimní vládní organizace, uzavřeli pakt o neútočení.
Stát Gymnázium Stát Gymnázium 10. květen 2020 Stát Gymnázium a Křivoklátské knížectví se navzájem uznávají coby legitimní vládní organizace přijetím oficiálních listin Federace Vltava.
Krležsko Krležsko 15. květen 2020 Krležská federativní republika a Křivoklátské knížectví se navzájem uznávají coby legitimní vládní organizace, uzavřeli pakt o neútočení.
Hausgurdská unie korun[en] 16. květen 2020 Hausgurdská unie korun a Křivoklátské knížectví se navzájem uznávají coby legitimní vládní organizace, uzavřeli pakt o neútočení.
Doggenburské knížectví[en] 16. květen 2020 Doggenburské knížectví a Křivoklátské knížectví se navzájem uznávají coby legitimní vládní organizace, uzavřeli pakt o neútočení.
Trhosvinenské knížectví 7. červen 2020 Trhosvinenské knížectví a Křivoklátské knížectví se navzájem uznávají coby legitimní vládní organizace, uzavřeli pakt o neútočení.
Ludenberk Ludenberk 7. červen 2020 Ludenberské knížectví a Křivoklátské knížectví se navzájem uznávají coby legitimní vládní organizace, uzavřeli pakt o neútočení.
Oceánijské knížectví[en] 11. červen 2020 Oceánické knížectví a Křivoklátské knížectví se navzájem uznávají coby legitimní vládní organizace, uzavřeli pakt o neútočení.

Externí linky

Oficiální stránky: