Mendersko-Klitzibürgská krize

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Mendersko-klitzibürgská krize
Trvání: 10.–11. červen 2023
Místo: Discord, Klitzibürg
Výsledek: stažení požadavků Klitzibürgu; vznik Autonomního vikomství Labuť
Strany
Mendersko Mendersko
Majerovsko Majerovsko
Podpora
Klitzibürg Klitzibürg
Velitelé
Eric Šmidor

Stefan Kutnix
Jan Šťastný
Daniel Majer
Adam Majer

Mikuláš I.

Síla
20 1

Mendersko-Klitzibürgská krize (nebo Mendersko-Klitzibürgská válka, či Dvoudenní válka/krize) byl konflikt mezi Menderskem a Klitzibürgem. Eric Šmidor dne 16. května 2023 odebral Mikuláši I. jeho občanství v Mendersku. Podle jeho slov šlo o ochranu státu, jelikož Mikuláš I. obcházel zákony a nařízení Knížete. Mikuláš I. ale tato obvinění odmítal a dožadoval se soudu, který neproběhl. Mikuláš I. tak 8. června při příležitosti tříletého výročí konce Mikro-menderské války podal proti Mendersku ultimátum, ve kterém požadoval obnovení občanství, obnovení MSM a povolení založení Bohujištínského institutu. Mendersko se k ultimátu nevyjádřilo, proto o 40 hodin později Klitzibürg vyhlásil Mendersku válku, i když reakce Klitzibürgu byla slíbena po 24 hodinách od zveřejnění ultimata. Jednalo se také o příklad zatahování vnitrostátních sporů do mezinárodních.

Pozadí

Chování Mikuláše Götha destabilizovalo Mendersko od září 2022 dle slov knížete Menderska, o čemž svědčí i zapojení Götha v Kauza Göth, jenž nese jeho jméno. Kauza se týkala recesistické chování jeho politické strany, při čemž recese nebyla jasně identifikovatelná.

Od této kauzy se chování Monarchistické strany Menderska (MSM) začalo radikalizovat k anarchismu a antisystémové ideologii. Také stupňovala nepravdivá obvinění vůči knížeti a dle jejich slov také vůči tzv. elitám, které údajně líbají nohy knížeti, kterého například označili za tyrana.

V květnu 2023 rostl počet hádek předsedy MSM, Mikuláše Götha, s knížetem. Kníže se tedy 16. května 2023 odhodlal ke tvrdému řešení - zrušil občanství Mikuláši Göthovi, což odůvodnil šířením dezinformací, lží, vytrháváním slov z kontextu, opakovaným obcházením a porušováním zákonů. Ústava Menderska totiž stanovuje, že kníže může rušit občanství.

Průběh krize

Necelý měsíc po vyloučení Mikuláše Götha z Menderska, 8. června 2023, což bylo právě 3. výročí ukončení Mikro-menderské války, zveřejnil Klitzibürg ultimátum, které požadovalo obnovení občanství Mikuláši Göthovi, který je zároveň velkovévodou Klitzibürgu, nebo také obnovení anarchistické MSM.

Kníže ultimátum ignoroval a později jej označil za nebezpečné pro Mendersko a vlastizrádné. Po 24 hodinách od zveřejnění ultimáta měla následovat odezva Klitzibürgu, která se ale uskutečnila až 40 hodin poté, tedy 10. června 2023 v 10:02. Odezva byla jednoduchá - vyhlášení války Mendersku. Kníže nemeškal a UMSE navrhl, aby vedla mírový dialog.

Královská armáda, armáda Majerovska, ve 14:45 oznámila obsazení území Klitzibürgu za účelem zajištění stability pražského regionu a vydalo ultimátum, ve kterém například žádalo Klitzibürg o stažení požadavků a uznání majerovské menšiny na území Klitzibürgu, Klitzibürg měl na splnění majerovského ultimáta 24 hodin. Tyto akce označilo Majerovsko za Speciální mírovou operaci.

Armáda Menderska mezitím vyhlásila ve 14:42 stav nouze a ubezpečila občany, že ponechá válečný konflikt pouze jednostranný, tím pádem nelze konflikt definovat dle Charty bezpečnosti jako válečný. Také vyzvala občany, aby se nepodíleli na kolaboraci s nepřítelem.

Ve večerních hodinách stálo na straně Menderska již několik mikronárodů - Karlovarsko, Frýmensko, Reisko, Vyrlejsko a samozřejmě také Majerovsko. Večer také předstoupil před lid menderský kníže a prohlásil, že Mendersko se nikdy nedá a vždy stane na straně vítězů v krizi.

Druhý den ve 13:51, 11. června 2023, vyhlásilo Majerovsko na území Klitzibürgu protektorát, protože nesplnil jejich ultimátum. Ve 14:57 zrušil Klitzibürg své požadavky a velkovévoda prohlásil, že válku promyslel hůř než svůj test na fyziku a knížete Menderska nyní označil velmi vulgárním slovem. Tímto krokem jednostranná válka skončila. De facto tím zvítězilo Mendersko tuto krizi.

V 16:24 následoval vznik Autonomního vikomství Labuť na území Klitzibürgu přímo z nařízení velkovévody. Následně majerovský král Daniel Majer rozpustil Protektorát Klitzibürg a také oslavil úspěch Speciální mírové operace.