Menderské parlamentní volby v říjnu 2023

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Menderské parlamentní volby v říjnu 2023
2023/2
20. až 22. října 2023
2024/1
Účast: 76,92 % 15,08 %
Strana
LiA
SKM
TRD
Nezávislí kandidáti
Volební lídr

David Reiský

Jakub von Schlackenwerth

Jan Šťastný

Jakub Malý
Počet hlasů
9
5
4
2
%
45,00 %
25,00 %
20,00 %
10,00 %
rozdíl oproti minulým volbám
7,17% [pozn. 1]
5,43 %
2,61 %
10,00 %
Počet získaných mandátů
3 / 5
1 / 5
1 / 5
0 / 5
do většiny
0
2
2
3

Sedmé volby do Rady národa neboli třetí parlamentní volby v roce 2023 proběhly 20. až 22. října 2023. Termín voleb byl oficiálně ohlášen 10. října 2023. Jednalo se o první volby v historii knížectví, kdy se volilo 5 volených mandátů místo dosavadních 4 mandátů. Zároveň to jsou první parlamentní volby v historii knížectví, kdy volební účast byla nižší než 80 % voličů, konkrétně volilo 20 z 26 oprávněných voličů, tedy 76,92 %.

Pozadí

První důležitou událostí v předchozím volebním období byl den 18. června 2023, kdy došlo hned po vyhlášení výsledků voleb ke vzniku povolební koalice jménem Progresivní koalice v čele vítěznou předvolební koalicí Liberální koalicí (koalice SSM a OLS), v PK dále byla Strana Koruny menderské. Z této koalice také pocházel staronový regent Stefan Kutnix. Koalice přislíbila změnu ústavy, novelu volebního zákona, reformu justice, zrušení ÚBM a reformu armády. Slibem o zrušení ÚBM narazila na odpor od knížete i opoziční TRD. Politická situace se tedy dostala na krátkou dobu na bod mrazu.

Logo ÚBM

Symbolická povolební koalice též slíbila jisté ústavní změny, což nakonec vyústilo k debatě o nové ústavy, kterou přerušily letní prázdniny. Během prázdnin se aktivita Menderska snížila, přesto však byla 12. července 2023, na den menderské státnosti, zahájena první eOlympiada Poriinnun, kterou pořádali Novinky menderské, DAiK a Limér. Prázdniny na druhou stranu byly úspěšné pro menderskou diplomacii, která započala diplomatické styky s 4 novými mikronárody.

Logo první eOlympiady Poriinnun

Po letních prázdninách pomalu aktivita začala růst. Dne 12. září 2023 kníže vyhlásil referendum o připojení nového území Henge a Vittea. ÚPOD 17. září oznámil, že občané s 94,74 % platných hlasů a s účastí 76,92 % voličů rozhodli, že chtějí připojit nová území. Území nakonec bylo oficiálně připojeno, až dva dny po zrušení ústavy, tedy dne 8. října 2023.

Logo Liberální aliance

Další důležitou událostí bylo sloučení stran SSM a OLS dne 10. října 2023 do jedné strany Liberální aliance. Strany již spolu dlouhodobě spolupracovaly. Nakonec se ukázalo, že toto volební období vyústilo k nejvyššímu průměru indexu důvěry od dubna 2021. Zároveň ÚPOD dne 18. října 2023 informoval, že téměř všechny firmy a instituce mají nejvyšší index důvěry v historii.

Volební debata

Pozvání do volební debaty, kterou jako vždy organizovaly Novinky menderské, přijali David Reiský, předseda LiA; Jakub von Schlackenwerth, předseda SKM; Jan Šťastný, předseda TRD a také lídr nezávislých kandidátů, Jakub Malý. Psaná debata se konala dne 18. října 2023 od 19:00 do 20:35, tedy celkem 95 minut.

Témata otázek byly ekonomické, zahraničněpolitické a ostatní. Mezi nejzajímavější momenty patří situace, kdy Jakub von Schlackenwerth zapomněl, že David Reiský není regentem, i když jsou oba ze stejné povolební koalice. Na konci volebního debaty jsme se mohli dozvědět, že tyto volby jsou šestou a poslední kandidaturou TRD v parlamentních volbách. Volební debata se nesla v poklidném duchu a celou si ji můžete přečíst na Discord serveru Menderska.

Kampaně

Předvolební kampaň vedla pouze Liberální aliance. Jako volební slogan určili "Společně za pokrokem", čímž naznačují jejich kladný názor k progresivismu. LiA slibuje svobodu, rovnost, prosperitu, moderní Mendersko, rozvinutou demokracii, slib při nástupu do Rady národa, reformu ÚBM, přijetí nového volebního zákona. Dále poukazují, že jsou zkušení a pro pokrok.

TRD ve volební debatě prohlásilo, že by voliči měli volit podle svého uvážení. Nezávislý kandidát Jakub Malý na druhou stranu řekl, že by se měl při volbě upřednostnit rozum před emocemi. Předseda SKM, Jakub von Schlackenwerth, potenciálním voličům také promluvil, měl netradiční prohlášení - "Mám vás rád."

