Tento článek byl schválen jako jeden z nejlepších dne 3. září 2023

Meknijsko-Lurk

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
(přesměrováno z Spojené státy Meknijské)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Meknijsko odkazuje sem. Pro ostatní významy navštivte Meknijsko (rozcestník)
Spojené státy Meknijska a Lurku
Vvakanaī dea Sīnsegyae i Aēru (nissiiština)
vakanaj d šinsegje i aéru
Coaekana kata Sacoer taer Aeeru (lorynština)
cvekana kata sasver ter aeru
United States of Mekniy and Lurk (angličtina)
Novejšíznak.png
Velký znak
Mottonney est alta ineul asx (nissiiština)
česky: "Je to jen v nás"
Národní hymnaĒguka (nissiiština)
česky: "Píseň země"
neoficiální druhá část hymny: Aurora Nova, Nova Victoria
Map
Mapa meknijské části
Yeoju
Ravensburg
nissiiština, čeština, angličtina
Uznávané jazyky
esagitština, thornština, lorynština speciální status, vietnamština, ukrajinština
 • Meknijané-Lurkové
  • Burgilové
   • Yeojutité
   • Ekkeři
  • Ilbunilané
   • Jižané
    • Esagiti
    • Aeeriané
   • Nuluité
 • Češi
  • Meknijští Češi
většina ateisté či agnostici, dále křesťanství a vvakeismus
meknijčan, meknijčanka
Vláda
Mékství; konstituční monarchie
• Mēk
Praeniy Naemal Seok
• Kaae
Rāvenssae Kxaiji
• Kxugal
Erik Hab-den
Senateon
— křesel
9
Vznik
• Mýtické vyhlášení Tajibangmidy
26 n.l
• Nárokované
1093 km²
• Vodní plochy
zanedbatelná
Corona (CRN)
Časové pásmo
(UTC+1)
Formát data
DD.MM.YYYY a DK.OO.YYYY KA (3. den jara 1975)
Předvolba MPTA
+045
FE, MKY
.mky
Mossaessa
Předcházející
Meknijské mékství
Vznešená republika lurkská

Meknijsko a Lurk (nissiisky: Sīnsegyae-Aēru, lorynsky: Sacoer-Aeeru, oficiálně Spojené státy Meknijska a Lurku, nissiisky Sīnsegyaemēī i Aērumēī migunī vvakanain), také známo jednoduše jako Meknijsko, je země ve střední Evropě. Země Meknijska a Lurku byla založena spojením dvou suverénních zemí Spojených států meknijských a Vznešené republiky lurkské v roce 2020. Meknijsko vyhlásilo nezávislost 20. září 2009, což z něj dělá nejstarší aktivní mikronárod v československé komunitě. Meknijsko-Lurk sousedí s Českou republikou, Austenasií[en] a kompletně obklopuje Charvátsko. Země má rozmanitou krajinu sestávající převážně z kopců, polí a lesů, která pokrývá plochu 1093 km² s převážně mírným kontinentálním a oceánským klimatem. Hlavním městem je Yeoju (česky: Jitčin, nebo nesprávně, ale běžně Jičín). Administrativně se dělí na 2 korunní země a 16 spolkových zemí. V roce 2020 mělo Meknijsko kolem 20 registrovaných občanů (keoogisoyeoteul / kōgisxotl).

Oba ustavující státy mají bohatou historii a prehistorii opředenou mýty. Oficiálně bylo Meknijsko založeno v roce 2009 a Lurk v roce 2011 a historicky úzce spolupracovali až do jejich spojení. Meknijsko je nejlépe známé pro svou bohatou a rozsáhlou kulturu a Lurk se pyšní svou přírodní krásou a politickým systémem. Oba národy jsou dobře známé svým úsilím o ochranu přírody a technologickými úspěchy a exportem. V Meknijsku a v menší míře i v Lurku se rozvinula odlišná kultura, jazyky, zvyky a kuchyně. Meknijsko a Lurk čerpá inspiraci z hnutí Dada a přinejmenším jeho meknijská část by se dala nazvat uměleckým státem s primárním zaměřením na kulturní experimenty.

Meknijsko a Lurk je podle ústavy symetrická federace, která se dělí na poloautonomní státy, přesněji řečeno hybridní forma mēkství - symetrická polomonarchie, hlavou státu je mēk, v současnosti Praeniy Naemal Seok. Meknijsko má volený senát s aktivní politickou kulturou a několika politickými stranami. Volby se konají každých šest měsíců. V současné době vládu vede Konzervativní strana a Siwil Ara-den.

