Druhé krležské volby do federálního shromáždění 2021

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
2. volby do krležského Federálního shromáždění
Krležské volby do Federálního shromáždění 2022
2021 I
11. - 12. prosince 2021
2022
Strana
VNSSL
NKP
KNSSPL+KSSD
Volební lídr

Jan Šťastný

Ondřej Barna

Martin Brožek
Počet hlasů
5
5
4
%
20,8%
20,8%
16,7%
Počet mandátů
3 / 13
2 / 13
2 / 13
do většiny
4
5
5

Strana
NDS
ASS
LDSK
Volební lídr

Jan Pantálek

Tomáš Falešník[en]

Michal Dvořák
Počet hlasů
3
3
2
%
12,5%
12,5%
8,3%
Počet mandátů
2 / 13
1 / 13
1 / 13
do většiny
5
6
6

Druhé volby do Federálního shromáždění Krležské lidové federace proběhly 11. a 12. prosince 2021.

Pozadí

Volby se odehrály krátce po vyhlášení třetí Krležské republiky. Na rozdíl od voleb minulých, anulovaných, zde kandidovalo o dost více subjektů z rozličné části politického spektra. Radikální levice (MSP, ASS, NKP - ve výsledku 5 mandátů), umírněná levice (KNSSPL, KSSD, VNSSL - 5 mandátů), střed (LDSK - 1 mandát) i pravice (NDS - 2 mandáty).

Výsledky

Největší úspěch zaznamenala bezpochyby levice, jak ta radikální, tak umírněná. Vládu nakonec sestavila umírněná levice společně se středovou LDSK a radikální NKP

Politický subjekt Hlasy Mandáty
Počet % ± Počet % ±
Krležská národně sociální strana pracujícího lidu/Vidlácká národně sociální strana lidová 9 37,5 50,0 % 4 30,8 % 1
Krležská socialistická strana dělníků 1 7,7 % 1
Národní konfederace práce 5 20,8 Nová 2 15,4 % Nová
Národně demokratická strana 3 12,5 Nová 2 15,4 % Nová
Anglickosocialistická strana 3 12,5 Nová 1 7,7 % Nová
Lidově demokratická strana Krležska 2 8,3 Nová 1 7,7 % Nová
Marxistická strana proletariátu 1 4,2 8,3 % 1 7,7 % 1
Nezávislí kandidáti 1 4,2 1 7,7 %
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 24 100 13 100
Registrovaní voliči/účast

Výsledky podle volebních krajů

1. volební kraj

Politický subjekt Hlasy Mandáty
Počet % Počet %
Krležská národně sociální strana pracujícího lidu 4 57,1 1 25
Krležská socialistická strana dělníků 1 25
Lidově demokratická strana Krležska 2 28,6 1 25
Marxistická strana proletariátu 1 14,3 1 25
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 7 100 4 100
Registrovaní voliči/účast

2. volební kraj

Politický subjekt Hlasy Mandáty
Počet % Počet %
Národní konfederace práce 5 62,5 2 50
Národně demokratická strana 3 37,5 2 50
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 8 100 4 100
Registrovaní voliči/účast

3. volební kraj

Politický subjekt Hlasy Mandáty
Počet % Počet %
Vidlácká národně sociální strana lidová 5 83,3 3 100
Bílé lístky 1 16,6
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 6 100 3 100
Registrovaní voliči/účast

4. volební kraj

Politický subjekt Hlasy Mandáty
Počet % Počet %
Anglickosocialistická strana 3 75 1 50
Nezávislí kandidáti 1 25 1 50
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 4 100 2 100
Registrovaní voliči/účast 4 100