Menderské parlamentní volby v červnu 2022

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Menderské parlamentní volby v červnu 2022
2022/1
10. až 12. června 2022
2022/3
Účast: 91,67% 1,67%
Strana
SSM
Nezávislí kandidáti
TRD
KU
Volební lídr

Stefan Kutnix I.

David Reiský

Jan Šťastný

Jakub z Vítku
Počet hlasů
4
4
3
0
%
36,36%
36,36%
27,27%
0,00%
rozdíl oproti minulým volbám
8,08%
nová strana
nová strana
55,56%
Počet získaných mandátů
2 / 4
1 / 4
1 / 4
0 / 4
do většiny
1
2
2
3

Třetí volby do Rady národa neboli druhé parlamentní volby v roce 2022 proběhly ve dnech 10. až 12. června 2022. Termín voleb byl oficiálně ohlášen 27. května 2022. Kandidaturu ohlásili Konzervativní unie, Svobodná strana Menderska jako v minulých volbách. Technokracie a rozumová demokracie nebo také nezávislí kandidáti se rozhodli také kandidovat jako v prvních volbách novodobé menderské historie. Účast znovu překonala účast z voleb minulých. Účast totiž dosáhla hodnoty 91,67% voličů s volebním kódem aneb odvolilo 11 z 12 oprávněných voličů.

Pozadí

Logo Svobodné strany Menderska
Logo Konstitucionalistické strany

V předchozím volebním období sestavila symbolickou koalici Konstitucionalistická strana a Svobodná strana Menderska. Jednalo se o kontroverzní krok. Regentem za tuto koalici byl znovuzvolen Jakub z Vítku (KU). Předseda SSM se stal místopředsedou Rady národa. Konstitucionalisté se před volbami přejmenovali na Konzervativní unii. Očekávalo se vítězství SSM a propad KS (nyní KU), což se naplnilo, avšak překvapil výsledek nezávislých kandidátů.

Volební období také poznamenaly dvě krize (ukrajinsko-ruská a kybistánsko-firburská). Ruský útok byl politiky odsouzen, za to stav nouze nebyl kvůli novým zjištěním o akcích Kybistánu vyhlášen, nýbrž se jednalo pouze o sankce. Dále se schválil zákon o soudnictví, který založil Knížecí soud. Některé menderské instituce, mezi nimiž byla Rada národa a soud, také přijaly nová loga.

Volební debata

Volební debata se netradičně konala v úterý (7. června). Zúčastnili se jí Jakub z Vítku (KU), Stefan Kutnix I. (SSM), Jan Šťastný (TRD), David Reiský (nezávislí kandidáti). V první části debaty se hovořilo o zahraniční politice a zákonech. Někteří politici se vyjádřili pozitivně ohledně navázání nových diplomatických vztahů, vstupu do MSVHS. Navrhl se zákon o stavu nouze, o kterém se vedla delší diskuze, armádě, občanství, odborech nebo vyznamenání. Zástupce nezávislých kandidátů a TRD byli pro navrhnutí vypsání referenda o výstupu z Rady mikronárodů.

Druhé části debaty se zúčastnil kvůli osobním důvodům pouze David Reiský (nezávislí kandidáti) a Jan Šťastný (TRD). Debatovalo se výstupu Davida Reiského z KU nebo o zrušení či ponechání sankcí vůči Kybistánu. Tato část debaty nejspíše částečně ovlivnila výsledek voleb.

Kampaně

V těchto volbách nezveřejnila žádná politická strana svou oficiální kampaň ani Svobodná strana Menderska jako v předchozích volbách.

Průběh

Logo těchto voleb

Volby začaly právě včas, tedy v 15:00 hodin 10. června 2022. První den odvolilo 10 voličů, druhý den 1 volič. Poslední den nedovolil žádný volič. Bylo tedy zjevné, že bude rekordní účast, což se vyplnilo. Účast dosáhla hodnoty 91,67% hlasů. Též se během voleb projevoval těsný souboj SSM a nezávislých kandidátů.