Meknijsko a Lurk jsou zakládajícími členy Unie mikronárodů střední Evropy, kde jejich hlavním přínosem jsou IT řešení (IS STEMMA, FSS STEMMA, IVS STEMMA atd.) a telekomunikace (MPTA), spolu s nejdéle sloužícím tajemníkem organizace. Meknijsko podepsalo Micronational Declaration on Ecological Stewardship a je také řádným členem Grand Unified Micronational.

Název a státní symboly

Související informace naleznete také v článcích Státní symboly Meknijska a Meknijský stát (administrativní dělení).

Oficiálním názvem státu podle ústavy je ''Spojené státy Meknijska a Lurku'', druhým názvem ''Šesté mékství meknijské'', krátkým názvem ''Meknijsko''.

Název Meknijsko se však neshoduje s nissiiským označením ''Sīnsegyae'', či zastarale, ale stále používaně ''Shinsegye''. Původ slova Sīnsegyae se odhaduje na kompozici kořenů s proto-přímeknijštiny ''*sianatei (vznešený)'' a ''*sēkatai (šedesát)'' znamenající "vznešených šedesát", zřejmě odkazující na Hanunkxovu družinu.

První doložené použití názvu Lurk je doložitelné do června 2011 v konverzací budoucích presidentů Lurku, R. Lindena a Alexe Whitea. Bylo odvozeno od nepřesného překladu názvu nejdominantějšího přírodního útvaru, tzv. Lurkských kopců (známé též jako Čihadla), z anglického slovesa lurk (česky: číhat). Později, 25. června, byla založena Lurk Republic (oficiálním jazykem v té době byla pouze angličtina). V názvu státu se jen měnila část popisující formu či složení státu. Lorynský a nissiiský název jest Aeeru.

Mezi národní symboly Meknijska patří vlajka Takiniyi, státní znak Mossaesassal (čti mozesazal)I, obsahující meknijské národní zvíře, mýtickou mantikoru Mossaesa, která vedla bájnou Sercesbu do nebes, dále znak Mekssal a variaci Mekkatēcha. Dále se mezi národní symbol považuje národní jídlo bulyeoki, opekané plátky masa se zeleninou, státní hymna Ēguka a motto Nney esta ineul asx (Je to jen v nás).

Samostatné státy však mají právo vyhlásit své státní symboly, mezi které patří např. vlajka, znak, státní pokrm, státní zvíře, či státní strom.

Geografie

Obecně jsou Meknijsko a Lurk přirozeně kopcovité s mnoha plochými poli mezi nimi. Lesy nejsou nic neobvyklého, ale ani zemědělská pole. Jak Meknijsko, tak Lurk jsou bohaté na řeky a jezera, s mnoha menšími potoky, které tečou do jedné nebo dvou velkých řek v každém příslušném národě.

Oba konstituční národy jsou od sebe vzdáleny 64 kilometrů, ale i přes tuto vzdálenost je jejich geografie zhruba srovnatelná. Oba národy se nacházejí v povodí Labe a všechny jejich velké řeky končí spojením Labe a nakonec odtékají do Severního moře. Oba národy jsou kopcovité, nejvyšší horou Meknijska a Meknijska-Lurku jako celku je Ilbun s nadmořskou výškou 744 m nad mořem a nejvyšší horou Lurku je Maul's Peak ve výšce 260 m nad mořem. Hlavním rozdílem pro meknijskou část jsou pískovcové skály Praxoveu Kxeroruropxisoyeot (také známé jako Prachovské skály).

V Meknijsku-Lurku je několik národních parků, v Lurku jsou to národní parky Lurkské Krkonoše, Lurkské kopce, Poneksko a Lorynsko; v Meknijsku bylo založeno několik neformálních národních parků, ale v současné době procházejí rekodifikací Senátem.

Meknijsko

Meknijsko je převážně rovinatá země ležící jižně od Krkonoš a v oblasti Českého ráje v české kotlině. Meknijská krajina je v různých částech země odlišná. Obecně se dělí do 6 kategorií, jihomeknijská příroda (kolem Yeoju a níže, vyznačující se vysokým výskytem topolů, malým množstvím keřů a lesů), střední meknijská (od Yeoju po Tokinavu, mnoho polí a keřů, obsahuje meteorologickou anomálii známá jako "Bradská čára", která odděluje sever Varglonu od Popekie a Slessinu různými povětrnostními podmínkami, velmi světlou a živou zelení na rozdíl od zbytku Meknijska), Praxoveu (Prachovské skály a okolí, mnoho skalních útvarů, zalesněná krajina), východní příroda (okolí města Pakvae, velmi zalesněná příroda, vlhké klima, místy připomínající prales), severní příroda (okolí města Mikasseu, chladnější krajina, velmi zalesněná příroda) a meshilská příroda (podobná střednímu Meknijsku).

Meknijskem protékají řeky Ssidelhwa (Cidlina), Aesara (Jizera), Libaehwa (Libuňka) a části Albhwa (Labe).

