Armáda Menderska

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Armáda Menderska
Armáda Knížectví Mendersko
Založeno 16. únor 2020 jako Armáda Federativní republiky Mendersko
Velitelství Poriinnun
Barvy modrá,žlutá,bílá
Velení
Hlavní generál Regent (David Reiský (LiA))
Generál Kníže (Eric Šmidor)
Stav
Vhodných
pro službu
29, věk 8-50
Aktivních vojáků 5

Menderská armáda disponuje základními jednotkami a vrchním velitelství. Velící štáb je složen ze dvou členů v čele s regentem a knížetem, regent je výše v armádní hierarchii - hlavní generál, kníže je "pouze" generál.

Údaje a rozdělení

Menderská armáda v současné době disponuje 5 členy a 2 útvary.

Útvary

Číselné označení Druh Krátký název / Přezdívka Celý název Vlajka Počet členů
1. Základní Základníci První menderský armádní útvar 3
2. Velící štáb Vrchní velitelství Vrchní velitelství menderské armády 2

Přísaha vojáka

Každý nový voják musí složit tuto přísahu a poté se stává vojákem armády.

"Já, voják nebo vojákyně menderský(á), vědom(a) si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný(á) Knížectví Mendersko.
Budu vojákem/vojákyní statečným(ou) a ukázněným(ou), budu plnit úkoly ozbrojených sil, i když bych s nimi nesouhlasil(a) a budu dodržovat právní a vojenské předpisy.
Budu připraven(a) vždy bránit knížectví proti vnitřnímu i vnějšímu napadení.
Tak přísahám!"