Menderské parlamentní volby v červnu 2023

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Menderské parlamentní volby v červnu 2023
2023/1
16. až 18. června 2023
2023/3
Účast: 92,00 % 8,00 %
Strana
LiK
Koalice SSM a OLS
SKM
TRD
Volební lídr

Stefan Kutnix

Jakub von Schlackenwerth

Jan Šťastný
Počet hlasů
12
7
4
%
52,17 %
30,43 %
17,39 %
rozdíl oproti minulým volbám
14,50 %
nová strana
4,83 %
Počet získaných mandátů
2 / 4
1 / 4
1 / 4
do většiny
1
2
2

Šesté volby do Rady národa neboli druhé parlamentní volby v roce 2023 proběhly 16. až 18. června 2023. Termín voleb byl oficiálně ohlášen 4. června 2023. Kandidaturu podaly tři politické subjekty - Liberální koalice, koalice obhajující úspěch z minulých voleb, která se skládá z SSM a OLS; Technokracie a rozumová demokracie a nová politická strana Strana Koruny menderské. Volební účast od minulých voleb klesla o 8 procentních bodů na hodnotu 92,00%. Odvolilo 23 z 25 oprávněných voličů.

Pozadí

Logo předvolební a zároveň povolební koalice

V předcházejícím volebním období, 4. března 2023, byl regentem zvolen Stefan Kutnix, předseda SSM. Dne 15. března 2023 se setkali kníže a nově zvolený místopředseda Rady národa, předseda OLS, David Reiský v Plzni. Později toho dne byl oznámen vznik symbolické koalice mezi SSM a OLS, tedy na stejném půdorysu jako v předvolební koalici, která slavila velké vítězství.

Vlajka Senderska

V minulém volebním období též probíhala dehonestujicí kampaň proti Mendersku. Jednalo se o útoky senderské vlády. Ve videích na YouTube kanálu opakovaly lživé a pomluvačné útoky. V jisté videohře dokonce natočili scénu, v níž zapálili údajný dům menderského knížete. Akci završili útokem na menderský Discord server. Napsali tam přes 4 000 zpráv s textem "Kdo si". Útok proběhl 30. dubna 2023, tedy na třetí výročí abdikace viceprezidenta a premiéra. Úřad pro bezpečnost Menderska nemeškal, provedl svou reformu, která měla za cíl zvýšit efektivitu. Senderský prezident, Komodzsen Adam Szutansky, měl potřebu se mstít za odsouzení kvůli rozvracení státu. Tento rozsudek padl 13. listopadu 2022

Vlajka nově vzniklého autonomního hrabství Suud-Poriinnun

Důležitý milník, co se stal v posledním volebním období, v historii Menderska byl vznik Autonomního hrabství Suud-Poriinnun. Tento vznik nejdříve prošel referendem, které ho schválilo s 68,42 % (19) hlasů. Účast vyšplhala na 90,91 % voličů. Referendum se konalo 24. až 26. března 2023. Kníže tak musel vyjednat vznik v parlamentu. Nakonec se tak stalo 2. května 2023, kdy Rada národa vznik hrabství schválila. Občany hrabství Suud-Poriinnun a zároveň místního parlamentu se stali všichni členové knížecí rodiny. Hrabětem jest Waldemar Šmidor, bratr knížete a majitel DAiKu.

Logo anarchistické Monarchistické strany Menderska

Minulé volebni období se neslo ve smyslu radikalizace Monarchistické strany Menderska k anarchismu a antisystémové ideologii vyústila šíření dezinformací, lží, vytrháváním slov z kontextu, opakovaným obcházením a porušováním zákonů. Kníže nemeškal, dne 16. května 2023 zrušil občanství Mikuláši Göthovi a zároveň zrušil jeho politickou stranu MSM. Jako velkovévoda Klitzibürgu se rozhodl, že z konfliktu vnitrostátního po třech týdnech udělá konflikt mezinárodní. Dne 10. června 2023 poslal Mendersku ultimátum, ve kterém požadoval obnovení občanství a obnovení MSM. Kníže ultimátum ignoroval a později jej označil za nebezpečné pro Mendersko a vlastizrádné. Klitzibürg po dalších dvou vyhlásil válku Mendersku. Mnoho mikronárodů se přidalo na stranu Menderska. Majerovsko dokonce obsadilo území Klitzibürgu a vyhlásilo tam protektorát. Mikuláš Göth den po vyhlášení války, 11. června 2023, své požadavky stáhl a tím byla Mendersko-klitzibürgská krize de facto vítězná pro Mendersko.

