Historie Menderska

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


I. volební období - říjen 2021 až únor 2022

Hned jakmile byly vyhlášeny výsledky voleb, oznámily Konstitucionalistická strana a Technokracie a rozumová demokracie povolební spolupráci v Koalici národní jednoty. Svobodná strana Menderska byla z tohoto kroku rozhorčena a její předseda se hádal s předsedou TRD až do pozdního večera. Staronovým regentem a místopředsedou Rady národa se po volbě regenta (18. října 2021) stal Jakub z Vítku (KS). Rada národa v prvním volebním období schválila změnu Listina občanských svobod a práv, která zaručila rovnost všech občanů, vypovězení smlouvy o vzájemném uznání s KNR jako reakci na krizi mezi KNR a Firburkem nebo rozhodla o vzniku Úřadu pro bezpečnost Menderska. Rada národa se také vyjádřila, že Mendersko nevstoupí do GUM, jelikož referendum o vstupu dopadlo 50% pro a 50% proti.

Ke konci volebního období vypadalo, že Svobodná strana ve volbách "vyhoří", jelikož její předseda, Stefan Kutnix I., měl od 22. prosince 2021 oddech od mikronárodů a nebylo jasné, zda se do voleb vrátí. Stihl se vrátit do parlamentních voleb, návrat se totiž konal 25. ledna. Jakmile znovu převzal vedení Svobodné strany, zdálo se možné, že tato strana porazí i Konstitucionalistickou stranu.

II. volební období - únor až červen 2022

V předchozím volebním období sestavila symbolickou koalici Konstitucionalistická strana a Svobodná strana Menderska. Jednalo se o kontroverzní krok. Regentem za tuto koalici byl znovuzvolen Jakub z Vítku (KU). Předseda SSM se stal místopředsedou Rady národa. Konstitucionalisté se před volbami přejmenovali na Konzervativní unii. Očekávalo se vítězství SSM a propad KS (nyní KU), což se naplnilo, avšak překvapil výsledek nezávislých kandidátů.

Volební období také poznamenaly dvě krize (ukrajinsko-ruská a kybistánsko-firburská). Ruský útok byl politiky odsouzen, za to stav nouze nebyl kvůli novým zjištěním o akcích Kybistánu vyhlášen, nýbrž se jednalo pouze o sankce. Dále se schválil zákon o soudnictví, který založil Knížecí soud. Některé menderské instituce, mezi nimiž byla Rada národa a soud, také přijaly nová loga.


III. volební období - červen až říjen 2022

Hned po vyhlášení výsledků, kdy bylo potřeba rozdělení mandátů rozsoudit hodem korunou, kterou vyhrála Svobodná strana Menderska, byl tehdejší regent Jakub z Vítku (KU) pobouřen. Nesouhlasil s možností, že by se mandáty musely rozsoudit hodem korunou a navrhoval zvětšení Rady národa, ta se však může zvětšit pouze po schválení referendu. Tak praví volební zákon. Hned poté oznámili nezávislí kandidáti, že se vzdají nároku na druhý mandát, jelikož se dohodli se Svobodnou stranou, že utvoří společnou koalici a SSM podpoří Davida Reiského, lídra nezávislých kandidátů, na regenta. Což byla další rána pro Jakuba z Vítku, který odešel z úřadu regenta a zrušil občanství. Na konci volebního období se vrátil.

Během první schůze Rady národa, 19. června 2022, kde byl zvolen nový regent, David Reiský, navrhl Jan Šťastný výstup z Rady mikronárodů (tzv. Menexit 2.0). Kníže tak i kvůli neaktivitě této organizace vyhlásil referendum společně se vstupem do MSVHS a připojením nového území Gealnunkoniin. Pro výstup z Rady mikronárodů se vyjádřilo 55,56% (5) voličů, 44,44% (4) voliči byli proti. Vstup do MSVHS byl téměř jednohlasný 88,89% (8) bylo pro. Všichni voliči byli pro připojení území Gealnunkoniin. Účast byla 69,23% oprávněných voličů, což byla nejvyšší účast v referendu. Nové území bylo připojeno 12. července 2022 na den svatého Boreše - patrona země. Mendersko do MSVHS oficiálně vstoupilo 20. července 2022 během jednání menderského knížete, Erica Šmidora, a krležského prezidenta, Jana Šťastného, v litoměřické kavárně.

