Menderské parlamentní volby v únoru 2022

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Menderské parlamentní volby v únoru 2022
2021
18. až 20. února 2022
2022/2
Účast: 90,00% 1,11%

Strana
KS
SSM
Volební lídr

Jakub z Vítku

Stefan Kutnix I.
Počet hlasů
5
4
%
55,56%
44,44%
rozdíl oproti minulým volbám
18,06%
19,44%
Počet získaných mandátů
2 / 4
2 / 4
do většiny
1
1

Druhé volby do Rady národa neboli první parlamentní volby v roce 2022 proběhly ve dnech 18. až 20. února 2022. Ve volbách kandidovaly celkem 2 politické strany, Technokracie a rozumová demokracie se voleb nezúčastnila. Termín voleb vyhlásil kníže oficiálně 4. února 2022, neoficiálně byl termín znám již v lednu. Volby znovu vyhrála Konstitucionalistická strana, která získala 55,56% hlasů, tudíž 5 hlasů a 2 mandáty. Druhá se umístila Svobodná strana Menderska se ziskem 44,44% hlasů, což byly 4 hlasy. Také shodně získala 2 mandáty. Účast v těchto volbách překonala i účast z minulých parlamentních voleb. Voleb se totiž zúčastnilo 90% občanů s volebním kódem.

Pozadí

Logo Koalice národní jednoty

V předchozím volebním období držela většinu Konstitucionalistická strana a Technokracie a rozumová demokracie spojení v povolební Koalici národní jednoty. Jednalo se tedy o konzervativní směřování mikronárodu. Regentem za tuto koalici byl Jakub z Vítku (KS). V minulém volebním období byla odhlasována v Radě národa změna Listiny občanských svobod a práv, která zaručuje rovnost všech občanů nebo schválila vznik ÚBM. Rada národa se také vyjádřila pro vypovězení smlouvy s KNR a vyjádřila se, že Mendersko nevstoupí do GUM, jelikož referendum o vstupu dopadlo 50% pro a 50% proti. Zásadní událostí v tomto volebním období byl vstup do UMSE.

Ke konci volebního období vypadalo, že Svobodná strana ve volbách "vyhoří", jelikož její předseda, Stefan Kutnix I., měl od 22. prosince 2021 oddech od mikronárodů a nebylo jasné, zda se do voleb vrátí. Stihl se vrátit do parlamentních voleb, návrat se totiž konal 25. ledna. Jakmile znovu převzal vedení Svobodné strany, zdálo se možné, že tato strana porazí i Konstitucionalistickou stranu.

Volební debata

Logo organizace mikronárodů - Unie mikronárodů střední Evropy

Volební debata se jako minulé volby konala ve středu (16. února). Zúčastnili se jí Jakub z Vítku (KS) a Stefan Kutnix I. (SSM). Tentokrát se debatovalo i o připojení autonomního území Saile, ovšem plánovaný správce území se vyjádřil knížeti, že to s připojením nemyslel vážně, tudíž se nejspíše připojení nebude konat. Dále se znovu hovořilo o připojení území Gealnunkoniin nebo o zahraniční politice, zda se vyplatil vstup do UMSE, jestli by se měl konat summit mikronárodů 2022 v Mendersko nebo o menderské edici propisek. O tématech, která se nestihla, se mělo debatovat v neděli (20. února) během volebního studia, avšak volební studio se nekonalo kvůli neúčasti Jakub z Vítku (KS).

Kampaně

Znovu i tyto volby zveřejnila svou oficiální kampaň pouze Svobodná strana. V její kampani je proti znovuuznávání KNR, jelikož předseda této strany byl jakožto firburská hlava státu v krizi s tímto mikronárodem. Dále v kampani slibuje konec politizace Úřadu pro ochranu demokracie. Sloganem této kampaně bylo "Chcete lépe bránit stát? SSM se za vás bude prát!".

Průběh

Logo těchto voleb

Volby začaly se zanedbatelným rozdílem v 15:03 18. února 2022 místo v 15:00. Během prvního dne voleb odvolilo 80% voličů, tedy 8 občanů, tudíž se začalo uvažovat, zda se zkrátí volby. Druhý den žádný občan neodvolil a poslední den odvolil jeden občan. Podle posledních průběžných výsledků byly volby velmi vyrovnané 50% hlasů - 4 hlasy pro Konstitucionalisty a shodně i Svobodná strana. Poslední den ovšem rozhodl poslední hlas o těsném vítězství Konstitucionalistů.

