Administrativní dělení Menderska

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Knížectví Mendersko je unitární stát s místní automomií, jelikož jedna z jeho autonomních jednotek má autonomii - Hrabství Suud-Poriinnun. Druhá jednotka není automomní. Mendersko však bylo, především během první republiky, federálním státem, a tehdejší menderská města byla sdružena do tří republik, během druhé republiky a kybistánského protektorátu se však federální uspořádní přestalo uplatňovat, přestože nebylo nikdy formálně zrušeno.

Současné dělení

Mapa menderských hrabství

Současné Mendersko se dělí na dvě hrabství Poriinnun a Suud-Poriinnun. Hrabství Suud-Poriinnun díky své autonomii má vlastní parlament, druhé hrabství nikoliv z důvodu, že Suud-Poriinnun je v podstatě léno následníka trůnu, který mu také vládne ve funkci hraběte. Mezi jeho pravomoci patří vydávání hraběcích dekretů, ovšem ty následně musí schválit místní parlament.

Mapa menderských volebních okrsků

Následně se Mendersko rozděluje na dva volební okrsky. Ty slouží především k volební statistice a evidenci voličů.

Název Foto Vznik Počet občanů Představitel
Poriinnun 11. únor 2021 24 Není
Suud-Poriinnun 2. května 2023 5 Waldemar Šmidor

Historické dělení

V Menderské federativní republice existovaly tři republiky, které se dále dělily na pět měst. New-Zatec, tehdejší hlavní město, se jako jediné nacházelo ve dvou republikách současně. Republiky a města měly jen význam k evidenci obyvatel a minimální vlastní práva, což vedlo k jejich postupnému zrušení.

Mapa menderských republik
Republiky Města
Název Vlajka Znak Foto Vznik Jméno Vlajka Vznik Počet občanů
Republika Komenského alej
Republike Comeniu alley
9. únor 2020 Via 23. únor 2020 10
Dua 3
New-Zatec 24. listopad 2019 15
Republika Gymnázium
Republike Gymnasium
Primma 23. únor 2020 1
Republika Písečný Vrch
Republike Pensorys Koniin
Pensorys 20