Menderské parlamentní volby v říjnu 2022

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Menderské parlamentní volby v říjnu 2022
2022/2
28. až 30. října 2022
2023/1
Účast: 94,12% 2,45%
Strana
SSM
OLS
TRD
MSM
Volební lídr

Stefan Kutnix I.

David Reiský

Jan Šťastný

Mikuláš Göth
Počet hlasů
5
4
3
3
%
33,33%
26,67%
20,00%
20,00%
rozdíl oproti minulým volbám
3,03%
nová strana
[pozn. 1]
7,27%
nová strana
Počet získaných mandátů
1 / 4
1 / 4
1 / 4
1 / 4
do většiny
2
2
2
2

Čtvrté volby do Rady národa neboli třetí parlamentní volby v roce 2022 probíhaly 28. až 30. října 2022. Termín voleb byl oficiálně ohlášen 2. října 2022 a odložen následující neděli o dva týdny vzhledem k doznívání kauzy Göth. Kandidaturu podalo 5 politických subjektů, nejvíce v historii knížectví - Občanská liberální strana, Svobodná strana Menderska, Technokracie a rozumová demokracie a Monarchistická strana Menderska. Menderská křesťansko-demokratická strana svou kandidaturu stáhla ve prospěch MSM. Monarchisté, strana Mikuláše Götha, kandidovali poprvé, nepřímo to způsobeno výše zmíněnou kauzou. Volební účast dosáhla hodnoty 94,12% oprávněných voličů. Znovu překonala dosavadní rekordní hodnotu v historii knížectví.

Pozadí

Logo Svobodné strany Menderska
Logo Občanské liberální strany

Hned od vyhlášení výsledků minulých voleb bylo jasné, že volební období bude vskutku zajímavé. Teprve po tom, co se rozdělily mandáty hodem korunou kvůli shodě hlasů, kterou vyhrála Svobodná strana Menderska, byl tehdejší regent Jakub z Vítku (KU) pobouřen z hození korunou padl i návrh na zvětšení Rady národa, ta se však může zvětšit pouze po schválení referendu, ale ani v průběhu volebního období k tomu nedošlo. Nezávislí kandidáti oznámili, že se vzdají nároku na druhý mandát, jelikož se dohodli se Svobodnou stranou, že utvoří společnou koalici a SSM podpoří Davida Reiského, lídra nezávislých kandidátů, na regenta. Jakub z Vítku nakonec rezignoval, na konci volebního období se vrátil.

Logo MSVHS, kam Mendersko vstoupilo

Jakmile byl David Reiský zvolen regentem, navrhl Jan Šťastný výstup z Rady mikronárodů (tzv. Menexit 2.0). Rada mikronárodů byla neaktivní a uvažovalo se nad jejím zánikem. Kníže vyhlásil referendum společně se vstupem do MSVHS a připojením nového území Gealnunkoniin. Pro výstup z Rady mikronárodů se vyjádřilo 55,56% (5) voličů, 44,44% (4) voliči byli proti. Vstup do MSVHS byl téměř jednohlasný 88,89% (8) bylo pro. Všichni hlasovali pro připojení území Gealnunkoniin - 1 015 m². Účast byla 69,23% oprávněných voličů. Nejvyšší účast v referendu. Nové území bylo připojeno 12. července 2022 na den svatého Boreše - patrona země. Vstup do MSVHS proběhl oficiálně 20. července 2022 během jednání menderského knížete, Erica Šmidora, a krležského prezidenta, Jana Šťastného, v litoměřické kavárně.

Řád svatého Boreše

Dne 12. srpna 2022 vydal kníže V. knížecí dekret zakládající státní vyznamenání - Řád svatého Boreše a Řád menderského lva. Štěpán Kutnix I., předseda SSM, byl při té příležitosti zvolen místopředsedou Rady národa, ovšem nebyla schválena knížecí změna o přijetí druhé měny Euro. O dva týdny později v VI. Knížecím dekretu kníže nedoporučil používání sociální sítě TikTok do dovršení 18. věku osoby. Na začátku září vyjádřil kníže upřímnou soustrast britské královské rodině, protože ji opustila sama britská královna Alžběta II.

Původní font ústavy

V té době rostla podpora o změny fontu ústavy a oslabení pravomocí (resp. nahrazení jeho místa v Radě národa volenym mandátem) knížete především z řad Monarchistů. Změnu fontu Rada národa odhlasovala 15. září 2022. Chování MSM, které bylo na hraně zákona, vyvrcholilo kauzou Göth, která se obrátila ve prospěch Monarchistů, protože výroky Monarchistů byly míněny jako ironické a recesistické, avšak bez žádných znaků jako třeba kurzíva nebo smajlíky. ÚBM tento záměr nepochopil, proto zveřejnil nález o chování Mikuláše Götha. Göth se svými přáteli recesisticky demonstrovat. Spor se dostal až k Knížecímu soudu, žalobu ale na žádost regenta Davida Reiského vypracoval kníže, avšak regent se od ní distancoval, tak ji nakonec soudu navrhl Jan Šťastný. Následně si uvědomil chaotickou situaci, odstoupil z funkce člena Rady národa a žalobu stáhl.