Praxoveu Kxeroruropxisīot

Praxoveu Kxeroruropxisīot (česky Prachovské skály) je útvar pískovcových skal nacházející se nedaleko města Yeoju. Jedná se o chráněnou přírodní rezervaci jak v České republice, tak v Meknijsku-Lurku a je oblíbeným turistickým cílem i národní ikonou. Horniny v tomto útvaru jsou staré přes 60 milionů let a jsou tedy produktem přirozené eroze. Některé skály mají individuální názvy jak v češtině, tak v nissiištině. Turisté tyto skály využívají k horolezeckému výcviku a jsou také oblíbeným cílem filmových štábů a běžně se objevují ve videích státní hymny nebo v úvodních znělkách televizních zpráv sítě MBS.


Topografická mapa Meknijska

Lurk

Lurkská geografie je bohatá na rozmanitost, zejména s ohledem na její malou rozlohu a polohu v Praze. Lurk obsahuje kopce, rovinatá pole, zemědělskou půdu, řeky a potoky, říční meandry, ostrovy, louky a rybníky. Lurk je velmi hrdý na svou povahu a geografické rysy, a proto jsou používány jako nejsymboličtější ikony Lurku.

Čihadla

Čihadla patří mezi nejdůležitější kulturní symboly Lurku a jsou prvním nárokem, který dal jméno národu. Čihadla jsou domovem mnoha druhů zvířat, hlavně ptáků, typicky sov. Většina území Čihadel je chráněna národními parky a chráněnými přírodními oblastmi jak v Lurku, tak v České republice. Části území jsou zemědělsky využívány, zejména pole na východě a louky pro pastvu zvířat na jihu.

Lesy
Pozůstatky bunkru, podzim 2012

Lesy pokrývají většinu stran Čihadel. Lesy obsahují historické místo Lurku, území Bunkru. Bunkr (též „klub“ nebo pozemní verze „domu na stromě“) je území, kde se měla nacházet navrhovaná základna. V současné době zbylo jen několik klacků, o kterých se lurkští historikové domnívají, že jsou pozůstatkem starého plotu. Oblasti poblíž byly vyčištěny a bylo nalezeno několik zdrojů, jako je starý kovový plot a stará prkna. To pomohlo vybrat oblast Lurku pro nárok budoucího národa.

Řeka Nek

Nek River

Řeka Nek (česky Rokytka, ale raději se používá Nek v Lurku) je tradičním symbolem Lurku, který byl po dlouhé době zahrnutí do potenciálních nároků nedávno zlikvidován. Je největší řekou v Lurku a vlévá se do jezera Nekker, St. Maul's Lake a končí v řece Vltavě. Přes řeku Nek vede několik mostů a oblast kolem řeky Nek je považována za jednu z nejkrásnějších oblastí Lurku.

Podnebí

Meknijsko-Lurk sdílí své hraniční oceánské klima s oblastí české kotliny. Zimy jsou obvykle chladné a dlouhé, od listopadu do konce března s teplotami klesajícími pod -5 °C a léta bývají horká, teploty běžně dosahují nad 30 °C. Déšť je poměrně neobvyklý, ale některá léta bývají velmi deštivá. Lurk je poměrně žhavější než Meknijsko díky poloze Lurku v rámci české Prahy.

Historie

Oba ustanovující národy mají bohatou historii jak v mikronárodním společenství, tak uvnitř. Každý stát se do poloviny roku 2014 vyvíjel nezávisle, bez znalosti druhého. Oba národy sledují zhruba stejný časový rámec počínaje jejich prehistorií, která u obou národů začíná v polovině 21. století. Meknijští občané také rozvinuli své národní mýty, vysvětlující původ lidí, jejich náboženství a svět. Příběh o původu Lurku je poměrně více ukotven v realitě a postrádá jakýkoli kulturní podtext a mytologické pozadí.

Meknijsko

Meknijsko má bohatý inventář legend a mýtů. Části moderní meknijské symboliky jsou zmíněny již ve vvakeistické legendě o vzniku světa. Jeho zdokumentovaná historie v české komunitě je rovněž rozsáhlá a často stojí v popředí významných událostí v historii komunity.

