Reisko-kotovická krize

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Reisko-kotovická krize byla krize mezi Reiským královstvím a Kotovickou juntou. Začala 26. prosince 2023 ve 23:15. Kotovický vůdce David Plaček odeslal reiskému králi výhružnou zprávu, v níž hrozil případnou kotovickou intervencí do Reiska za účelem odstavení krále a vlády. Jako důvod uvedl údajnou ochranu kotovických občanů žijících na reiském území před občanskými nepokoji.

Reisko-kotovická krize
Trvání: 26. prosince 2023 - 1. ledna 2024
Výsledek: Neurčitý - pravděpodobně stažení požadavků Kotovické junty.
Strany
Reisko Reisko

Podpora
UMSE
Kolonie Bílé vlajky
Firburk Firburk
Kočkovsko Kočkovsko
Majerovsko Majerovsko
Galenolie Galenolie
Charvátsko Charvátsko
Severovsko Severovsko
Vlčisko Vlčisko
Lužna Lužna
Vyrlejsko Vyrlejsko
Mendersko Mendersko
Frýmensko Frýmensko
Schwarzwald Schwarzwald
Lepsko Lepsko
Kybistán Kybistán

Kotovická junta Kotovická junta

Podpora
Ludenberk Ludenberk
Formland Formland
Příbram Příbram[chybí parametr]

Velitelé
David I. Reiský David Plaček

Situace před krizí

Země Koruny reiské a Kotovice jsou mikronárody, které jsou si územně blízké. V den vzniku Svobodného města Kotovice byl navázán kontakt mezi Davidem I. Reiským a Davidem Plačkem. David Plaček požadoval vzájemnou garanci území, aby se předešlo případnému obsazení území. To král odmítl, protože měl výhrady k projevování mikronároda. Nevnímal pozitivně nacionalisticky a fašisticky vyhlížející symboliku a státní zřízení Kotovic. Nabídl proto čestné slovo panovníka jako záruku neútočení ze strany reiské monarchie. Po krátké diskusi dal David Plaček rovněž své slovo, že agresi proti Reisku Kotovice nepodniknou.

Reiský král vypověděl, že při jednáních s kotovickým vůdcem vždy cítil jistou diplomatickou tenzi. Pan Plaček zdůrazňoval hrdost Sudetoněmců, účinnost vojenského vedení státu a v otázce "sudetoněmeckého národního cítění" byl příliš vztahovačný. Po králově dotazu, zda by v Kotovicích nebyl zájem o monarchii, řekl pan Plaček, že se nechce stát loutkou Reiska. Tento záměr reiský král popřel a hájil se tezí o svrchovanosti a neporušitelnosti monarchií. Naoplátku učinil pan Plaček návrh Davidu I. Reiskému, zda by nechtěl obnovit sudetoněmeckou hrdost ve své monarchii. Informoval krále, že pokud by se v Přešticích objevilo sudetoněmecké cítění, Kotovice budou toto pnutí podporovat (pozn. autora: Město Přeštice se nenachází v historickém území Sudet.).

Při demokratizaci reiského režimu v srpnu 2023 se David Plaček zajímal o to, jaké jsou podmínky pro vytvoření politické strany v Reisku a doporučil, aby se Reisko vyvarovalo násilností při řešení údajné politické nestability (pozn. autora: Reiské království zažívá v roce 2023 největší a nejdelší období stability.).

David Plaček psal reiskému králi poměrně často, především ve večerních hodinách, a jeho otázky vždy směřovaly k územní stabilitě, možné rebelii, vojenství, územní celistvosti a tak dále. David I. Reiský při diplomatických jednáních vyzdvihoval roli UMSE coby garanta míru a územní celistvosti členských mikronárodů.

V následujících dnech bylo možné spatřit snahu Kotovic, svého času také Federace severních okresů (dnes Severovské knížectví), vytvořit jistou protiváhu této organizaci v podobě založení nové organizace: Ligy vzájemné bezpečnosti. Později Svobodné město Kotovice zaniklo a vznikl mikronárod Sudetské Německo. Poté i tento mikronárod zanikl a jeho území bylo připojeno ke Kybistánu. O necelý měsíc později ovšem Kotovice opět obnovily svou nezávislost, coby Kotovická junta.

Počátek krize

Na výhružnou zprávu od pana Plačka král nijak neodpověděl a informoval o ní nejprve ministra vnitra Štěpána Přeštického, o půlnoci pak informoval diplomaty ostatních mikronárodů a v neposlední řadě reiský lid. Na půdě UMSE vznesl návrh o schválení rezoluce odsuzující chování Kotovické junty.

Den nato v 0:45 vyjádřila Reisku podporu Kolonie Bílé vlajky. Kolem jedné hodiny ranní vyjádřilo podporu Firburské vévodství, kolem druhé hodiny Kočkovské knížectví.

V 8:29 vydal veřejné prohlášení sám David Plaček. Uvedl, že rada junty se shodla na případné intervenci do Reiska z důvodu údajné nestabilní politické situace, která by mohla ohrozit kotovické občany žijící na reiském území a také samotné reiské občany. O hodinu později vydal prohlášení reiský král, který ubezpečil mikronacionalisty, že Reisko je stabilní. Uvedl také, že Kotovice nemají právo zasahovat do vnitřních záležitostí jiného státu, odsoudil vojenskou intervenci jakéhokoli státu z jakýchkoli pohnutek a zdůraznil svou roli jediného právoplatného vládce Reiska.

