Kočkovsko

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Kočkovské knížectví
Vlajka
Znak
Motto"Bohatí lidé mají na oblečení šperky, šťastní lidé mají na oblečení chlupy od koček."
Umístění Kočkovska v České republice
Kočkov
kočkovština, čeština
catusismus
• Kníže
Vojtý II.
Vznik
• Vyhlášení nezávislosti
Veřejně 14.10.2023, neveřejně 26.6.2018
Kočkovské Lvíčky
Ňuňu Máša
Národní sport
Prokrastinace
Národní zvíře
Irbis
Kočkovská krajina (poblíž Loučkové)

Kočkovsko, plným názvem Kočkovské knížectví, je mikronárod ve střední Evropě, obklopený Českou republikou. Nejbližší mikronárody jsou Schwarzwald, Galenolie, Vrbaťánsko a Kybistán, avšak s Kočkovskem nemají přímou hranici.

Historie

Již od roku 2018 existovaly na současném území Kočkovska pokusy o vlastní stát vedené Vojtým I. kterého obyvatelé Kočkovska považují stále za zakladatele jejich státu i když v té době ještě né úplně známého. V roce 2022 nastoupil na knížecí trůn Vojtý II. který výrazně stabilizoval moc ve státě a také zajistil první informace o tomto státě veřejnosti prostřednictvím tohoto textu (2023).

Geografie

Kočkovsko je rozděleno do 2 krajů, jednoho protektorátu a vojenského prostoru Loučková, který sic není krajem, tak pod žádný nepatří a tak je v krajském dělení Kočkovska také zvýrazněn. Vnitřní a Okolní kraj jsou tvoří tzv. centrální Kočkovsko. Území která se nenachází v tzv. centrálním Kočkovsku jsou protektorát Lesíčkov a vojenský prostor Loučková. (Krajské rozdělení Kočkovska najdete v externích odkazech)

Vnitřní kraj

Je hlavním jakožto centrálním krajem knížectví jehož krajské město Kočkov je zároveň hlavním městem Kočkovska.

Okolní kraj

Jakési prolnutí mezi Vnitřním krajem a hranicemi centrálního Kočkovska. Najdete v něm hustě zastavěné i opuštěnější oblasti. Krajské město je Nový Dečkov (Starý Dečkov leží na území Vnitřního kraje)

Vojenský prostor Loučková

Prostor který využívá KKA (Kočkovská Knížecí Armáda) pro vojenské cvičení a další aktivity.

Protektorát Lesíčkov

Nachází se spolu s vojen. prostorem Loučková mimo tzv. centrální Kočkovsko. V současnosti zde panuje chudoba a velice znečištěná příroda s čímž Kočkovsko bojuje.

Politika

Kočkovsko je knížectví (absolutní monarchie) ovšem s jistou formou klerikalismu. Kníže Vojtý II. je zároveň jeden z představitelů catusismu.

Zahraniční politika

Zde jest tabulka zahraničních vztahů Kočkovska:

Stát Datum zahájení vztahů Smlouvy
Galenolie 12.10. 2023 Smlouva o vzájemném uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů
Kybistán 30.10.2023 Smlouva o vzájemném uznání a spolupráci
Důl Jáma v prvních dnech od zahájení těžby (2023)

Průmysl

Nejvýznamnější část průmyslu Kočkovska tvoří státní podnik Doly Jáma. Tento podnik se zaměřuje na těžbu vyhlášené Kočkovské hlíny.

Z toho také vyplívá že celých 98% Kočkovského průmyslu tvoří hutnictví. Peníze z těžby jsou investovány do státu (modernizace armády, rozvoj infrastruktury, kvality života atd...)

Armáda

Příslušník KKA při jednom ze cvičení ve vojenském prostoru Loučková

Kočkovskou knížecí armádu (KKA) v současnosti tvoří celkem 1 útvar :(.

A to 1. Kočkovské pěší družstvo.

Zázemí a prostor sloužící ke cvičením je vojenský prostor Loučková. Armáda v současnosti disponuje

poměrně zastaralou výzbrojí (skoro žádnou výzbrojí) s čímž se kníže snaží něco dělat.


Vlajka Kočkovské knížecí armády:

Kočky

Knížectví má velmi jedineční přístup ke kočkám. Jako jediný stát na světě uznává tyto bytosti jako rovnocenné lidem a proto mají kočky v Kočkovsku naprosto stejná práva jako lidé a oba druhy mají rovnocenné občanství.

Měna

V Kočkovském knížectví platí jako měna Kočkovské Lvíčky. Jeden Lvíček se rovná 4 České koruny.

Externí odkazy