Volební debata

Volební debata se konala již v neděli, 23. října 2022, což bylo netradiční. Minulé debaty se uskutečnily až ve středu. Zúčastnili se jí David Reiský (OLS), tehdejší regent, Jan Šťastný (TRD), Stefan Kutnix I. (SSM), Mikuláš Göth (MSM) a János Szesekoven (MKDS). Mezi hlavní témata debaty patřila schválení LGBT práv v Mendersku, reforma ÚBM a soudnictví, rozvoj menderské kultury nebo dořešení otázky 5. voleného křesla Rady národa. Monarchisté konstatovali, že zestátní firmy, jelikož jsou podle nich spjaté s knížetem. Středolevicoví Technokraté navrhli, že by ekonomika mohla fungovat na principu zadávání státních zakázek soukromým podnikům. Na konci debaty se vzdala MKDS kandidaturu ve prospěch MSM, ač se na některých otázkách neshodli - menderský nacionalismus, skutečná nezávislost na ČR, formě ekonomiky. MKDS byla proti vzniku ekonomiky a obvinili MSM z komunismu. Přesto však měli stejný názor na ÚBM díky kauze Göth.

Kampaně

Kampaň představilo nejvíce politických subjektů v historii knížectví, byly tři - Občanská liberální strana, Svobodná strana Menderska a Menderská křesťansko-demokratická strana. Ta ale svou kandidaturu stáhla ve prospěch Monarchistů. Ve své kampani slibovali, že nedovolí podkopávání demokracie a izolaci Menderska. OLS zmínili hesla - rovnost všech občanů před knížetem, menderský pacifismus, pokrok především. SSM se zaměřilo na podporu UMSE, LGBT práv, Eura jako měny Menderska, ponechání knížete v Radě národa, zkrácení voleb na dva dny, reformu ÚBM a ÚPODu a poukázali, že změnili font ústavy. Ukázka kampaní je níže.

Průběh

Logo těchto voleb

Volby začaly v 15:04. Za hodinu a půl hodiny odvolilo 70% voličů, v předchozích volbách to bylo okolo 30%. Volební účast nakonec dosáhla hodnoty 94,12% voličů, účast tedy znovu překonala dosavadní rekord v historii knížectví. Absolutně se jedná o 16 z 17 voličů. Projevoval se vyrovnaný souboj Svobodné strany Menderska a Občanské liberální strany. Monarchistická strana Menderska a její podporovatelé obvinili knížete z nepotvzeného falšování voleb v průběhu voleb. Jakmile byly ohlášeny oficiální výsledky, označil předseda MSM sám sebe za hippie Ježíše.

Výsledky

Volební mapa těchto voleb
Celkové výsledky v grafice

Volby vyhrála Svobodná strana Menderska se ziskem 33,33% (5) hlasů, ač poklesli o 3% hlasů, ztratili druhý mandát. Na druhém místě se umístila Občanská liberální strana s 26,67% (4) hlasů. Na třetím místě se umístili Technokracie a rozumová demokracie a Monarchistická strana Menderska s 20,00% (3) hlasů. Ti sice narušovali průběh voleb, ale přesto získali mandát. Všechny politické strany totiž obdrželi shodně jeden mandát. Odvolilo 16 z 17 oprávněných voličů, to jest 94,12% účast.

Hlasy
strana %
SSM
33,33 %
OLS
26,67 %
TRD
20,00 %
MSM
20,00 %
Mandáty
strana %
SSM
25,00 %
OLS
25,00 %
TRD
25,00 %
MSM
25,00 %
Politický subjekt Hlasy Mandáty
Počet % ± Počet % ±
Svobodná strana Menderska (SSM) 5 33,33 3,03% 1 25,00 1
Občanská liberální strana (OLS) 4 26,67 Nová 1 25,00 Nová
Technokracie a rozumová demokracie (TRD) 3 20,00 7,27% 1 25,00 0
Monarchistická strana Menderska (MSM) 3 20,00 Nová 1 25,00 Nová
Neplatné hlasy 1 6,25
Celkem 16 100 4[pozn. 2] 100
Registrovaní voliči/účast 17[pozn. 3] 94,12

Okrsek 1

Výsledky v okrsku 1 v grafice
Hlasy
strana %
SSM
25,00 %
OLS
25,00 %
TRD
37,50 %
MSM
12,50 %
Politický subjekt Hlasy
Počet % ±
Svobodná strana Menderska (SSM) 2 25,00 8,33%
Občanská liberální strana (OLS) 2 25,00 Nová
Technokracie a rozumová demokracie (TRD) 3 37,50 12,50%
Monarchistická strana Menderska (MSM) 1 12,50 Nová
Neplatné hlasy 1 11,11
Celkem 9 100
Registrovaní voliči/účast 9[pozn. 4] 100,00