Pověsti

Podle meknijských legend začíná svět v nekonečném jezeře pod dohledem boha Deahwitēra, kde plavala krásná Sercesba. V jezeře plavala i ošklivá a závistivá Kyeoriba a její had Burhagae. Kyeoriba měla ošklivý obličej posetý nežity, z hlavy jí vyrůstaly tři rohy a oči měla červené. Jednoho dne Burhagae poradil Kyeoribě, aby Sercesbu vyděsila. Kyeoriba se pomalu přiblížila k Sercesbě a zařvala bisolesseonī Pxīcheīn!! (hej ty ošklivá p*čo!) do ucha. Když se Sercesba otočila, její srdce začalo poprvé bít. Sercesba navštívila majestátní mantikoru Mossaesu a zavedla ji do nebeských výšin, kde seděli bohové Deahwitēr, Mēnshis, Sōbeal a další. Mezitím se v Sercesbiných játrech zformovala země, čistá a bílá. Jak země putovala z jater do srdce, objevil se na povrchu malý hrbolek, byl to kopec Ilbun. Po několika tisících letech se na ostrově Pxintyae narodil první z Nakālů, Hanunkx. O 21 let později se narodil druhý Nakāl, jeho syn Mekniy. Třetí Nakal, Keopedi, sestoupil z oblak. Poslal ho sám Deahwitēr. Všichni tři Nakālové uprchli z ostrova, Hanunkx a Mekniy daleko na východ, Keopedi byl po modlitbě zajat Mēnshis a přesunut pod Ilbun. Uplynulo mnoho tisíc let a Hanunkx a Mekniy žili tajně jako vojevůdci pod vládou krutého císaře Cxeunodda. Jeho tyranii už však nemohli snášet. Hanunkx se jedné čerstvé letní noci znovu sešel v modlitbě se svým starým přítelem Keopedim, který mu řekl, kam má se svou družinou pod Ilbun uprchnout. Další den Hanunkx sdělil svůj nový plán Mekniyovi, který vydal rozkaz vše zabalit a sdělit Cxeunoddovi, že nepřítel přichází na sever od řeky Berhaja a musí bránit říši. Tyran mu uvěřil a družina utekla. Putovali dnem i nocí týden a pět dní. Hanunkx však slyšel, jak je Cxeunoddova armáda rychle dohání. V zoufalství se modlil k Sōbealovi, který spálil armádu a zabil je dehydratací. Družina mohla pokračovat v cestování. Po 26 letech dorazili do krajiny obklopené skalami a před nimi se tyčil kopec s velkým vírem nad ním. Hanunkx a Mekniy se setkali se svým starým přítelem Keopedim a na vrcholu kopce se společně věnovali hluboké meditaci. Skupina pod kopcem sledovala proudy síly galno a řetězy mēkkatēcha proudící až do Sercesbina mozku. Část družiny založila osadu Sanbang pod vyhaslou sopkou jižně od oppida Bójů a provincie Beurgila. Po několika letech se tyto dvě osady spojily a vytvořily začátek města Yeoju. Druhá část zůstala pod Ilbunem, založila osadu Gaokxa (přibližně dnešní Kaywokki až Tokinava) a provincii Ilbunila. Dnes historickou provincii nazýváme Tajibandmida.

Moderní Meknijsko

První státy na území Meknijska se objevily již v roce 2008, jejich trvání nebylo dlouhodobé. Prvním stabilním státem bylo království Nissi, které vyhlásilo nezávislost 20. září 2009. V roce 2012 bylo království Nissi změněno na První meknijskou republiku, název vzniklý složením dvou slov Mek a Nissi, tedy historicky připojen k Tajibandmida.

Hraniční cedule z dob federace

Rok 2014 znamenal pro tehdejší Meknijsko spojení s esagitskou říší a další federalizaci. Meknijská federace se stala jedním ze zakládajících členů Unie mikronárodů střední Evropy. Ke konci roku bylo k federaci připojeno území dnešní Aseuly. Začátkem roku 2015 se Meknijská federace stala součástí Coronské konfederace. Přijímá a spolupracuje na nové společné měně Corona, počátcích systému STEMMA a vzniká první standardizace nissiištiny. V dobách Coronska se Esagitie stala nezávislou říší.

Coronská konfederace byla následující rok rozpuštěna a nový meknijské mēkství přijímá novou vlajku a erb, připojuje Esagitii, tah, který je pro Meknijsko fatální, protože následuje jednodenní občanská válka, která rozdělila Meknijsko na samostatné republiky. Tyto republiky vstupují do druhého Coronského státního útvaru, Spojených provincií Coronských. Provincie Meknijsko konečně anektuje posvátné území kolem Ilbunu.

Ke konci léta 2017 připravovala Rada plánu Gonoxi deklaraci nezávislosti na Coronsku, která byla vyhlášena v srpnu 2017, čímž vzniklo nové mēkství Meknijské. Mēkství anektuje území západního Varglonu a Meshilu. Mezi koncem léta 2017 a prosincem 2018 jsou sepsány 2 nové ústavy mēkství. 3. ústava, zakládající Spojené státy meknijské, je ratifikována na konci prosince 2018. Meknijsko se stalo z velké části neaktivním až do roku 2020. V říjnu se k Meknijsku připojila Vznešená republika lurkská a konaly se první volby po dvou letech.