I přes to všechno probíhal rozvoj menderských firem. Na přelomu dubna a května vznikly tři firmy včetně dvou médií. Jednou z nich je Menderský institut fyzikálně-chemický (MIFC), který založil Jakub von Schlackenwerth, předseda nově vzniklé SKM; Deník M založen Davidem Reiským a nakonec Menderské listy, jejichž majitelem je Matěj Svoboda. Na začátku dubna také Technokratické lidové hnutí změnilo logo a předsedu na Martina Brožka, člena TRD. Zároveň behem předchozího volebního období vznikla Strana Koruny menderské.

Volební debata

Volební debata se uskutečnila netradičně až ve čtvrtek, tedy den před volbami a to 15. června 2023. Zúčastnili se jí David Reiský a Stefan Kutnix (LiK), Martin Brožek (TRD) a Jakub von Schlackenwerth (SKM). Tématy byla například reforma soudnictví a změna ústavy, kterou prý LiK navrhne, když zaznamenají velký úspěch ve volbách. SKM kritizovala LiK za neúčast poslankyně SSM na některých jednáních Rady národa a TRD zase za možné hrabání si moci díky jejich změně ústavy.

Martin Brožek prohlásil, že pokud populus znamená lid, a býti populistou znamená zastávat postoj, práva a blaho lidu, pak se hrdě označí za populistu. LiK a SKM upozornili, že vítězství v mendersko-klitzibürgské krizi nebylo tak slavné, žádali tedy soud s představitelem Klitzibürgu, s bývalým předsedou MSM, kterou kníže v minulém volebním období zrušil. Regent Stefan Kutnix, předseda SSM, prohlásil, že Mendersko je údajně na hraně, zda se přiklání k autoritativnímu režimu, i přestože na tomto možném rozcestí má vinu i on jako druhý nejmocnější člověk v Mendersku.

Kampaně

Počátek kampaní se nesl ohledně TRD. Technokraté 5. června 2023 na základě pravdivých základů obvinili Liberální koalici z podkopávání stability Menderska a demokracii.

Představitelé LiKu právě v některých vyjádřeních podpořili Mikuláše Götha, který se pokusil dlouhodobě destabilizovat Mendersko, a také se zde nacházelo ohrožení, že LiKu může ve volbách stačit kupříkladu 68 % hlasů, aby obsadil celou Radu národa, pokud SKM a TRD získají stejny počet hlasů a to maximálně 4 hlasy.

Proti TRD se ale kvůli jejich antikampani strhla kritika ze strany LiKu a SKM. A díky tomu v průzkumu Úřadu pro ochranu demokracie poklesla důvěra TRD. Průzkum nepřímo ukázal, že průměrný menderský volič nejspíše nepodporuje antikampaň. LiK jako volební slogan určil "Podpořte demokracii, podpořte Liberální koalici!"

Průběh

Volby začaly v 15:00 16. června 2023. Podle predikcí se očekávalo vítězství Liberální koalice. Během voleb se vyskytly obavy o nízkou účast. První den odvolilo 60,00 % (15) oprávněných voličů, což byla nejnižší účast od voleb z říjnu 2021. Druhý den využilo své právo volit 16,00 % (4) voličů a stejně také třetí den voleb. Celkem odvolilo 23 z 25 voličů, což je účast 92,00 %. Jedná se o nejnižší volební účast od voleb z června 2022. Od minulých voleb tedy klesla volební účast o 8 procentních bodů.

Výsledky

Volební mapa těchto voleb
Celkové výsledky v grafice

Volby vyhrála Liberální koalice (koalice SSM a OLS) s 52,17 % (12) hlasů a získala dva mandáty, tím pádem ztratila třetí křeslo. Druhé místo obsadila nová politická strana Strana Koruny menderské se ziskem 30,43 % (7) hlasů a mají jeden mandát. Třetí byla Technokracie a rozumová demokracie, dostali 17,39 % (4) hlasy a obhájila jeden mandát. Účast byla 92,00 % oprávněných voličů, což je pokles o 8 procent.

