Svobodná fronta pracujících

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Svobodná Fronta Pracujících
Zkratka: SFP
Datum založení: 11. prosinec 2021
Předseda: Lev Čechov
Sídlo: Toužimská svobodná republika
Ideologie:
Politická pozice:

libertariánská levice,

radikální levice
Počet členů: 2
Slogan: Za svobodu, mír a socialismus!
Barvy:
     černá
     rudá
Volební výsledek: Mandáty:
2 / 2

Svobodná Fronta Pracujících zkráceně SFP je Toužimská anarcho-komunistická libertariánská levicová strana která působí v rámci Toužimské Svobodné Republiky kterou jako jediná existující strana spravuje.

Spadají pod ni také jednotky TČRLOA které působí v regionu v rámci lidové, partyzánské, dělnicko-rolnické armády Svobodné Toužimské Komuny.

De facto je její představitel Lev Čechov avšak oficiálně ji spravuje rada utvořená ze straníků která se oficálně nazývá "Svobodný sovět". Strana je tvořená Toužimskými anarchisty, marxisty a socialisty a podobně.

Oficiálně v minulosti spravovala Svobodné Území Toužimské Komuny než došlo ke vzniku TSR a byla také jedna z bývalých opozičních stran Krležska v rámci kterého vznikla.

Politický směr

Ideologie strany

Svobodná fronta pracujících je oficiálně považována jako libertariánská levicová až radikálně levicová anarcho-komunistická strana. Oficiálně se od 1. ledna 2022 strana hlásí zejména k následujícím ideologickým směrům: anarcho-komunismus, anarchismus, anarcho-kolektivismus, marxismus a kolektivismus.

Dále se pak strana také hlásí k následujícím ideologickým směrům: revoluční socialismus , libertariánský komunismus, anti-kapitalismus, anti-fašismus, anti-stalinismus a anti-imperialismus.

V rámci Toužimska

Strana oficiálně spravuje Toužimskou Svobodnou Republiku v rámci které byla ještě před jejím vznikem za existence Svobodného území Toužimské Komuny implementována politika anarchistického komunismu a samosprávného socialismu. Postupem času strana začala s úplnou kolektivizací soukromého majetku které bylo přerozděleno mezi kolektivně organizované komuny a společenství.

V rámci československé mikronárodní scény

Strana prosazuje anti-imperialistickou politiku a v budoucnu hodlá diplomaticky a materiálně podporovat socialistická, anarchistická a libertariánsky komunistická hnutí a strany, hodlá v budoucnu podporovat i separatistické hnutí která nejednají v rozporu s lidskými právy, a utváření dalších svobodných komun v rámci československé mikronárodní scény.

Historie

Vznik

Strana vznikla 12. prosince 2021 jako jedna z opozičních stran Krležska. Její ozbrojené složky, bývalé (Gardy smrti) o den dřív obsadily klíčová střediska vedení města Toužim v rámci vzpoury, kdy se podařilo vyhlášení svobodného území které se později prohlásilo jako Toužimská Komuna.

V rámci Svobodného území Toužimské Komuny

Už na začátku existence svobodného území se začalo s kolektivizací soukromého sektoru ekonomiky. Došlo k vytvoření několika samosprávných družstev a společenství mezi které byl přerozdělen soukromý majetek (neplést s osobním majetkem). Tím tak Toužimská komuna umožnila obyvatelům Toužimska volně zakládat družstva, a umožnila jim svobodně organizovat práci. Vytvořilo se v průběhu let i několik svobodně organizovaných bezpeněžních společenství. Toužimská komuna oficiálně zavrhla starý konzumní systém který podle SFP demotivuje společnost vést komplexnější a zdravější život. V rámci udržování společenského pořádku města a vesnic se začaly organizovat dobrovolné sběry kovů, plechovek, plastu a dalšího odpadu. Dále se také v rámci jednotlivých ročních období nebo možností začaly organizovat dobrovolné společenské sběry léčivých a divoce roztoucích bylin či ovoce, hub a podobně.

V rámci Krležska

Již od začátku vzniku SÚTK vedení SFP otevřeně podporovalo myšlenku utvoření vlastní anarchistické republiky a mikronároda. I tak ale vedení souhlasilo za příslibu Krležské vlády v setrvání v rámci Krležské Federativní Republiky. Straně bylo umožněno fungovat v rámci Krležského volebního a parlamentního systému. Strana se v roce 2022 17.-18. září oficiálně zúčastnila 2. voleb do Krležského Federálního shromáždění, v kterých získala 9,1% volebního výsledku a jeden mandát. SFP se soustředila spíše na místní politiku v rámci Toužimského FO a SÚTK. V rámci Krležské politiky nebyla strana moc aktivní ani významná, ovšem i tak si strana dokázala získat pevnou pozici v Krležské politice, zejména pak díky správě autonomního regionu.

Dne 16. 1. 2023 strana tvrdě zkritizovala Krležskou vládu za ilegální vojenskou operaci na území Senderské Demokratické Republiky a zaujala tím tak silnou kritickou pozici vůči krležské vládě. Strana vyvíjela silný nátlak na krležskou vládu k ukončení této operace. Vyzývala obě zúčastněné strany konfliktu aby nepřilévaly olej do ohně a nadále řešily politický konflikt diplomaticky nikoliv vojensky. Rovněž strana vyzvala představitele Senderska aby se vydal Krležským soudům a ostře jej strana zkritizovala za špionáž vůči Krležsku, a za nelegální vyvážení a přeprodávání citlivých a tajných informací z Krležska třetím stranám. Tímto strana do značné míry přispěla k vyřešení celého konfliktu a následnému stažení jednotek KFLA ze senderského území.