Výsledky

Volební mapa těchto voleb
Celkové výsledky v grafice

Volby vyhrály dva politické subjekty - Svobodná strana Menderska a nezávislí kandidáti. Oba subjekty získaly 36,36% (4) hlasů. SSM na základě hození online korun, získala 2 mandáty a nezávislí kandidáti pouze jeden. Na druhém místě se umístila Technokracie a rozumová demokracie. Ti obdrželi 27,27% (3) hlasů, což se projevilo v zisk jednoho mandátu. Konzervativní unie utrpěla historickou porážku, ztratila oba mandáty a 55,56% (5) hlasů.

Hlasy
strana %
SSM
36,36 %
Nezávislí kandidáti
36,36 %
TRD
27,27 %
KS
0,00 %
Mandáty
strana %
SSM
50,00 %
Nezávislí kandidáti
25,00 %
TRD
25,00 %
KU
0,00 %
Politický subjekt Hlasy Mandáty
Počet % ± Počet % ±
Svobodná strana Menderska (SSM) 4 36,36 8,08% 2 50,00 0
Nezávislí kandidáti (NK) 4 36,36 36,36% 1 25,00 1
Technokracie a rozumová demokracie (TRD) 3 27,27 27,27% 1 25,00 1
Konzervativní unie (KU) 0 0,00 55,56% 0 0,00 2
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 11 100 4 [pozn. 1] 100
Registrovaní voliči/účast 12 [pozn. 2] 91,67

Okrsek 1

Výsledky v okrsku 1 v grafice
Hlasy
strana %
SSM
16,67 %
Nezávislí kandidáti
33,33 %
TRD
50,00 %
KU
0,00 %
Politický subjekt Hlasy
Počet % ±
Svobodná strana Menderska (SSM) 1 16,67 8,33%
Nezávislí kandidáti (NK) 2 33,33 33,33%
Technokracie a rozumová demokracie (TRD) 3 50,00 50,00%
Konzervativní unie (KU) 0 0,00 75,00%
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 6 100
Registrovaní voliči/účast 6 [pozn. 3] 100,00

Okrsek 2

Výsledky v okrsku 2 v grafice
Hlasy
strana %
SSM
60,00 %
Nezávislí kandidáti
40,00 %
TRD
0,00 %
KU
0,00 %
Politický subjekt Hlasy
Počet % ±
Svobodná strana Menderska (SSM) 3 60,00 0,00%
Nezávislí kandidáti (NK) 2 40,00 40,00%
Technokracie a rozumová demokracie (TRD) 0 0,00 0,00%
Konzervativní unie (KU) 0 0,00 40,00%
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 5 100
Registrovaní voliči/účast 6 83,33

Složení Rady národa

Svobodná strana Menderska obhájila 2 křesla v Radě národa, nezávislí kandidáti poprvé získali 1 mandát a Technokracie a rozumová demokracie také obdržela stejný počet mandátů jako nezávislí kandidáti. Členy Rady národa se tedy stali Stefan Kutnix I. (SSM), Petra Šmidorová (nestr. za SSM), David Reiský (NK) a Jan Šťastný (TRD) + kníže.

Jméno Strana
Koalice
Stefan Kutnix I. Svobodná strana Menderska
Petra Šmidorová (nestr.)
David Reiský Nezávislí kandidáti
Opozice
Jan Šťastný Technokracie a rozumová demokracie
Kníže
Eric Šmidor -

Volba regenta

Jakub z Vítku oznámil před volbami, že mandát již obhajovat nebude. Mimo jiné po ohlášení výsledků voleb zrušil své občanství a odstoupil z funkce kvůli nařčení z rozdělení mandátů podle výsledku losu. Na funkci regenta nakonec kandidoval pouze David Reiský, nezávislý kandidát, který byl zvolen a stal se druhým regentem Knížectví Mendersko.

