Toužimská svobodná republika

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Toužimská Svobodná Republika
Toužimsko
Vlajka
Znak
MottoZa mír, svobodu a socialismus!
Národní hymnaAnarchia Mama
Mapa Toužimské Svobodné Republiky (Bílé kruhy označují město Toužim a ostatní vesnice pod ní spadající, bílý trojúhelník označuje nejvyšší bod a bílý kříž zaniklou obec. Tmavě růžově označené cesty jsou silnice, světle růžově označená cesta je dálnice a bíle označená cesta je kolejnice.)
Toužim
čeština
Uznávané jazyky
čeština, slovenština, ruština, angličtina, ukrajinština
Češi
bez vyznání
Vláda
anarcho-komunistická polo-stratokratická republika
• Vedoucí úloha
Svobodný sovět
• Představitel
Lev Čechov
Vznik
• vyhlášení nezávislosti na Krležské Republice
24. červen 2023
• Nárokované
98,53 km²
• Vodní plochy
zanedbatelné %
• Držitelů občanství k 2023
2
• Celkem
3 562 (2023)
česká koruna, vidlácký tolar
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
Nestor Machno
Národní zvíře
Kočka Divoká
Předcházející
Krležsko
Svobodná toužimská komuna

Toužimsko, celým názvem Svobodná Toužimská Republika zkráceně TSR je mikronárod nacházející se na Karlovarsku v západních Čechách který vznikl na základě vyhlášení samostatnosti na Krležské Republice dne 24. června 2023. Jedná se o anarcho-komunistickou republiku jejiž území je de facto pod správou strany SFP a anarcho-komunistických jednotek které se snaží o udržení regionu pod kontrolou a o dosažení socialismu fungujícím na základě samosprávného kolektivismu v rámci organizace svobodných komun.

Historie

Svobodné území Toužimské Komuny

Před oficiálním vyhlášením nezávislosti a odtržením od Krležska existovalo na Toužimsku samosprávné území s celým oficiálním názvem Svobodné území Toužimské Komuny (SÚTK), dále se pak také označovalo jako Svobodná toužimská komuna (STK) či neoficiálními názvy jako Toužimská Komuna nebo Svobodné území Toužimska.

Nejednalo se však o mikronárod, nýbrž pouze o součást mikronárodu Krležsko v rámci Toužimského federálního okruhu v kterém 11. prosince 2021 území vzniklo a existovalo na základě následné vzpoury a revoluce kdy anarcho-komunistické povstalecké jednotky pod vedením SFP obsadily klíčová federální sídla Toužimského FO, a došlo tak k vyhlášení autonomního regionu v rámci Krležské Federativní Republiky kontrolovaného a spravovaného anarcho-komunistickými jednotkami a existovalo až do 24. června 2023 kdy zaniklo oficiálním vyhlášením anarchistické republiky.

Stranický plakát SFP oznamující vznik Toužimské Svobodné Republiky

Samosprávná komuna v rámci Krležské Federativní Republiky

Svobodná toužimská komuna vznikla jako spontánní samospráva Toužimského Federální Okruhu v rámci Krležska dne 11. prosince roku 2021 den po revoluci a vyhlášení samosprávy a autonomie.

Krležská vláda ji uznala jako samosprávný federální okruh pod kontrolou Toužimské Komuny v rámci Krležska.

Avšak mezi obyvateli a komunardy panovali značné spory jestli vůbec chtějí patřit pod nějaký celek.

Takřka od vzniku Svobodného Území Toužimska se ozývaly ohlasy o kompletním odtržení Toužimska a vyhlášení vlastní anarchistické republiky.

Samosprávná komuna v rámci Krležské Republiky

I přesto že SÚTK spadalo pod Krležsko, nemělo zde Krležsko žádnou kontrolu ani pravomoci do zasahování vnitřních záležitostí regionu.

Jediné co v regionu Krležsko spravovalo až do 23. června 2023 byla státní instituce a střediska jako banka, středisko Krležské energetické společnosti a zdravotnický aparát a to hlavně zejména z ekonomických důvodů a záležitostí.

Svobodné území bylo od začátku bez oficiální stálé vlády spravováno stranickými anarcho-komunistickými jednotkami s názvem Gardy smrti které spadaly pod SFP. Svobodná fronta pracujících v regionu implementovala politiku a ekonomii samosprávného komunismu a kolektivismu.

Tento stav v Toužimském FO se ovšem nelíbil a byl trnem v oku nové pravicové krležské vlády která takřka od začátku svého uchopení moci v Krležsku začala nahlas projevovat obavy a zavádět nepřátelské dekrety a snahy o podmanění Toužimska zpět pod plnou kontrolu a správu Krležského státu.

Hned 16. června došlo k zpřísnění ze strany nové krležské vlády a došlo takřka k protiústavnímu rozpuštění a zakázání Svobodné Fronty Pracujících kterou Krležsko přestalo uznávat jako oficiální opoziční stranu v rámci Krležské Republiky.

Vyhlášení nezávislosti a vznik anarchistické republiky

V rámci těchto událostí se začaly vyostřovat vztahy mezi Toužimskou komunou a Krležskou vládou. Stupňující se silné ohlasy ze strany Toužimské Komuny o uplném odtržení Toužimska od Krležska a vytvoření nezávislé samosprávné anarchistické republiky, vedly 23. června 2023 k násilnému převodu zbytku institucí které do té doby spadalo pod státní správu Krležska, a o den později 24. června došlo k uplnému oficiálnímu odtržení Toužimska od Krležska, vyhlášení nezávislosti a ke vzniku anarchistické republiky.