Okrsek 2

Výsledky v okrsku 2 v grafice
Hlasy
strana %
SSM
42,86 %
OLS
28,57 %
TRD
0,00 %
MSM
28,57 %
Politický subjekt Hlasy
Počet % ±
Svobodná strana Menderska (SSM) 3 42,86 17,14%
Občanská liberální strana (OLS) 2 28,57 Nová
Technokracie a rozumová demokracie (TRD) 0 0,00 0,00%
Monarchistická strana Menderska (MSM) 2 28,57 Nová
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 7 100
Registrovaní voliči/účast 8 87,50

Složení Rady národa

Svobodná strana Menderska oslabila o 3% hlasů, ale přesto ztratili druhý mandát. Do parlamentu se dostali i Monarchisté, recesistické a anarchistické hnutí. Členy Rady národa se stali Štěpán Kutnix I. (SSM), David Reiský (OLS), Jan Šťastný (TRD) a Mikuláš Göth (MSM).

Jméno Strana
Koalice
Stefan Kutnix I. Svobodná strana Menderska
David Reiský Občanská liberální strana
Jan Šťastný Technokracie a rozumová demokracie
Opozice
Mikuláš Göth Monarchistická strana Menderska
Kníže
Eric Šmidor -

Volba regenta

David Reiský 11. listopadu 2022 obhajoval funkci regenta. Proti němu stál Komodzsen Szutanský, který prohlásil, že přeje smrt knížeti. Kandidoval s podporou křesťansko-demokratické strany. Člen Rady národa za anarchistické MSM, Mikuláš Göth, jej v hlasování podpořil, přesto David Reiský obhájil funkci.

Kandidát Strana První kolo
Hlasy od členů
Rady národa
%
David Reiský OLS 3 60
Komodzsen Adam Szutanský Podpora MKDS 1 20
Zdrželo se - 1 20
Neplatné hlasy 0
Celkem hlasů 5 100
Počet členů Rady národa/Účast v hlasování 5 100
Funkce Předchůdce Nástupce
Regent David Reiský /OLS/ David Reiský /OLS/

Povolební vývoj

Po oznámení výsledků oznámila Monarchistická strana Menderska, že jejich předseda je hippie Ježíš a přislíbili jejich snažení v Radě národa. Během první schůze Mikuláš Göth byl upozorněn na vulgarismy, oznámil, že mu to je jedno. Dále hlasoval pro kandidáta na regenta, jenž přeje smrt knížeti, Komodzsena Adama Szutanského. David Reiský i tak obhájil 11. listopadu 2022 funkci regenta a Štěpán Kutnix I. funkci místopředsedy Rady národa. Komodzsen Adam Szutansky byl 13. listopadu 2022 za činy rozvracení státu odsouzen Knížecím soudem k odebraní občanství, také dostal ban na serveru Menderska. Spolupachateli Jánosu Peteru Szesekovenovi byl odebrán volební kód a právo být volen na dobu neurčitou. Odsouzení plánovali rozdělení Menderska mezi Vyrlejsko, Sendersko a Klitzibürg, nebo změnu státního zřízení na republiku. Také narušovali průběh těchto voleb, jelikož nevyhrávala recesistická anarchistická Monarchistická strana Menderska, Szutanský pronesl, že provede genocidu voličů Svobodné strany Menderska a Občanské liberální strany. U soudu sdělil, že knížete postřílí.

Po oficiálním vzniku Menderské vlastenecké fronty, 27. listopadu 2022 János Peter Szesekoven raději odešel z Menderska. Ve stejný den také zveřejnil ÚPOD informace o sklizni plodin, za rok 2022 se sklidilo 371 kilogramů všech plodin. Následujicí den poprvé kníže uděloval státní vyznamenání k 3. výročí vzniku prvního menderského státu. Dostali je Jan Šťastný, Tomáš Falešník[en] a Tomáš Kracík. Poté, co Komodžen A. Szutanský v Krležsku obviněn z vyzrazení tajných informací a co začala Krležská vojenská operace v Sendersku, stálo Mendersko na straně Krležska. Dne 3. února 2023 přijala Rada národa Zákon o rovnoprávnosti, který zrovnoprávnil práva LGBT komunity, k té totiž náleží až 20 % občanů. Těsně před vyhlášením dalších voleb čekalo Mendersko druhé výročí v tomto volebním období a to 2. výročí vzniku knížectví - 11. února. Novinky menderské si tedy připravily rozhovor s knížetem. Ten po rozhovoru vyznamenal Davida Reiského, tehdejšího regenta, za dlouhou službu Mendersku.

Poznámky

  1. V minulých volbách kandidovali jako nezávislí kandidáti.
  2. + nevolený člen Rady národa kníže
  3. s knížetem 18
  4. s knížetem 10

Související stránky

Technokracie a rozumová demokracie
Svobodná strana Menderska
Občanská liberální strana
Menderská křesťansko-demokratická strana
Monarchistická strana Menderska
Kauza Göth
Mikuláš Göth
Menderské parlamentní volby v červnu 2022

Externí linky

Stránka věnovaná na menderském webu volbám
Video na menderském YouTube kanálu popisující situaci v předcházejícím volebním období