Svobodná toužimská komuna

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Svobodné Území Toužimské Komuny
Vlajka Svobodné Toužimské Komuny.png
Vlajka
Znak Svobodné Toužimské Komuny.png
Znak
MottoMoc plodí parazity! Nechť žije anarchie a socialismus!
Mapa STK.png
Mapa Svobodného Území Toužimské Komuny
Toužim
čeština
Uznávané jazyky
čeština, slovenština, ruština, angličtina, ukrajinština
Češi, Krležané
bez vyznání
Vláda
Anarcho-komunistická komuna
• Představitel
Lev Čechov
Vznik
• Revoluce
11. prosinec 2021
• Nárokované
98,53 km²
• Držitelů občanství k 2023
2
česká koruna, vidlácký tolar
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
Národní zvíře
Kočka Divoká
Svobodná Toužimská Komuna (STK), celým názvem Svobodné Území Toužimské Komuny (SÚTK) nebo Svobodné Území Toužimska (SÚT) jinak uváděno i jako Toužimská Komuna (TK)

Je de iure Samosprávné Svobodné Území ovládané Anarchisty. De facto je SÚTK i přes značné rospory právní celek a federální okruh v Krležsku..

Toto území je plně pod kontrolou pracujících Toužimi a okolních obcí. Nejedná se o stát ani republiku nýbrž o takzvané Svobodné Území.

Je zde jen jedna strana a tou je Svobodná Fronta Pracujících kterou de facto vede Lev Čechov.

Jedná se o území kde panuje věčná Anarchie a samosprávný Socialismus. Jedná se tedy o Anarcho-komunistickou komunu.

Historie

Přičlenění ke Krležsku

Svobodná Toužimská Komuna se de facto přidala ke Krležsku dne 12.prosince roku 2021 den po revoluci a vyhlášení samostatnosti.

Krležsko ji uznalo jako samosprávné území které bude pod kontrolou pracujících.

I když se jedná o území které je bez jakékoliv vlády a mezi obyvateli a Komunardy panují značné spory jestli vůbec chtějí patřit pod nějaký celek..

Předsedou Svobodné Toužimské Komuny byl de facto zvolen Předseda strany SFP Lev Čechov.

SÚTK je sice plně pod kontrolou pracujících a bez stálé vlády které implementuje politiku a ekonomii anarchismu a kolektivismu ovšem spadá jako federální celek pod Krležsko.

I přesto že SÚTK spadá pod Krležsko nemá zde Krležsko žádnou kontrolu ani pravomoci do zasahování vnitřních záležitostí.

Jediné co zde Krležsko spravuje jsou státní střediska jako banka, středisko Krležské energetické společnosti a zdravotnický aparát a to hlavně zejména z ekonomických důvodů a záležitostí.

Ekonomika

Ekonomika na Svobodném Území Toužimské Komuny není nijak extra vyspělá ale i tak se díky kolektivním družstvům a podnikům podařilo udržet si vyrovnaný rozpočet.

STK není zaměřená na mezinárodní trh ale na trh domácí, přesto částečně obchoduje Krležskem či ostatními federálními okruhy Krležska.

Právě díky samosprávným kolektivním družstvům a dobré pracovní morálce obyvatel do značné míry STK prosperuje.

V Toužimi se nachází několik průmyslových kolektivně vlastněných podniků které jsou součástí jednotných družtev (např. OK STS Toužim, Obchodní zařízení Toužim, Elektromodul,

ARTIFEX INSTANT) a dalších družtevní firmy (např. JEDNOTA SD v Toužimi, APSA, středisko Obecní správy a údržby cest a silnic Svobodného Území Toužimské Komuny,

středisko Vodárny a kanalizace Toužim s ČOV, rozvodna a školící středisko Krležské Energetické Společnosti).

Z občanské vybavenosti je zde pošta, služebna místních ozbrojených složek takzvaných "Gard Smrti", pracoviště Úřadu práce Krležska, a také státní banka Krležské Federativní Republiky,

řada obchodů a nákupních středisek, pojišťoven, restaurací a penzionů, čerpací stanice, autoopravny, zdravotní středisko, výjezdové stanoviště záchranky ÚZZS Krležska,

stanice hasičského záchranného sboru, dům s pečovatelskou službou, základní a mateřská škola, základní umělecká škola, střední odborné učiliště, městská knihovna a infocentrum.

I přesto že se zde zastává praxe samosprávného socialismu a kolektivismu najdeme zde státní podniky které má pod správou Krležsko.

Jedná se potom zejména o státní banku, středisko Krležské energetické společnosti a nebo o zdravotnický aparát působící na tomto území.

Životní Úroveň

Životní úroveň na SÚTK celkem vysoká. Nejvyšší však je ve městě Toužim o něco nižší je však v okolních a odlehlých obcích.