Kandidát Strana První kolo
Hlasy od členů
Rady národa
%
David Reiský Nezávislý kandidát 3 75
Zdrželo se - 1 25
Neplatné hlasy 0
Celkem hlasů 4 100
Počet členů Rady národa/Účast v hlasování 5 80
Funkce Předchůdce Nástupce
Regent Jakub z Vítku /KS/ David Reiský

Povolební vývoj

Hned po vyhlášení výsledků, kdy bylo potřeba rozdělení mandátů rozsoudit hodem korunou, kterou vyhrála Svobodná strana Menderska, byl tehdejší regent Jakub z Vítku (KU) pobouřen. Nesouhlasil s možností, že by se mandáty musely rozsoudit hodem korunou a navrhoval zvětšení Rady národa, ta se však může zvětšit pouze po schválení referendu. Tak praví volební zákon. Hned poté oznámili nezávislí kandidáti, že se vzdají nároku na druhý mandát, jelikož se dohodli se Svobodnou stranou, že utvoří společnou koalici a SSM podpoří Davida Reiského, lídra nezávislých kandidátů, na regenta. Což byla další rána pro Jakuba z Vítku, který odešel z úřadu regenta a zrušil občanství. Na konci volebního období se vrátil.

Během první schůze Rady národa, 19. června 2022, kde byl zvolen nový regent, David Reiský, navrhl Jan Šťastný výstup z Rady mikronárodů (tzv. Menexit 2.0). Kníže tak i kvůli neaktivitě této organizace vyhlásil referendum společně se vstupem do MSVHS a připojením nového území Gealnunkoniin. Pro výstup z Rady mikronárodů se vyjádřilo 55,56% (5) voličů, 44,44% (4) voliči byli proti. Vstup do MSVHS byl téměř jednohlasný 88,89% (8) bylo pro. Všichni voliči byli pro připojení území Gealnunkoniin. Účast byla 69,23% oprávněných voličů, což byla nejvyšší účast v referendu. Nové území bylo připojeno 12. července 2022 na den svatého Boreše - patrona země. Mendersko do MSVHS oficiálně vstoupilo 20. července 2022 během jednání menderského knížete, Erica Šmidora, a krležského prezidenta, Jana Šťastného, v litoměřické kavárně.

Dne 12. srpna 2022 vešel v platnost V. knížecí dekret zakládající státní vyznamenání - Řád svatého Boreše a Řád menderského lva. Štěpán Kutnix I., předseda SSM, byl při té příležitosti zvolen místopředsedou Rady národa, ovšem nebyla schválena knížecí změna o přijetí druhé měny Euro. O dva týdny později v VI. Knížecím dekretu kníže nedoporučil používání sociální sítě TikTok do dovršení 18. věku osoby. Na začátku září vyjádřil kníže upřímnou soustrast britské královské rodině, protože ji opustila sama britská královna Alžběta II.

V té době již sílily hlasy o změnu fontu ústavy a oslabení pravomocí (resp. nahrazení jeho místa v Radě národa volenym mandátem) knížete především z řad Monarchistů. Změna fontu byla schválena 15. září 2022. Chování MSM vyvrcholilo kauzou Göth, která se obrátila ve prospěch Monarchistů, protože výroky Monarchistů byly míněny jako ironické a recesistické, avšak bez žádných znaků jako třeba kurzíva nebo smajlíky. ÚBM tento záměr nepochopil, proto zveřejnil nález o chování Mikuláše Götha. Ten se svými následovníky vyhlásil recesistickou demonstraci. Spor se dostal až k Knížecímu soudu, žalobu ale vypracoval kníže na žádost regenta Davida Reiského, regent se od ní distancoval, tak ji navrhl Jan Šťastný. Uvědomil si chaotickou situaci, odstoupil z funkce člena Rady národa a žalobu stáhl.

Poznámky

  1. + nevolený člen Rady národa kníže
  2. s knížetem 13
  3. s knížetem 7

Související stránky

Technokracie a rozumová demokracie
Svobodná strana Menderska
Konzervativní unie
Demokratická aliance
Menderské parlamentní volby v únoru 2022

Externí linky

Stránka věnovaná na menderském webu volbám
Video na menderském YouTube kanálu popisující situaci v předcházejícím volebním období