Svobodná toužimská komuna

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Svobodné Území Toužimské Komuny
Vlajka
Znak
MottoMoc plodí parazity! Nechť žije anarchie a socialismus!
Národní hymnaAnarchia Mama
Mapa Svobodného Území Toužimské Komuny
Toužim
čeština
Uznávané jazyky
čeština, slovenština, ruština, angličtina, ukrajinština
Češi, Krležané
bez vyznání
Vláda
anarcho-komunistická komuna, vojenská správa
• Vedoucí úloha
Svobodný sovět
• Představitel
Lev Čechov
Vznik
• Revoluce
11. prosinec 2021
• Vyhlášení Toužimské Svobodné Republiky
24. červen 2023
• Nárokované
98,53 km²
• Držitelů občanství k 2023
2 (bez oficiálního občanství)
• Celkem
3 562 (2023)[chybí zdroj]
česká koruna, vidlácký tolar
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
Národní zvíře
Kočka Divoká
Předcházející
Nástupnické
Krležská federativní republika
Toužimská svobodná republika

Svobodná toužimská komuna (STK), celým názvem Svobodné Území Toužimské Komuny zkráceně SÚTK dále se pak také používaly neoficiální názvy jako Toužimská Komuna nebo Svobodné území Toužimska. Jednalo se o samosprávné území které vzniklo 11. prosince 2021 na základě vzpoury a revoluce kdy anarcho-komunistické povstalecké jednotky pod vedením SFP obsadily klíčová federální sídla Toužimského federálního okruhu Krležska, a došlo tak k vyhlášení autonomního regionu v rámci Krležské Federativní Republiky a Krležské Republiky kontrolovaného a spravovaného anarcho-komunistickými jednotkami spadajících pod Svobodnou Frontu Pracujících, a existovalo až do 24. června 2023 kdy zaniklo oficiálním vyhlášením anarchistické republiky názvem Toužimská Svobodná Republika. Nejednalo se však o mikronárod, nýbrž pouze o součást mikronárodu Krležsko v rámci Toužimského federálního okruhu.

Historie

Samosprávná komuna v rámci Krležské Federativní Republiky

Svobodná toužimská komuna vznikla jako spontánní samospráva Toužimského Federální Okruhu v rámci Krležska dne 11. prosince roku 2021 den po revoluci a vyhlášení samosprávy a autonomie.

Krležská vláda ji uznala jako samosprávný federální okruh pod kontrolou Toužimské Komuny v rámci Krležska.

Avšak mezi obyvateli a komunardy panovali značné spory jestli vůbec chtějí patřit pod nějaký celek.

Takřka od vzniku Svobodného Území Toužimska se ozývaly ohlasy o kompletním odtržení Toužimska a vyhlášení vlastní anarchistické republiky.

Samosprávná komuna v rámci Krležské Republiky

I přesto že SÚTK spadalo pod Krležsko, nemělo zde Krležsko žádnou kontrolu ani pravomoci do zasahování vnitřních záležitostí regionu.

Jediné co v regionu Krležsko spravovalo až do 23. června 2023 byla státní instituce a střediska jako banka, středisko Krležské energetické společnosti a zdravotnický aparát a to hlavně zejména z ekonomických důvodů a záležitostí.

Svobodné území bylo od začátku bez oficiální stálé vlády spravováno stranickými anarcho-komunistickými jednotkami s názvem Gardy smrti které spadaly pod SFP. Svobodná fronta pracujících v regionu implementovala politiku a ekonomii samosprávného komunismu a kolektivismu.

Tento stav v Toužimském FO se ovšem nelíbil a byl trnem v oku nové pravicové krležské vlády která takřka od začátku svého uchopení moci v Krležsku začala nahlas projevovat obavy a zavádět nepřátelské dekrety a snahy o podmanění Toužimska zpět pod plnou kontrolu a správu Krležského státu.

Hned 16. června došlo k zpřísnění ze strany nové krležské vlády a došlo takřka k protiústavnímu rozpuštění a zakázání Svobodné Fronty Pracujících kterou Krležsko přestalo uznávat jako oficiální opoziční stranu v rámci Krležské Republiky.

V rámci těchto událostí se začaly vyostřovat vztahy mezi Toužimskou komunou a Krležskou vládou.

Stupňující se silné ohlasy ze strany Toužimské Komuny o uplném odtržení Toužimska od Krležska a vytvoření nezávislé samosprávné anarchistické republiky, vedly 23. června 2023 k násilnému převodu zbytku institucí které do té doby spadalo pod státní správu Krležska, a o den později 24. června došlo k uplnému oficiálnímu odtržení Toužimska od Krležska a vyhlášení nezávislosti a vznik TSR.

Ekonomika

Takřka po vzniku Svobodného území Toužimské Komuny se Toužimsko oficiálně vzdalo tržní a konzumní ekonomiky, namísto toho Svobodná Fronta Pracujících zde oficiálně implementovala formu ekonomického mechanismu která byla spíše směsicí ekonomik v rámci anarchistického samosprávného komunismu, kolektivismu a vojenské správy některých křídel ekonomického sektoru, přičemž se ekonomické subjekty staly kolektivně organizovanými družstvy a vytvořilo se několik bezpeněžných společenství v rámci vyvlastňování a následného převodu správy subjektů do rukou společenství.