Průběh

Volby začaly tradičně v 15:00 dne 20. října 2023. Postupem času se projevovala velmi nízká volební účast na menderské poměry. První den odvolilo místo 60 % oprávněných voličů "pouze" 53,8 %, druhý den místo 16 % hlasovalo 15,4 %, třetí den 7,7 %, zatímco minule to bylo 16 % oprávněných.

Celková volební účast byla nejnižší v historii knížectví, tedy 76,92 %, což je propad o 15,08 % vůči minulých volbám, kdy volební účast dosáhla na 92 % oprávněných voličů.

Výsledky

Volební mapa těchto voleb

Není překvapením, že Liberální aliance vyhrála volby s 45 % hlasů. I přestože propadli o 7,17 % hlasů oproti výsledku LiK v minulých volbách, získali díky rozšíření Rady národa většinu v parlamentu. Na druhém místě skončila Strana Koruny menderské s 25 % hlasů, třetí byla Technokracie a rozumová demokracie s 20 %. Obě jmenované strany obhájily jeden mandát. Na poslední příčce se umístili Nezávislí kandidáti s 10 % hlasů, ti nezískali žádné křeslo.

Hlasy
strana %
LiA
45,00 %
SKM
25,00 %
TRD
20,00 %
NK
10,00 %
Mandáty
strana %
LiA
60,00 %
SKM
20,00 %
TRD
20,00 %
NK
0,00 %
Politický subjekt Hlasy Mandáty
Počet % ± Počet % ±
Liberální aliance (LiA) 9 45,00 7,17 % [pozn. 2] 3 60,00 1 [pozn. 3]
Strana Koruny menderské (SKM) 5 25,00 5,34 % 1 20,00 0
Technokracie a rozumová demokracie (TRD) 4 20,00 2,61 % 1 20,00 0
Nezávislí kandidáti (NK) 2 10,00 10,00 % 0 0,00 0
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 20 100 5 [pozn. 4] 100
Registrovaní voliči/účast 26[pozn. 5] ?

Okrsek 1

Hlasy
strana %
LiA
55,56 %
TRD
44,44 %
SKM
0,00 %
NK
0,00 %
Politický subjekt Hlasy
Počet % ±
Liberální aliance (LiA) 5 55,56 5,56 % [pozn. 6]
Technokracie a rozumová demokracie (TRD) 4 44,44 11,11 %
Strana Koruny menderské (SKM) 0 0 16,67 %
Nezávislí kandidáti (NK) 0 0 0,00 %
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 9 100
Registrovaní voliči/účast 12[pozn. 7] 75,00

Okrsek 2

Hlasy
strana %
SKM
45,45 %
LiA
36,36 %
NK
18,18 %
TRD
0,00 %
Politický subjekt Hlasy
Počet % ±
Strana Koruny menderské (SKM) 5 45,45 0,00 %
Liberální aliance (LiA) 4 36,36 18,18 % [pozn. 8]
Nezávislí kandidáti (NK) 2 22,22 22,22 %
Technokracie a rozumová demokracie (TRD) 0 0,00 0,00 %
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 11 100
Registrovaní voliči/účast 14 78,57

Složení Rady národa

Členy Rady národa se stali na sedmé volební období David Reiský, Stefan Kutnix, Petra Šmidorová (LiA; Jakub von Schlackenwerth SKM a Jan Šťastný TRD. Poprvé se totiž ve volbách volilo 5 volných mandátů místo dosavadních 4 mandátů.

Jméno Strana
Koalice
David Reiský Liberální aliance
Stefan Kutnix
Petra Šmidorová
Opozice
Jakub von Schlackenwerth Strana Koruny menderské
Jan Šťastný Technokracie a rozumová demokracie

Volba regenta

Podle očekávání dosavadní regent Stefan Kutnix neobhajoval svou funkci. Místo toho kandidoval David Reiský, bývalý regent. Hlasovalo pro něj 60 % zákonodárců a dne 31. října 2023 byl tak zvolen v prvním kole volby regenta. Mimochodem David Reiský je první regent, který po přestávce tuto funkci obhájil.

Kandidát Strana První kolo
Hlasy od členů
Rady národa
%
David Reiský LiA 3 60
Zdrželo se - 2 40
Neplatné hlasy 0
Celkem hlasů 5 100
Počet členů Rady národa/Účast v hlasování 5 100
Funkce Předchůdce Nástupce
Regent Stefan Kutnix /LiA/ David Reiský /LiA/

Povolební vývoj

Poznámky

  1. K výsledku Liberální koalice
  2. K výsledku LiK v minulých volbách
  3. K výsledku LiK v minulých volbách
  4. Zvýšení počtu volených mandátů ze 4 na 5
  5. s knížetem 27
  6. K výsledku LiK v minulých volbách
  7. s knížetem 13
  8. K výsledku LiK v minulých volbách

Související stránky

Technokracie a rozumová demokracie
Liberální aliance
Strana Koruny menderské
Stefan Kutnix
Menderské parlamentní volby v červnu 2023

Externí linky

Stránka věnovaná na menderském webu volbám