Lurk

Prehistorie

Redwood může vysledovat svou mikronárodní historii až do roku 2005, kdy bylo součástí neformálního jednodenního státu, založeného rodinou Alexe Whitea. Národ byl rodinným projektem, kdy několika členům rodiny byla přidělena různá ministerstva (kterých bylo na tak malý národ příliš mnoho), na základě potenciálních zásluh členů rodiny.

V roce 2008 se Alex White, zakladatel Lurku, účastnil geofiktivního světa svého kamaráda. Přejmenování místních geografických rysů jeho kamarádem, vlastní jazyk (podobný češtině) byly pilíři rané lurkské kultury a jsou její součástí dodnes.

LurkSAR a Lurkská republika

Lurk sám, byl založen 25. června 2011 pod názvem LurkSAR jako socialistický stát nacházející se v oblasti dnes známé jako Čihadla, který si nenárokuje žádnou obydlenou půdu. Národ nejprve dorazil do komunity mikronárodů na YouTube. Druhý den po svém založení Lurk navázal kontakt s Flatlandem a navázal neformální vztahy a několik měsíců poté formální vztahy. Prostřednictvím Flatlandu Lurk v létě roku 2011 založilo MicroWiki a související komunitu. Lurkská republika se většinou účastnila mnoha sporů komunity YouTube, zůstala však jako neutrálním pozorovatelem a snažila se uklidňovat konflikty mezi účastníky komunity.

Vlajka LurkSAR

Lurkská federace

Mapa Lurkské konfederace v době největšího rozkvětu

Po zhroucení komunity na YouTube se Lurk reformoval na Lurkskou federaci, federaci Lurku a nově připojeného Acrestu, která byla Lurku velmi blízká a je mu velmi podobná. Rozloha se téměř zdvojnásobila a byla na vrcholu, když Lurk zabral okolní oblasti, včetně velmi zalidněných sousedních částí Prahy. V lednu 2012 Lurk přijal novou vlajku a změnil svou kulturu, aby vypadala více germánsky. Spolu s tím byla přijata nová ústava (první lurkská ústava, nejkratší). Prezidentská kancelář byla zrušena a všechny její pravomoci byly převedeny na předsedu vlády, protože prezident opustil úřad z vlastní volby. Po tomto kroku však národ upadl do hluboké nečinnosti, což Lurk vedlo do dlouhého období odborů a nestability. Lurk v tomto období několikrát zvažoval, že se zruší a vytvoří samostatný městský stát Redwood nebo vrátí všechny oblasti zpět do České republiky.

Vznešená republika

Poslední instance samostatného státu, Vznešená republika lurkská, vznikla v roce 2013, po vlně velkých ústavních změn, zmenšování území, návratu ke starým státním symbolům, českou kulturu bylo třeba rozvíjet a přejímat. Během této doby bylo schváleno několik zákonů, které formalizovaly některé dříve neformální zákony. K ústavní reformě došlo o rok později v roce 2013, kdy byla upravena (s přidanou přímou demokracií) upravena a o několik vrků dní později přijata československá ústava z roku 1920. Tím se nakonec v Lurku vytvořila zastupitelská demokracie, ale přímá demokracie byla stále poněkud zachována.

Český sektor

Logo UMSE

V lednu 2014 Lurk kontaktova další český mikronárod ve stylu MicroWiki, Stát Morava. Oba národy rychle navázaly formální vztahy, společné projekty a velmi častou diplomatickou výměnu. Jedním z hlavních projektů byla Organisace sdružující všechny české mikronárody, která se nakonec stala Unií mikronárodů střední Evropy. Krátce po založení této organizace našlo organizaci několik dalších mikronárodů a připojilo se. Lurk se také zasloužil o spuštění české MicroWiki zpočátku na Wikia a zprostředkování prvních interaktivních diskuzí na Skype a později na Discordu.

Coronská konfederace

Dne 10. dubna 2015 diskutoval lurkský prezident Alex White se svým meknijským protějškem o možných způsobech posílení vztahů mezi již tak úzce spolupracujícími mikronárody. Vzhledem k tomu, že mikronárody jsou v měnové unii a velmi běžná výměna technologických informací a produktů, bylo jen otázkou času, kdy se objeví unie mezi mikronárody. Tyto diskuse nakonec vedly k vytvoření Coronské konfederace, což bylo poprvé, kdy se Lurk a Meknijsko spojili, ale rozhodně ne naposledy.

Po několika měsících se konfederace rozpustila a Lurk se znovu osamostatnil, v roce 2019 se krátce připojil k Mercii a po měsících nečinnosti se nakonec v roce 2020 připojil k Meknijsku.