Dne 23. června provedla Toužimská Komuna násilný převod zbytku institucí které do té doby spadalo pod státní správu Krležska, mezi hlavní patří například zdravotnický aparát a energetický závod. Dále byla oficiálně zrušena státní banka Krležské Republiky a odstraněny zbytky Krležských symbolů z viditelných a veřejných míst.

Obecně se v regionu praktikoval společenký agrární mechanismus který udržoval spíše společenskou produkcí tovarů. Zejména se pak jednalo o produkci ovoce a zeleniny, potravin, brambor, masa, konopí, léčivých bylin, čajů, textilií a oblečení nebo také nábytku a podobně. Dále se zde v omezeném množství prováděla i těžba dřeva.

V rámci společenského udržování čistoty města a vesnic zde byl implementován systém kdy se každou sobotu pořádal dobrovolný sběr plechovek, kovů, plastu a jiného odpadu který se následně recykloval na použitelný materiál. Dále se také občasně nebo v rámci jednotlivých ročních období organizovaly dobrovolné společenské sběry hub, lesních či divokých plodin a bylin, nebo různé opravy a úpravy infrastruktury či významných staveb.

Co se týče obchodování a trhu, uplatňoval se v regionu především výměnný obchod v rámci jednotlivých komun, družstev či osob, avšak bylo zde oficiálně možné obchodovat s měnami jako jsou česká koruna, vidlácký tolar a vzácně i s eurem.

Toužimsko bylo de facto v rámci možností soběstačná entita co se týče ekonomiky, avšak se spíše importoval tovar než aby se vyvážel. Jednalo se tak například o stavební materiál, nerostné suroviny, různý jiný materiál, textilie, sklo a zejména pak o elektroniku, léky, dopravní prostředky, palivo a další tovary či materiály které jsou komplikované na domácí výrobu.

Členové ozbrojených složek s názvem "Gardy Smrti" při preventivním cvičení.

Ozbrojené složky (Milice)

Území kontrolovaly anarcho-komunistické jednotky jménem Gardy smrti které v regionu drželi oficiální správu až do vyhlášení Toužimské Svobodné Republiky.

Jednalo se o partyzánské obranyschopné brigády které spadali pod stranu SFP. Jednotky disponovaly několika staršími zbraněmi a vojenským vybavením, několika aktivními členy a vlastní symbolikou.

Jednotky chránily území regionu před vnějšími hrozbami, i před vnitřními hrozbami jako jsou různé kontrarevoluční, vandalské či zločinné činy nebo nepřátelské akce v regionu do doby než došlo k oficiálnímu vyhlášení nezávislosti TSR, celkové reformě armády, a částečnému převodu správy nad regionem přímo do rukou orgánu SFP.

Kultura v rámci města Toužim

 • Kulturní dům Sokolovna – vyhlášený toužimský hudební stánek pořádá četné velmi kvalitní hudební produkce nejčastěji lidové hudby a pochodových písní, ale i písně moderních a antikapitalistických žánrů.
 • Základní umělecká škola – dechový orchestr
 • Městské informační středisko a knihovna
 • Děkanský farní kostel Narození Panny Marie – pravidelné bohoslužby římskokatolické samosprávné komuny

Sport

 • Aeroklub Toužim – sportovní letiště v Přílezích u Toužimi poskytuje možnosti pro motorové i bezmotorové sportovní létání včetně výcviku pilotů.
 • Městský sportovní areál – poskytuje dobré možnosti sportovního vyžití na volných plochách i v kryté sportovní hale včetně ubytování a občerstvení.
 • Veřejné přírodní koupaliště
 • Cykloturistika a turistika – již existující značené turistické trasy a nově připravované regionální cyklotrasy jsou ideální příležitostí poznat dosud turisticky neznámé a nepoznané končiny s krásnou přírodou a pozoruhodným kulturně historickým bohatstvím.
 • Skokovská stezka – poutní trasa z kláštera v Teplé k poutnímu obrazu "Panenky Skákavé" ve Skocích u Žlutic.
 • Sportovní rybolov a myslivost- využívá přírodního bohatství četných rybníků a rozsáhlých lesů.

Události

 • Novoroční výšlap na Třebouňák – tradiční novoroční turistické setkání na vrcholu Třebouňského vrchu (1. leden)
 • Den města Toužimi – kulturně společenská akce k založení města (nejbližší víkend k 8. červenci)
 • Radyňská cihla a Olympiáda ve vrhu Hablovkou – turisticko-sportovní akce v Radyni (začátek července)
 • Toužimskej puchejř – tradiční turistický pochod Toužimskem (začátek září)
 • Toužimská pouť – tradiční kulturně společenská akce s pouťovými atrakcemi a bohatým kulturně společenským programem (nejbližší víkend k 8. září)
 • Dny evropského dědictví – Dny otevřených dveří památek, zpřístupnění vybraných památek města a jeho okolí (druhý víkend v září)