Dne 12. srpna 2022 vešel v platnost V. knížecí dekret zakládající státní vyznamenání - Řád svatého Boreše a Řád menderského lva. Štěpán Kutnix I., předseda SSM, byl při té příležitosti zvolen místopředsedou Rady národa, ovšem nebyla schválena knížecí změna o přijetí druhé měny Euro. O dva týdny později v VI. Knížecím dekretu kníže nedoporučil používání sociální sítě TikTok do dovršení 18. věku osoby. Na začátku září vyjádřil kníže upřímnou soustrast britské královské rodině, protože ji opustila sama britská královna Alžběta II.

V té době již sílily hlasy o změnu fontu ústavy a oslabení pravomocí (resp. nahrazení jeho místa v Radě národa volenym mandátem) knížete především z řad Monarchistů. Změna fontu byla schválena 15. září 2022. Chování MSM, které bylo na hraně zákona, vyvrcholilo kauzou Göth, která se obrátila ve prospěch Monarchistů, protože výroky Monarchistů byly míněny jako ironické a recesistické, avšak bez žádných znaků jako třeba kurzíva nebo smajlíky. ÚBM tento záměr nepochopil, proto zveřejnil nález o chování Mikuláše Götha. Ten se svými následovníky vyhlásil recesistickou demonstraci. Spor se dostal až k Knížecímu soudu, žalobu ale vypracoval kníže na žádost regenta Davida Reiského, regent se od ní distancoval, tak ji navrhl Jan Šťastný. Uvědomil si chaotickou situaci, odstoupil z funkce člena Rady národa a žalobu stáhl.

IV. volební období - říjen 2022 až únor 2023

Po oznámení výsledků oznámila Monarchistická strana Menderska, že jejich předseda je hippie Ježíš a přislíbili jejich snažení v Radě národa. Během první schůze Mikuláš Göth byl upozorněn na vulgarismy, oznámil, že mu to je jedno. Dále hlasoval pro kandidáta na regenta, jenž přeje smrt knížeti, Komodzsena Adama Szutanského. David Reiský i tak obhájil 11. listopadu 2022 funkci regenta a Štěpán Kutnix I. funkci místopředsedy Rady národa. Komodzsen Adam Szutansky byl 13. listopadu 2022 za činy rozvracení státu odsouzen Knížecím soudem k odebraní občanství, také dostal ban na serveru Menderska. Spolupachateli Jánosu Peteru Szesekovenovi byl odebrán volební kód a právo být volen na dobu neurčitou. Odsouzení plánovali rozdělení Menderska mezi Vyrlejsko, Sendersko a Klitzibürg, nebo změnu státního zřízení na republiku. Také narušovali průběh těchto voleb, jelikož nevyhrávala recesistická anarchistická Monarchistická strana Menderska, Szutanský pronesl, že provede genocidu voličů Svobodné strany Menderska a Občanské liberální strany. U soudu sdělil, že knížete postřílí.

Po oficiálním vzniku Menderské vlastenecké fronty, 27. listopadu 2022 János Peter Szesekoven raději odešel z Menderska. Ve stejný den také zveřejnil ÚPOD informace o sklizni plodin, za rok 2022 se sklidilo 371 kilogramů všech plodin. Následujicí den poprvé kníže uděloval státní vyznamenání k 3. výročí vzniku prvního menderského státu. Dostali je Jan Šťastný, Tomáš Falešník[en] a Tomáš Kracík. Poté, co Komodžen A. Szutanský v Krležsku obviněn z vyzrazení tajných informací a co začala Krležská vojenská operace v Sendersku, stálo Mendersko na straně Krležska. Dne 3. února 2023 přijala Rada národa Zákon o rovnoprávnosti, který zrovnoprávnil práva LGBT komunity, k té totiž náleží až 20 % občanů. Těsně před vyhlášením dalších voleb čekalo Mendersko druhé výročí v tomto volebním období a to 2. výročí vzniku knížectví - 11. února. Novinky menderské si tedy připravily rozhovor s knížetem. Ten po rozhovoru vyznamenal Davida Reiského, tehdejšího regenta, za dlouhou službu Mendersku.

