Operace Podzimní Bouře

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Operace Podzimní Bouře byla vojenskou operací provedenou Arcivévodskými Ozbrojenými Silami Arcivévodství Schwarzwald. Hlavním cílem operace bylo zajištění rybníku Labuť který se, spolu s Thomayerovou Nemocnicí, stal hlavním předmětem sporu v Majerovsko-Klitzibürgské krizi.

Operace Podzimní Bouře
Konflikt: Majerovsko-Klitzibürgská krize
Schwarzwaldští vojáci před započetím operace
Schwarzwaldští vojáci před započetím operace
Trvání: 16.10 15:00-17:00
Místo: Rybník Labuť, Klitzibürg
Výsledek: Schwarzwaldské vítězství, zajištění rybníku Labuť
Strany
SchwarzwaldSchwarzwald flag.png Schwarzwald MajerovskoFlag majer.png Majerovsko
Velitelé
Schwarzwald flag.png Alexander Zion Styx
Flag majer.png Daniel Majer

Síla
SchwarzwaldSchwarzwald flag.png Schwarzwald: 4 MajerovskoFlag majer.png Majerovsko: 0
ztráty
Žádné Žádné

Pozadí operace

Podrobnější informace najdete v článku Majerovsko-Klitzibürgská krize.

Počátky krize a Majerovská invaze

Politická krize v Mendersku která vyústila v rezignaci Davida Reiského na post Říšského Kancléře, a vedla k obžalobě Mikuláše I. spolu s radikálními kroky Mikuláše v otázkách Klitzibürgské vnitřní politiky rozhněvali Majerovského krále Daniela I. který si taktéž už delší dobu činil nárok na rybník Labuť který se nacházel pod Klitzibürgskou kontrolou. Tyto akce nakonec vedly k překročení Klitzibürgské hranice vojáky Královské Armády a vydání ultimáta které po Klitzibürgu požadovalo mimo jiné taktéž předání obsazené oblasti pod správu Majerovska.

Novotroitský stát a občanská válka

Po ztroskotání diplomatických jednání došlo v Klitzibürgu k vyhlášení mobilizace, podporu taktéž slíbily ostatní státy, včetně Schwarzwaldu který byl ochotný se zapojit o vojensky.arcivévoda Alexander a velkovévoda Mikuláše tak začali vést rozhovory o společné ofenzívě, k té ale nakonec nedošlo. Majerovsko mezitím na obsazeném území vyhlásilo Novotroitský stát který byl však prakticky plně pod kontrolou Majerovska. Majerovsko však postihla hluboká vnitrostátní krize která vypukla v druhou občanskou válku, což mělo za následek stažení Majerovských sil z oblasti a praktické zhroucení Novotroitského státu. Do oblasti poté vstoupil k velkovévoda Mikuláš osobně a prohlásil ji oficiálně za obsazenou, avšak Schwarzwaldské vrchní velení se i přesto rozhodlo pro její plné zajištění.

Zúčastněné jednotky a velitelé

Klitzibürg a Schwarzwald

Operace se nakonec zúčastnili pouze příslušníci Arcivévodských Ozbrojených Sil, jednalo se konkrétně o střeleckou sekci složenou z dobrovolníků, přičemž se jednalo o dva příslušníky cizinecké legie a jednoho člena národní gardy. Jejími veliteli se stali arcivévoda Alexander osobně a kancléř Hans Kámen, na operaci měl původně dorazit o velitel Schwarzwaldské Stráže ale ten byl bohužel v době operace indisponován.

Majerovsko

Všechny Majerovské síly v oblasti byly staženy ještě před začátkem operace aby bránili hlavní město v občanské válce.

Průběh

Operace byla oficiálně zahájena v 15:00 kdy Schwarzwaldské síly zahájily postup směrem k rybníku Labuť, k tomu dorazili kolem 15:15 bez toho aby se setkali s jakýmkoliv odporem. Jednotky Schwarzwalďanů následně vstoupili do lesa severně od rybníku z důvodu obav o možném nepříteli skrývajícím se v lesním porostu. Arcivévodšťí vojáci vystoupali na hřeben, operačně označený jako vrchol Alfa, na jehož vrcholu byl rozložen provizorní tábor, v něm poté došlo k plánování další trasy a taktéž k odpočinku mužů zmožených náročným výstupem.

Zhruba kolem čtvrté hodiny zahájili Schwarzwalďané sestup na druhé straně vrcholu Alfa kde předsunutá hlídka narazila na kamenné ruiny, vzhledem k tomu že nemohlo byl vyloučeno že budou obsazené nepřátelskými záškodníky vzala jednotka ruiny útokem a obsadila je, avšak nikoho zde nenašla. Poté byla dokončena obhlídka rybníku a poté co se jednotka nesetkala s žádným odporem byla operace prohlášena za úspěšně dokončenou.

Dopad

Operace byla poslední významnou akcí Majerovsko-Klitzibürgské krize a jednalo se prakticky o ukončení krize a potvrzení rybníku Labuť jakožto součásti Klitzibürgu, protože Majerovsko se, vzhledem ke stále trvající občanské válce, nezmohlo na žádnou protiakci.