Výsledky

Volební mapa těchto voleb

Volby těsně vyhrála Konstitucionalistická strana s 55,6% hlasů, což bylo 5 hlasů a ziskem dvou mandátů. Na druhé příčce se umístila Svobodná strana Menderska s 44,4% hlasů, tedy 4 hlasy a získali také dva mandáty.

Hlasy
strana %
KS
55,56 %
SSM
44,44 %
Mandáty
strana %
KS
50,00 %
SSM
50,00 %
Politický subjekt Hlasy Mandáty
Počet % ± Počet % ±
Konstitucionalistická strana (KS) 5 55,56 18,06% 2 50,00 0
Svobodná strana Menderska (SSM) 4 44,44 19,44% 2 50,00 1
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 9 100 4 [pozn. 1] 100
Registrovaní voliči/účast 10 [pozn. 2] 90,00

Okrsek 1

Hlasy
strana %
KS
75,00 %
SSM
25,00 %
Politický subjekt Hlasy
Počet % ±
Konstitucionalistická strana (KS) 3 75,00 50,00%
Svobodná strana Menderska (SSM) 1 25,00 25,00%
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 4 100
Registrovaní voliči/účast 4 [pozn. 3] 100

Okrsek 2

Hlasy
strana %
KS
40,00 %
SSM
60,00 %
Politický subjekt Hlasy
Počet % ±
Konstitucionalistická strana (KS) 2 40,00 10,00%
Svobodná strana Menderska (SSM) 3 60,00 10,00%
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 5 100
Registrovaní voliči/účast 6 83,33

Složení Rady národa

Členy Rady národa se stali Jakub z Vítku, David Reiský (KS); Štěpán Kutnix I. (SSM) a Petra Šmidorová (nestr. za SSM).

Jméno Strana
Jakub z Vítku Konstitucionalistická strana
David Reiský
Stefan Kutnix I. Svobodná strana Menderska
Petra Šmidorová (nestr.)
Kníže
Eric Šmidor -

Volba regenta

Na funkci regenta tentokrát kandidovali pouze Jakub z Vítku (KS), obhajující mandát, a Jan Šťastný z TRD. Regent byl zvolen během hlasování, které probíhalo mezi 1. a 2. březnem Rady národa stal se jím znovu Jakub z Vítku (KS). Jediný kníže se zdržel, zbytek členů Rady národa hlasovali pro Jakuba z Vítku.

Kandidát Strana První kolo
Hlasy od členů
Rady národa
%
Jakub z Vítku KS 4 80
Jan Šťastný TRD 0 0
Neplatné hlasy 0
Celkem hlasů 5 100
Počet členů Rady národa/Účast v hlasování 5 100
Funkce Předchůdce Nástupce
Regent Jakub z Vítku /KS/ Jakub z Vítku /KS/

Povolební vývoj

Jak Svobodná strana Menderska i Konstitucionalistická strana se hned po volbách domlouvali na povolební symbolické koalici, ovšem v KS je tento krok vnímán kontroverzně. Dne 22. února 2022 oznámili oficiálně vznik této koalice - Demokratická aliance. Společně za koalici kandidoval na regenta staronový regent Jakub z Vítku (KS), který také uspěl v hlasování 2. března. Během 26. března se také stal místopředsedou Rady národa Stefan Kutnix I. za SSM. Jelikož bylo potvrzeno, že za Janem Mírným a nedávno také za občanem Maty_000 stál Kybistán vyhlásila Rada národa sankce vůči KNR. V tomto období mohl být také vyhlašen stav nouze z důvodu intervence Firburku na území Kybistánu a následné kybistánské odvety, ovšem regent stav nouze odmítl.

Poznámky

  1. + nevolený člen Rady národa kníže
  2. s knížetem 11
  3. s knížetem 5

Související stránky

Demokratická aliance
Svobodná strana Menderska
Konstitucionalistická strana
Menderské parlamentní volby 2021

Externí linky

Stránka věnovaná na menderském webu volbám