Ekonomika

Ekonomický systém

Už za existence Svobodného území Toužimské Komuny se Toužimsko oficiálně vzdalo tržní a konzumní ekonomiky, namísto toho Svobodná Fronta Pracujících oficiálně implementuje formu ekonomického mechanismu která je směsicí ekonomik v rámci anarchistického samosprávného komunismu, mutualismu a kolektivismu, přičemž se ekonomické subjekty staly kolektivně organizovanými družstvy a vytvořilo se několik bezpeněžných společenství v rámci vyvlastňování a následného převodu správy subjektů do rukou společenství.

Dne 23. června provedla Toužimská Komuna násilný převod zbytku institucí které do té doby spadalo pod státní správu Krležska, mezi hlavní patří například zdravotnický aparát a energetický závod. Dále byla oficiálně zrušena státní banka Krležské Republiky a odstraněny zbytky Krležských symbolů z viditelných a veřejných míst.

Produkce a výroba

Obecně je Toužimsko spíše agrární rozvojový mikronárod který svojí suverenní a stabilní ekonomiku udržuje spíše společenskou produkcí tovarů. Zejména se pak jedná o produkci ovoce a zeleniny, potravin, brambor, masa, konopí, léčivých bylin, čajů, textilií a oblečení nebo také nábytku a podobně. Dále se zde v omezeném množství těží i dřevo.

Dále jako jeden z mála mikronárodů TSR oficiálně založila vlastní tisk novin v rámci Toužimska.

Společenské organizování práce

V rámci společenského udržování čistoty města a vesnic se pořádá každou sobotu dobrovolný sběr plechovek, kovů, plastu a jiného odpadu který se následně recykluje na použitelný materiál. Dále se také občasně nebo v rámci jednotlivých ročních období organizují dobrovolné společenské sběry hub, lesních či divokých plodin a bylin, nebo různé opravy a úpravy infrastruktury či významných staveb.

Obchod

Co se týče obchodování a trhu, uplatňuje se především výměnný obchod v rámci jednotlivých komun, družstev či osob, avšak je zde možné obchodovat i s měnami jako jsou česká koruna, vidlácký tolar a vzácně i s eurem.

Toužimsko je de facto v rámci možností soběstačný mikronárod co se týče ekonomiky, avšak v malém množství se spíše importuje tovar než exportuje. Jedná se například o stavební materiál, nerostné suroviny, různý jiný materiál, textilie, sklo a zejména pak o elektroniku, léky, dopravní prostředky, palivo a další tovary či materiály které jsou komplikované na domácí výrobu.

Členové bývalých ozbrojených složek "Gardy Smrti" při preventivním cvičení.

Ozbrojené složky

Území je kontrolováno anarcho-komunistickými jednotkami pod oficiálním názvem Toužimská černo-rudá lidová osvobozenecká armáda zkráceně TČRLOA dříve známé jako Gardy smrti, které nad regionem drží kontrolu.

Jedná se o partyzánskou obranyschopnou armádu spadající pod stranu SFP která disponuje několika staršími zbraněmi a vojenským vybavením, několika aktivními členy a vlastní symbolikou.

Disciplína a jednota je v rámci TČRLOA dobře známa a klade se na ni veliký důraz.

V případě že cizí intervenční nebo jiná vojska ilegálně vkročí nebo vpadnou na území Toužimska bude tato armáda ta která bez podmínečně zasahne a půjde do konfliktu a boje proti nepřátelské hrozbě.

Jednotky avšak zdaleka nechrání Toužimsko jen před vnějšími hrozbami, nýbrž i před vnitřními hrozbami jako jsou různé kontrarevoluční, vandalské či zločinné činy nebo nepřátelské akce v regionu.

Kultura v rámci města Toužim

 • Kulturní dům Sokolovna – vyhlášený toužimský hudební stánek pořádá četné velmi kvalitní hudební produkce nejčastěji lidové hudby a pochodových písní, ale i písně moderních a antikapitalistických žánrů.
 • Základní umělecká škola – dechový orchestr
 • Městské informační středisko a knihovna
 • Děkanský farní kostel Narození Panny Marie – pravidelné bohoslužby římskokatolické samosprávné komuny

Sport

 • Aeroklub Toužim – sportovní letiště v Přílezích u Toužimi poskytuje možnosti pro motorové i bezmotorové sportovní létání včetně výcviku pilotů.
 • Městský sportovní areál – poskytuje dobré možnosti sportovního vyžití na volných plochách i v kryté sportovní hale včetně ubytování a občerstvení.
 • Veřejné přírodní koupaliště
 • Cykloturistika a turistika – již existující značené turistické trasy a nově připravované regionální cyklotrasy jsou ideální příležitostí poznat dosud turisticky neznámé a nepoznané končiny s krásnou přírodou a pozoruhodným kulturně historickým bohatstvím.
 • Skokovská stezka – poutní trasa z kláštera v Teplé k poutnímu obrazu "Panenky Skákavé" ve Skocích u Žlutic.
 • Sportovní rybolov a myslivost- využívá přírodního bohatství četných rybníků a rozsáhlých lesů.

Události

 • Novoroční výšlap na Třebouňák – tradiční novoroční turistické setkání na vrcholu Třebouňského vrchu (1. leden)
 • Den města Toužimi – kulturně společenská akce k založení města (nejbližší víkend k 8. červenci)
 • Radyňská cihla a Olympiáda ve vrhu Hablovkou – turisticko-sportovní akce v Radyni (začátek července)
 • Toužimskej puchejř – tradiční turistický pochod Toužimskem (začátek září)
 • Toužimská pouť – tradiční kulturně společenská akce s pouťovými atrakcemi a bohatým kulturně společenským programem (nejbližší víkend k 8. září)
 • Dny evropského dědictví – Dny otevřených dveří památek, zpřístupnění vybraných památek města a jeho okolí (druhý víkend v září)