Od 16. června 2023 kdy došlo k pravicovému převratu a změně vlády v Krležku byla strana oficiálně společně s dalšími stranami rozpuštěna a zakázána v rámci nově vzniklé Krležské Republiky.

Ze strany nové Krležské vlády je strana vnímána jako "radikální, extremistický a separatistický element rozvracející Krležský stát a systém" a byla tak terčem pravicové čistky nové Krležské pravicové vlády.

SFP od 21. června v reakci na zákaz strany odmítla a začala bojkotovat jakékoliv dekrety a nařízení v rámci Krležska vyhlášené od 16. června 2023. Tentýž den strana také vyhlásila v regionu nouzový stav, a začátek rozsáhlého branného cvičení partyzánských jednotek z důvodu možných obav, že Krležsko chystá intervenční jednotky kterými by se Krležsko rozhodne dosáhnout svého cíle o obnovení plné kontroly nad Toužimskem.

23. června SFP nechala jednotkami Gardy smrti zabavit Krležsku, a převést správu nad zbytkem státních institucí a středisk které do té doby bylo umožněno Krležsku nadále spravovat v rámci svobodného území.

Dne 24. června vedení SFP vyhlásila odtržení Toužimska od Krležska, vznik a samostatnost Toužimské Svobodné Republiky.

V rámci Toužimské Svobodné Republiky

Po vyhlášení anarchistické republiky došlo k rozsáhlé reformě partyzánské armády, dále došlo ke změnám loga SFP a armády pod novým názvem TČRLOA. Rovněž došlo k částečnému převodu vojenské správy nad regionem přímo do rukou SFP. Oficiálně tak tímto Toužimsko už nespadá pod správu anarcho-komunistických jednotek, avšak si zde partyzánská armáda nadále zachovává velmi silný vliv a ještě částečnou správu nad regionem.

SFP 25. června stanovila oficiální svátek nezávislosti, a vznik TSR. Dále se na 5. sjezdu SFP odsouhlasilo založení stranického tisku, a Toužimských anarcho-komunistických novin jménem "Svobodné Právo".

Program

Oficiální program strany SFP je hospodářský, politický a diplomatický rozvoj Toužimska, a dále zachování samosprávy a nezávislosti Toužimské Svobodné Republiky.

Strana usiluje o překonání existence buržoazního kapitalistického státu, a jeho nahrazení dělnickými nebo rolnickými samosprávnými a kolektivně organizovanými komunami.

Strana se oficiálně snaží o vytvoření fungující svobodné komunistické společnosti a anarchistické republiky fungující v organizování obyvatel Toužimska do jednotlivých komun, družtev a společenství které budou samosprávně a demokraticky organizovány všemi do nich patřících.

Strana nepopírá osobní vlastnictví ať už movitého či nemovitého majetku který každý z obyvatel potřebuje k osobnímu užitku.

Strana usiluje o překonání ekonomické a společenské hierarchie která rozděluje lidi na základě ekonomického nebo politického postavení ve společnosti.

Straně jde o všeobecné zrovnoprávnění a osvobození všech bez rozdílu.

Sjezdy SFP

1. sjezd SFP

Jednalo se o ustavující sjezd strany SFP který se konal 12. prosince roku 2021 v Toužimském zámku.

Cílem sjezdu bylo oficiální založení strany SFP a vyhlášení autonomie Svobodného území Toužimské Komuny.

2. sjezd SFP

Jednalo se o slučovací sjezd strany SFP kdy se ze strany oficiálně stala vše-levicová strana slučující levicové skupiny Toužimska. Sjezd se konal 1. ledna roku 2022 v Toužimském zámku.

Cílem sjezdu bylo stanovení oficiálních ideologických směrů a programu strany SFP. Dále se oficiálně odsouhlasilo dobrovolné zakládání kolektivně organizovaných družstev a společenství, a dále následné kolektivizování půdy a vyrobních prostředků které byly přerozděleny mezi nově vzniklá družstva.

3. sjezd SFP

Uskutečnil se 14. listopadu roku 2022 v budově strany.

Cílem sjezdu bylo stanovení loga strany SFP, loga anarcho-komunistické partyzánské armády Gard smrti a dále vlajka, znak a hymna Svobodného území Toužimské Komuny.

4. sjezd SFP

Jednalo se o mimořádný sjezd SFP který se uskutečnil 24. června roku 2023 v konferenční místnosti budovy strany.

Cílem strany bylo vyhlášení nezávislosti Toužimska na Krležské Republice, a oznámení vzniku Toužimské Svobodné Republiky.

5. sjezd SFP

Uskutečnil se těsně den po 4. sjezdu SFP a to 25. června roku 2023.

Cílem sjezdu bylo vytvoření a stanovení nového loga pro stranu SFP, a reformu ozbrojených složek Gard smrti a jejich následné přetvoření v oficiální partyzánskou armádu Toužimska která dostala nové logo a název Toužimská černo-rudá lidová osvobozenecká armáda (TČRLOA). Dále se na sjezdu odsouhlasil vznik stranického tisku, a založení oficiálního Toužimského anarcho-komunistického média "Svobodného práva". Dále se projednávala následující situace okolo nově vzniklé TSR a dalšímu možnému geopolitickém vývoji Toužimska a možné reakce ze strany Krležska.

Stranický tisk

Symbolika strany

První logo Svobodné fronty pracujících (vytvořeno 12. prosince 2021).
Druhé oficiální logo Svobodné fronty pracujících (vytvořeno 25. června 2023 v rámci vzniku TSR).