V. volební období - únor až červen 2023

V tomto volebním období, 4. března 2023, byl regentem zvolen Stefan Kutnix, předseda SSM. Dne 15. března 2023 se setkali kníže a nově zvolený místopředseda Rady národa, předseda OLS, David Reiský v Plzni. Později toho dne byl oznámen vznik symbolické koalice mezi SSM a OLS, tedy na stejném půdorysu jako v předvolební koalici, která slavila velké vítězství.

V tomto volebním období též probíhala dehonestujicí kampaň proti Mendersku. Jednalo se o útoky senderské vlády. Ve videích na YouTube kanálu opakovaly lživé a pomluvačné útoky. V jisté videohře dokonce natočili scénu, v níž zapálili údajný dům menderského knížete. Akci završili útokem na menderský Discord server. Napsali tam přes 4 000 zpráv s textem "Kdo si". Útok proběhl 30. dubna 2023, tedy na třetí výročí abdikace viceprezidenta a premiéra. Úřad pro bezpečnost Menderska nemeškal, provedl svou reformu, která měla za cíl zvýšit efektivitu. Senderský prezident, Komodzsen Adam Szutansky, měl potřebu se mstít za odsouzení kvůli rozvracení státu. Tento rozsudek padl 13. listopadu 2022

Důležitý milník, co se stal ve volebním období, v historii Menderska byl vznik Autonomního hrabství Suud-Poriinnun. Tento vznik nejdříve prošel referendem, které ho schválilo s 68,42 % (19) hlasů. Účast vyšplhala na 90,91 % voličů. Referendum se konalo 24. až 26. března 2023. Kníže tak musel vyjednat vznik v parlamentu. Nakonec se tak stalo 2. května 2023, kdy Rada národa vznik hrabství schválila. Občany hrabství Suud-Poriinnun a zároveň místního parlamentu se stali všichni členové knížecí rodiny. Hrabětem jest Waldemar Šmidor, bratr knížete a majitel DAiKu.

Toto vvolebni období se neslo ve smyslu radikalizace Monarchistické strany Menderska k anarchismu a antisystémové ideologii vyústila šíření dezinformací, lží, vytrháváním slov z kontextu, opakovaným obcházením a porušováním zákonů. Kníže nemeškal, dne 16. května 2023 zrušil občanství Mikuláši Göthovi a zároveň zrušil jeho politickou stranu MSM. Jako velkovévoda Klitzibürgu se rozhodl, že z konfliktu vnitrostátního po třech týdnech udělá konflikt mezinárodní. Dne 10. června 2023 poslal Mendersku ultimátum, ve kterém požadoval obnovení občanství a obnovení MSM. Kníže ultimátum ignoroval a později jej označil za nebezpečné pro Mendersko a vlastizrádné. Klitzibürg po dalších dvou vyhlásil válku Mendersku. Mnoho mikronárodů se přidalo na stranu Menderska. Majerovsko dokonce obsadilo území Klitzibürgu a vyhlásilo tam protektorát. Mikuláš Göth den po vyhlášení války, 11. června 2023, své požadavky stáhl a tím byla Mendersko-klitzibürgská krize de facto vítězná pro Mendersko.

I přes to všechno probíhal rozvoj menderských firem. Na přelomu dubna a května vznikly tři firmy včetně dvou médií. Jednou z nich je Menderský institut fyzikálně-chemický (MIFC), který založil Jakub von Schlackenwerth, předseda nově vzniklé SKM; Deník M založen Davidem Reiským a nakonec Menderské listy, jejichž majitelem je Matěj Svoboda. Na začátku dubna také Technokratické lidové hnutí změnilo logo a předsedu na Martina Brožka, člena TRD. Zároveň behem předchozího volebního období vznikla Strana Koruny menderské.