V odpoledních a podvečerních hodinách následovala vyjádření podpory Reisku ze strany Svobodného království dynastie Majerů, Galenoiského království a Charvátského království. Večer následovala Svatá země severovská a Vlčiské království.

Na stranu Kotovic se v této krizi rozhodla připojit Ludenberská socialistická republika, která vyjádřila podporu Kotovicím ve večerních hodinách.

Kybistánská národní republika vyjádřila podporu Reisku na plénu UMSE. Ve 20:43 byla delegáty UMSE schválena rezoluce odsuzující chování Kotovic. Její znění je zde:

My, delegáti členských států Unie mikronárodů střední Evropy, s úctou k mezinárodnímu právu a v souladu s Chartou UMSE, hluboce odsuzujeme výhružné chování Davida Plačeka a Kotovické unitární juntovské republiky. Činy Kotovické unitární juntovské republiky prohlašujeme za akt porušení mezinárodního práva. Vyjadřujeme plnou podporu Reiskému království a žádáme písemnou omluvu Kotovické unitární juntovské republiky a garanci neútočení.

Po schválení rezoluce vyjádřily Reisku podporu další mikronárody: Luženské vévodství, Vyrlejsko a Knížectví Mendersko.

Večer kontaktoval reiský král Davida Plačka. Po několika zprávách, které si vyměnili, kotovický vůdce přestal odpovídat.

O půlnoci z 27. na 28. prosince proběhlo vojenské cvičení kotovických ozbrojených sil. Odpoledne a večer probíhala diplomatická jednání mezi reiským králem, ministrem vnitra Štěpánem Stromem a představiteli kotovické junty. Reisko nabídlo občanství kotovickým občanům žijícím v reiských zemích a svobodné volby. Reiská strana také navrhla vyslání pozorovatelů UMSE a jiných mikronárodů. To však bylo druhou stranou odmítnuto. David Plaček mluvil o dosazení ministrů vojenskou silou a správu státu a zahraniční politiky pod dohledem Kotovic. Zpochybnil také mezinárodní právo a argumentoval tím, že UMSE není organizace dostatečně silná na to, aby mezinárodní právo vymáhala. To všechno byla hluboká urážka Koruny a všech občanů a reiská strana tyto návrhy jasně odmítla.

Ve večerních hodinách se sešla Vláda Jeho Veličenstva a schválila výjimečný stav a mobilizaci. Ministr vnitra vyhlásil stanné právo a informoval mikronacionální komunitu o skutečných zájmech Kotovic. Král promluvil k lidu a povolal na pomoc všechny mikronárody, které ctí svobodu a demokracii.

Večer přišlo králi ultimátum, které požadovalo abdikaci ministra vnitra, rozpuštění reiských ozbrojených složek, zabavení zbraní, dosazení kotovických občanů do čela státu, průchod vojsk a povolení konat vojenská cvičení na území Reiska, omezení práv reiských občanů, odsunutí reiského krále do exilu v Plzni, trestní stíhaní Štěpána Přeštického, "osekání" práv krále na symbolické vedení Reiska a nahrazení reiských zákonů těmi kotovickými. To vše král rezolutně odmítl. Na vyhrocení situace reagovalo Charvátské království, příslibem vstupu do války na straně Reiska v případě jejího vypuknutí.

Dopoledne 29. prosince vyjádřilo Reisku podporu Frýmenské království. V poledne vydal král Patent o státnosti Království reiského, v němž byla autoritou slibu reiského lidu a krále garantována nedělitelnost a věčnost reiské monarchie.

Večer se na stranu Kotovic přidalo Formlandské knížectví. Naopak Reisko bylo podpořeno Arcivévodstvím Schwarzwald, které navíc zahájilo mobilizaci.

Ve 20 hodin se znovu sešli delegáti UMSE a odhlasovali směrnici o vytvoření podvýboru, který bude formovat mírové jednotky UMSE na podporu Reiského království. Zasedla také Reiská sněmovna, která vyjádřila vládě hraběte Vítníka XIV. důvěru.

V průběhu následujících dní probíhala příprava spojenecké armády pod hlavičkou UMSE pro obranu Reiského království v případě napadení. Král nadále vyjednával s panem Plačkem a navrhoval mírové vyřešení celé krize se stažením požadavků Kotovic a podepsáním smlouvy o vzájemném uznání a neútočení. To kotovičtí nadále odmítali. 30. prosince vyjádřilo Kotovicím podporu Svobodné město Příbram. Den nato byla Reisku vyjádřena podpora Lepským císařstvím. Následně se Reisko v tomto konfliktu dočkalo i neoficiální podpory Syndikátu.

Na Nový rok, po výhrůžkách jedné člence mikronacionální komunity panem Plačka byl jeho účet na discord serveru zabanován. Pan Plaček smazal discord server Kotovic a odpojil se ze serverů mikronárodů. Krize tak skončila neurčitě a bez jasného výsledku či prohlášení. Podle zpravodajských informací mikronárodů spřízněných s UMSE bylo oznámeno, že kotovická invaze neproběhne.