Hlasy
strana %
LiK
52,17 %
SKM
30,43 %
TRD
17,39 %
Mandáty
strana %
LiK
50,00 %
SKM
25,00 %
TRD
25,00 %
Politický subjekt Hlasy Mandáty
Počet % ± Počet % ±
Svobodná strana Menderska (SSM) 12 52,17 14,50 % 1 25,00 1
Občanská liberální strana (OLS) 1 25,00 0
Liberální koalice (LiK) 12 52,17 14,50 % 2 50,00 1
Strana Koruny menderské (SKM) 7 30,43 Nová 1 25,00 Nová
Technokracie a rozumová demokracie (TRD) 4 17,39 4,83% 1 25,00 0
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 23 100 4[pozn. 1] 100
Registrovaní voliči/účast 25[pozn. 2] 92,00

Okrsek 1

Výsledky v okrsku 1 v grafice
Hlasy
strana %
LiK
50,00 %
SKM
16,67 %
TRD
33,33 %
Politický subjekt Hlasy
Počet % ±
Liberální koalice (LiK) 6 50,00 5,56 %
Technokracie a rozumová demokracie (TRD) 4 33,33 11,11 %
Strana Koruny menderské (SKM) 2 16,67 Nová
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 12 100
Registrovaní voliči/účast 12[pozn. 3] 100,00

Okrsek 2

Výsledky v okrsku 2 v grafice
Hlasy
strana %
LiK
54,55 %
SKM
45,45 %
TRD
0,00 %
Politický subjekt Hlasy
Počet % ±
Liberální koalice (LiK) 6 54,55 23,23 %
Strana Koruny menderské (SKM) 5 45,45 Nová
Technokracie a rozumová demokracie (TRD) 0 0,00 0,00 %
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 11 100
Registrovaní voliči/účast 13 84,62

Složení Rady národa

Členy Rady národa se stali Stefan Kutnix (SSM), David Reiský (OLS), Jakub von Schlackenwerth (SKM) a Jan Šťastný (TRD).

Jméno Strana
Koalice
Stefan Kutnix Svobodná strana Menderska
David Reiský Občanská liberální strana
Jakub von Schlackenwerth Strana Koruny menderské
Opozice
Jan Šťastný Technokracie a rozumová demokracie
Kníže
Eric Šmidor -

Volba regenta

Stefan Kutnix (SSM) obhajoval funkci regenta. Proti němu stál Jan Šťastný (TRD) Staronovým regentem se 30. června 2023 stal Stefan Kutnix, pro něhož zvedlo ruku 60 % členů Rady národa. Jan Šťastný získal jeden hlas.

Kandidát Strana První kolo
Hlasy od členů
Rady národa
%
Stefan Kutnix SSM 3 60
Jan Šťastný TRD 1 20
Zdrželo se - 1 20
Neplatné hlasy 0
Celkem hlasů 5 100
Počet členů Rady národa/Účast v hlasování 5 100
Funkce Předchůdce Nástupce
Regent Stefan Kutnix /SSM/ Stefan Kutnix /SSM/

Povolební vývoj

Nedlouho poté, co byly oznámeny výsledky voleb, byla složena symbolická povolební koalice SSM, OLS a SKM - Progresivní koalice (PK). Tyto tři politické subjekty totiž mají po volbách většinu v parlamentu. Tato koalice slíbila ve svém programu pět bodů - změna ústavy, novela volebního zákona, reforma justice, zrušení ÚBM a reforma armády. Se slibem zrušení Úřadu pro bezpečnost Menderska však narazila jak u opoziční TRD a také u knížete, který přislíbil vetování tohoto návrhu a označil tento slib jako nezájem PK o bezpečnost Menderska. Více podrobností k první kritice PK naleznete na stránce Progresivní koalice. Politická situace byla na krátkou dobu na bodu mrazu.

Poznámky

  1. + nevolený člen Rady národa kníže
  2. s knížetem 26
  3. s knížetem 13

Související stránky

Technokracie a rozumová demokracie
Svobodná strana Menderska
Občanská liberální strana
Strana Koruny menderské
Stefan Kutnix
Menderské parlamentní volby v únoru 2023

Externí linky

Stránka věnovaná na menderském webu volbám
Video na menderském YouTube kanálu popisující situaci v předcházejícím volebním období