Krležské volby do federálního shromáždění 2022

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
2. volby do krležského Federálního shromáždění
Krležské volby do Federálního shromáždění 2022
2021 II
17. - 18. září 2022
2023
Strana
VNSSL+KNSSPL
KSK
NDS+KS
Volební lídr

Martin Brožek

Peter Simon Malček

János Szesekoven
Počet hlasů
8
5
5
%
36,4%
22.7%
22,7%
Počet mandátů
4 / 10
2 / 10
2 / 10
do většiny
4
7
7
Strana
SFP
ASS
Volební lídr

Lev Čechov

Tomáš Falešník[en]
Počet hlasů
2
2
%
9,1%
9,1%
Počet mandátů
1 / 10
1 / 10
do většiny
10
10

Krležské volby do federálního shromáždění 2022 byly parlamentní volby jež proběhly v sobotu 17. září a neděli 18. září 2022 v Krležsku.

Pozadí

Volby žily v duchu výsledků První vlády Martina Brožka a Třešňovské krize. Plukovník Jiří Šulc spojil KSSD se zcela novým politickým subjektem KSK a vznikla další levicová protiváha KNSSPL a VNSSL. Volebním tématem byla rovněž symbolika Krležska či podoba druhého čtvrtletního plánu. NDS vytvořila volební koalici s nově vzniklou KS a vznikla Vlastenecká koalice. Další změnou na politickém poli byl zánik LDSK a vznik Svobodné fronty pracujících. Byť na Krležské politické scéně vzniká silně pravicový blok, politické spektrum je i nadále vychýleno doleva.

Předvolební kampaň

Kampaně

ASS vydalo 25. srpna svůj politický manifest, ve kterém deklarovalo své hlavní pilíře a ideu o podobě státu a podobě krležského socialismu.
KSK začalo s kampaní 11. září s volebním heslem "Krležsko pro všechny", kolem něhož byla postavena i jejich politická kampaň. Hlavními tématy byla sociální nerovnost v Krležsku a odstranění privilegií pro střední třídu. Ovšem dalšími tématy byl například právní řád, transparentnost státu či boj proti anarchii a korupci.
VK začala svou kampaň ihned po svém vzniku 11. září a s pětibodovým programem den na to, mezi tyto body patřila například ochrana krajiny či podpora střední třídy v Krležsku. Hlavním tématem kampaně byla "změna" a to v různých obměnách. VK se prezentovala jakožto změna pro Krležsko po dlouhém období levicových vlád a postupná transformace Krležska na stát více ekonomicky liberální.
Koalice KNSSPL + VNSSL se snažila řešit spíše nadstranické a krležské záležitosti a proto svou kampaň zahájila až 16. září s uveřejněním oficiálního volebního programu a tím i oficiální potvrzení existence této koalice. Tento sedmibodý program představil podobu dalšího vývoje Krležska za okolností opětovného zvolení Martina Brožka krležským ministerským předsedou. Každý bod reprezentoval jeden tématický okruh. Mezi těmito body se mimo jiné vyskytovalo například zavedení aktivního vysílání KST, vytvoření státní administrativy a podpořit rozvoj KFLA. Hlavním tématem další kampaně byl rozvoj hospodářství a posílení Krležska jakožto sociálního státu.
SFP žádnou oficiální kampaň nikdy neoznámila a odmítla účast v předvolební debatě z 16. září

Předvolební debata 16. září 2022

Předvolební debata z 16. září byla jedinou předvolební debatou v těchto volbách. Hlavním moderátorem byl představitel KST a krležský president Jan Šťastný. Předvolební debaty se zúčastnil volební lídr koalice KNSSPL a VNSSL a ministerský předseda Krležska Martin Brožek, předseda KSK Peter Simon Malček a volební lídr VK János Szesekoven. Představitelé ASS ani SFP se nedostavili. Debatující hodnotili dosavadní práci vlády, budoucí vývoj Krležska či své volební priority. Debatující rovněž odpovídali na konkrétní otázky, týkajících se určitého tématu, kterému se věnují. A jako poslední debatující nastínili podobu vládního kabinetu v případě volebního úspěchu. Sledovanost debaty není oficiálně známa a proto nelze hodnotit její vliv na celkový volební výsledek, ale jednalo se o jedinou příležitost pro volební lídry obhájit své priority a své postoje v politické debatě.

Výsledky

Přes veškeré obavy o potenciální nízké volební účasti dosáhla 81,5% Volebního vítězství dle očekávání dosáhla volební koalice KNSSPL + VNSSL se ziskem 36,4% a Martin Brožek se tak opět stal primárním kandidátem na ministerského předsedu. Na druhém místě se se shodným počtem hlasů a tedy i procent (22,7%) umístila Komunistická strana Krležska a Vlastenecká koalice, v reakci na volební výsledek poděkoval János Szesekoven voličům prostřednictvím plakátu s motivy volebních plakátů. Na třetím místě se shodně umístila ASS a SFP se ziskem 9,1%. Z důvodu nízkého počtu mandátů se výsledek sčítal centrálně a nikoliv dle volebních krajů jako v posledních volbách.

Politický subjekt Hlasy Mandáty
Počet % ± Počet % ±
Krležská národně sociální strana pracujícího lidu Vidlácká národně sociální strana lidová 8 36,4 0,9% 4 40% 1
Komunistická strana Krležska 5 22,7 Nová 2 20 % Nová
Národně demokratická strana Konzervativní strana 5 22,7 Nová 2 20% Nová
Anglickosocialistická strana 2 9,1 3,4% 1 10%
Svobodná fronta pracujících 2 9,1 Nová 1 10% Nová
Nezávislí kandidáti 0 0,00
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 22 100 10 100
Registrovaní voliči/účast

Povolební vývoj

V den voleb se očekávalo, že vítěz voleb KNSSPL + VNSSL sestaví opět vládu. Toto očekávání se naplnilo 21. září, kdy byl Martin Brožek pověřen sestavením vládního kabinetu. Z vyjednávání nakonec vzešla vládní koalice:
KNSSPL + VNSSL
KSK
ASS
A z této koalice následně vzešla Druhá vláda Martina Brožka uvedena do funkce presidentem Janem Šťastným dne 28. září 2022.

Celkově tyto volby přinesly opět vítězství levicových stran, ovšem pravicová opozice poměrně znatelně posílila na celonárodní úrovni a pro KNSSPL + VNSSL vznikla silná konkurence i nalevo. Přesto tyto volby ukázaly na poměrně silnou pozici Martina Brožka a velkou popularitu levicových stran. Velkého úspěchu dosáhla rovněž ASS, jelikož poprvé od svého vzniku dostala podíl na vládní moci.