Vláda

Meknijský multipas

Meknijsko je zastupitelská demokracie, federace a mēkství, což je jedinečný typ konstituční monarchie založené na meknijské národní filozofii a jejích principech.

Hlavou státu je Mēk (který je také hlavním náboženským vůdcem vvakeismu, státního náboženství), filozofie vvake je velmi převládající ve strukturách národních institucí. Moc se dělí na tři, zákonodárnou, výkonnou a soudní, přičemž ve fungující demokracii se očekává systém brzd a protivah.

Občané volí své zástupce do jednokomorové zákonodárné složky zvané Senát každých šest měsíců po krátké volební kampani, která bývá poměrně vyšší než ve zbytku české komunity. Historicky nejsilnější byla Strana zelených, dokud nová občanská vlna neposunula politické spektrum směrem k sociální demokracii a později ke stranám Nezávislých a Konzervativců.

Výkonné pravomoci má vláda, kterou tvoří strana s největším podílem hlasů nebo strana, která dokáže sestavit největší koalici. Jak bylo uvedeno dříve, většina vlád jsou koaliční vlády obvykle dvou stran. Senát jmenuje guvernéra (kxugala), který je fakticky hlavou vlády státu a má pravomoci zastupovat národ a předsedá schůzím Senátu. Guvernér a následně vláda mohou být odvoláni vyslovením nedůvěry Senátu.

Legislativní pravomoci jsou poměrně málo rozvinuté kvůli nedostatku jejich potřeby. Právní praxe je odvozena z anglosaského obecného práva. K tomu, abyste se stali právníkem a soudcem, je vyžadováno právnické vzdělání, s výjimkou Mēka, který také předsedá nejvyššímu odvolacímu soudu. Soudci jsou jmenováni se souhlasem Senátu a Mēka. Právní systém má dvě vrstvy, federální soudy (trestní a odvolací) a ústavní soud. Povinnosti federálních soudů zahrnují právo obchodních společností, občanské a trestní právo. Federální odvolací soudy zaručují možnost odvolat se proti rozhodnutí soudu první instance. Soud poslední instance je ústavní soud, ale jeho povinnosti obvykle zahrnují ověřování ústavnosti zákonů přijatých Senátem.

Mēk

Praeniy Naemal Seok, současný Mēk Meknijska-Lurku

Mēk je hlavou státu Meknijska. Ačkoli je pozice většinou ceremoniální a nezasahuje do každodenních záležitostí státu, pravomoci přidělené Mēkovi jsou značné. Nejčastěji Mēk slouží jako ústavní soudce.

Kaae

Kaae (v ženském provedení Kivoki), je zastupitel Mēka, tradičně se jednalo o druha/družku vládce Meknijska, či voleného kandidáta, kaae/kivoki zastával/a funkce dnešního kxugala, v dnešní době je však titul Kaae předáván hlavě státu Lurku a těší se podobným mocem, jako Mēk. Titul Kaae také zastávají Mēkové států v Lurku.

Federální vláda a státní správa

Federální vláda Mēkkxu (mékchu) je nejvyšším orgánem výkonné moci v Meknijsku. Její postavení je definováno ústavou. Vláda se skládá z guvernéra (kxugala) a ministrů.

Historickými hlavami vlád nebo oficiálními poradci byli: Tesa Hab-na (poradce; 2009 - 2012), Eariana Sinha-na (kivoki; 2012 - 2015), Suwin Dobaa-na (kivoki; 2015 - 2018), Sakxva Eum-den (kivoki; 2018 - 2019), Siwil Ara-den (předseda vlády; 2018 - 2019).

Federální vláda zahrnuje Ministerstvo vnitra, Ministerstvo telekomunikací a informatiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí a zemědělství, Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí.

Logo vlády Spojených států meknijských

Právní a soudní systém

Meknijský právní systém je typu anglo-americké právní kultury, uplatňuje se soudní precedens. Mezi prameny meknijského práva patří již zmíněný soudní precedens, právní právo, které je založeno na zákonech schválených Senátem Mēkkxu, a zvykové právo, které je omezeno, schvaluje dolní komora parlamentu, Kongres. Prosté právo se liší stát od státu ve federaci.

Soudní moc je v Meknijsku rozdělena na federální soudní moc (Soudní moc Mēkkxu) a regionální soudní moc. Nejvyšším soudem je federální Ústavní soud Mēkkxu (Konstituciyeonī kōmviron Mēkkxu), nižší úroveň je Odvolací soud Mēkkxu (Ōkseonī kōmviron Mēkkxu). Nejnižší úrovní meknijské justice jsou státní soudy (ōngugeonī kōmvirol), které provozují vlády států.