Právě díky samosprávnému kolektivismu a socialismu se životní úroveň rozvíjí podle efektivity družstevních podniků či kolchozů.

Obce mezi sebou obchodují a zároveň si pomáhají a zvládají tak náročné ekonomické potřeby a náklady.

Obyvatelé zde žijí nejčastěji v osobních domcích a někteří zejména v Toužimi v družstevních bytových jednotkách.

Armáda

Armáda ani policie na SÚTK de iure neexistuje, avšak v realitě tu existuje ozbrojená milice/složka

utvořená z obyvatel kteří jsou členi takzvaných Gard Smrti. Kdokoliv se přidá k této složce má přístup ke zbraním.

Své pravomoce nesmí nijak zneužívat jinak je za to čekají tvrdé tresty a tato složka slouží k obraně a ochraně anarchie a socialismu

před kontrarevolučními živly nebo vnější hrozby. Také ale slouží jako de facto jediná autorita v regionu která hlídá stabilitu a rozhání konflikty mezi občany.

Chrání také zdejší občany před zločinem a zloději.

Kultura

Černé pozadí znázorňuje tradiční barvu a symbol anarchismu, a znak v levém horním rohu znázorňuje znak města Toužim v anarcho-komunistickém provedení.
Hymna Svobodného Území Toužimské Komuny, Hymna Svobodné Fronty Pracujících,"Píseň Anarchia Mama"
Znak má znázorňovat původní znak města Toužim avšak v anarcho-komunistickém provedení. Černo-rudý půlený bíle lemovaný štít. V horní půlce černé pozadí znázorňující anarchii a bezvládí s tmavě růžovým českým lvem vedle který stráží černo-rudou hvězdu. V dolní půlce je rudé pozadí znázorňující socialismus a krev prolitou za svobodu. Je zde také bílá obrněná ruka držící černé srdce v dlani. To znázorňuje sílu a jednotu Toužimského lidu který chrání svobodu a socialismus před vnějšími vlivy kapitalismu, imperialismu a jiných diktatur.
Mapa Svobodného Území Toužimské Komuny zahrnující Město Toužim a dalších menších vesnic které spadají pod Toužim. Bílé kruhy označují město Toužim a ostatní vesnice pod ní spadající, bílý trojúhelník označuje nejvyšší bod a bílý kříž zaniklou obec. Tmavě růžově označené cesty jsou silnice. Světle růžově označená cesta je dálnice. Bíle označená cesta je kolejnice.
 • Kulturní dům Sokolovna – vyhlášený západokrležský hudební stánek pořádá četné velmi kvalitní hudební produkce nejčastěji lidové hudby a pochodových písní, ale i písně moderních a antikapitalistických žánrů.
 • Základní umělecká škola – dechový orchestr
 • Městské informační středisko a knihovna
 • Děkanský farní kostel Narození Panny Marie – pravidelné bohoslužby římskokatolické samosprávné komuny

Sport

 • Aeroklub Toužim – sportovní letiště v Přílezích u Toužimi poskytuje možnosti pro motorové i bezmotorové sportovní létání včetně výcviku pilotů.
 • Městský sportovní areál – poskytuje dobré možnosti sportovního vyžití na volných plochách i v kryté sportovní hale včetně ubytování a občerstvení.
 • Veřejné přírodní koupaliště
 • Cykloturistika a turistika – již existující značené turistické trasy a nově připravované regionální cyklotrasy jsou ideální příležitostí poznat dosud turisticky neznámé a nepoznané končiny s krásnou přírodou a pozoruhodným kulturně historickým bohatstvím.
 • Skokovská stezka – poutní trasa z kláštera v Teplé k poutnímu obrazu "Panenky Skákavé" ve Skocích u Žlutic.
 • Sportovní rybolov a myslivost- využívá přírodního bohatství četných rybníků a rozsáhlých lesů.

Události

 • Novoroční výšlap na Třebouňák – tradiční novoroční turistické setkání na vrcholu Třebouňského vrchu (1. leden)
 • Den města Toužimi – kulturně společenská akce k založení města (nejbližší víkend k 8. červenci)
 • Radyňská cihla a Olympiáda ve vrhu Hablovkou – turisticko-sportovní akce v Radyni (začátek července)
 • Toužimskej puchejř – tradiční turistický pochod Toužimskem (začátek září)
 • Toužimská pouť – tradiční kulturně společenská akce s pouťovými atrakcemi a bohatým kulturně společenským programem (nejbližší víkend k 8. září)
 • Dny evropského dědictví – Dny otevřených dveří památek, zpřístupnění vybraných památek města a jeho okolí (druhý víkend v září)