Administrativní dělení

Meknijsko je symetrická federace, která dodržuje standardizaci NUJUMSE. První vrstvou je samotná federace, druhou vrstvou jsou státy s guvernéry jako hlavami států ve vyšší vrstvě a korunní země v nižší. Ve třetí vrstvě jsou okresy s šerify jako hlavami okresů. Ve čtvrté vrstvě jsou obce, které nejsou závislé na třetí vrstvě, příkladem je Yeoju, který se nachází ve třech okresech.

Korunní země

NUJUMSE2A

ZK Jméno - NUJUMSE2B Hlavní město Guvernér
česky nissiisky lorynsky místním jazykem poštovně nissiisky česky lorynsky
Název Alpabaeto Deossalba Název Deossalba Výslovnost Název Deossalba Název Dossalba
Meknijsko VA Stát Varglon Stāt Vargleon Vargeal Cae Beurgilamēī ōngun Beugi burgilamej óngu Ermiusa Mirolona - - Yeoju Yeoju Yeoju Jitčin Cou Vojin Namul-den
AS Stát Asura Stāt Aseula Asra Aseulamēī ōngun Asla aslamej óngu Ermiusa Sasuro Asuuraii onuuk Asra Myongvan Myeonvan Myonju Železnice Mirosau Unuroyiiu Dastanasoon
NS Stát Niji Stāt Niyi Nīyī Niyimēī miino Nīyī nímej míno Ermiusa Mii - - Kaywokki Kayhwokki Kaegi Kněžnice - Libuň Kaaeloi Eariana Sinha-na
ES Stát Esagitie Stāt Esagitiyae Esgeat Raeix dea Esagitiyeo Esgi rých desajtijo Ermiusa Essadata Reiifo kozodrerius Esagitus Esgit Vadeum Vadeumbeorg Vadeum Vadimburg Daina Darasatan Sibil
MS Stát Meshil Stāt Mesīl Meshil Mesīlēī ōngun Meshil mišilej óngu Ermiusa Misailo - - Shisail Sīsail Sīsil Mnichovo Hradiště Misairo Siwil Jarean-den
WV Stát Západní Varglon Stāt Ssāpadnī Vargleon Vargeal Ssa Amobeurgilamēī ōngun Hwagi amurjilamej óngu Ermiusa Namirolona - - Makhwa Makhwa Makhwa Markvartice Saloda Sakxva Bae-den
BH Stát Bohemie Stāt Bohaemiyae Bohmyae Bohemiyeomēī ōngun Bohe bojmjomej óngu Ermiusa Loesmier - - Takiyeoju Sīeoju Sīju Nový Jičín Takacou Naemal Bae-den
KN Stát Okčerpatsko Stāt Okcīaerpackeo Okchaer Konegun Kone kynygun Ermiusa Kanasu Konegu onakī Kongu Yanuro Yaeneo Yanro Janra Itanaro Seruiru Duburue
IL Stát Ilbun Stāt Ilbeun Ilbun Ilbunēī ōngun Ilbun ilbynej óngu Ermiusa Ilouna - - Semila Saemila Saemi Semily Sumilo Niko Ddabul-den
HX Hanunkchův stát Hanunkxūv stāt Hanukx Hanunkxēī ōngun Hanukx hanunchej óngu Ermiusa Nasuna - - Dijeva Dijaeva Dijae Železný Brod Miaesa Ai Namul-den
Lurk LR Stát Lurk Stāt Leurk Luku Aeerumēī ōngun Aeru aerymej óngu Ermiusa Aeeru έψσϩ Σέσ -
LG Stát Lorynsko Stāt Leorinskeo Lorin Lōringiaemēī ōngun Lōrin lórinjemej óngu Ermiusa Roeru έψσϩ ϥέσ -
TA Stát Transakrest Stāt Transakraest Akraes Teayaearrestēī ōngun Teare tjerestej óngu Ermiusa Loeska έψσϩ ΩηΔ -
LAZ Lurkská antarktická zóna Leurkská anttartickā ssōna - Aeerumēī antartikā - aerymej antartiká Aeeru Aetalokau Σέσ ΣϡΩΔσ -
RW Redwood Raedvūd Redvud Rīūd Rīud rjůd Ercomi έᐂᛘ - Redwood Rīūd Rīūd Redwood έᐂᛘ
RB Ravensburg Rāveansbeurg Ravbur Korhopol Kopo keřepol Ronami ϥϓᛘ - Ravensburg Korhopol Keopo Ravensburg ϥϓᛘ
Černava CE Černava Cīernava Cīrva Miinon rēgsēī dea Neagia Neaīa mínon rexej d nnja Ermiusa Mikai Czornava - Argiraī Argīraī ēpi Albhwa Ārgī Lysá nad Labem Erkami Pītearina Gāladdhēr

Ekonomika

Meknijsko-Lurk má rozvinutou tržní ekonomiku s vysokými příjmy a orientovanou na export, která se primárně zaměřuje na služby a inovace. Je součástí Corozóny, protože spolu s několika dalšími státy české komunity používá měnu Corona. Měnovou politiku provádí Národní banka Meknijska-Lurk pro celou Corozónu, stejně jako fungování bankovního systému, který stát používá.

Probíhá několik probíhajících projektů pro výpočet HDP Meknijska na základě metodologie používané makronárodní ekonomikou. Odhady HDP na obyvatele se pohybují kolem 5175 $ při použití příjmů ekonomicky aktivního obyvatelstva jako čistého exportu. Pokud vezmeme v úvahu pouze ekonomicky aktivní obyvatelstvo, HDP na hlavu je kolem 21 000 $. Strukturálně se ekonomika skládá převážně z exportu (který je čistý klad), následovaný vládními výdaji.

Měna

Mince vydávané FRBML od roku 2021

Meknijsko-Lurk používá měnu Corona, původně vyvinutou pro členské státy Coronské konfederace. Jedná se především o elektronickou centralizovanou měnu s jedním správním orgánem, Federální reservní banky Meknijska-Lurku, kontrolujícím emise nových Coron a měnovou politiku měny. Všechny transakce jsou prováděny v transakčním systému Verona mezi čtyřmi aktuálně existujícími bankami. Po začátku pandemie COVID-19 se měna většinou označuje pouze jako CRN nebo pomocí jejího symbolu ₡.

Corony existují také ve fyzické podobě, ve formě bankovek a mincí a v několika provedeních. Nejběžnější vzor pro mince je ten, který byl vydán na začátku roku 2021. Fyzické bankovky a mince v oběhu jsou poměrně vzácné a nejčastěji se používají jako suvenýry a jsou k dispozici ke koupi.

Průmysl

Energie

Přeprava

Komunikace a IT

Pár meknijských služeb a organizací

Cestovní ruch

Věda


Kultura

Meknijské televizní sítě

Média

Veřejnoprávní vysílací společnosti v Meknijsku jsou MBS (Mekniyan Broadcasting Service) a Art Dōyodaek. Poloveřejně financované televizní sítě jsou SBC Dōyodaek a Sēk (Shinsegye Broadcasting Company). MBS byla založeno jako tt@1 v roce 2008 jako jediná televizní služba v Meknijsku. V roce 2012 byla televizní síť přejmenována na Nissi TV a začala experimentálně vysílat na kanálech YZNT-DT 6.1 (nyní YZFA-TV MBS Cīentrale) a YZNT-DT 6.2 (nyní YZFA-TV MBS News HD) jako Nissi TV a Nissi TV Plus. Televize vysílala zprávy (Niyi Jeornal), vlastní telenovely a studentské filmy. V roce 2013 byly sítě přejmenovány na NT1 a NT2, později NT3. Vznikla nová zpravodajská služba NT24 (Nyní MBS News/Sīeol).

V roce 2015, po přijetí Mekniy v Coronese Confederation, NT byla přejmenována na CCT (Coronská centrální televize) a začala vysílat v Lurku na stanici CCT2 Lurk (nyní YZLU-TV MBS Lurk). Kvůli rozpuštění Coronské konfederace bylo CCT rozděleno do MBS, SBC a LVTV.

MBS je veřejnoprávní vysílací společnost financovaná meknijskou vládou Mēkkxu, která poskytuje televizní, rozhlasové a online vysílání (MBS Direct).

Kuchyně

Související informace naleznete také v článku Meknijská kuchyně.

Meknijská kuchyně byla silně ovlivněna středoevropskou pan-kuchyní, českou kuchyní (keolaji, kandaelēnjeug, peovidlah) a německou kuchyní (Hwainēī oseomemsōm apod.). I přes silné ovlivnění se v mnohém liší. Meknijská kuchyně bývá často lehčí a chudší kvůli postavení Meknijska v podkrkonošské oblasti, která byla dlouhou dobu jednou z chudších oblastí.

Národním jídlem Meknijska je bulyeoki, jemné plátky masa opékané se směsí zeleniny na ohni, či dnes častěji na oleji s česnekem. Existuje mnoho typů bulyeoki, nejčastěji dle použitého masa se dělí na porkrusēībulyeoki (směs vepřového masa, zelí a mrkve, často nakládaných), ssohwabsēībulyeoki (hovězí maso s kořenovou zeleninou a vínem, také někdy zvané Rēgsmēmsōm - žraso krále), acnoēībulyeoki (jehnečí maso s čerstvou zeleninou, nejčastěji ledový salát, kapusta, rajčata, ředkve, kedluben apod.) a nyeokerkoēībulyeoki (kuřecí maso s čerstvou zeleninou). Recepty na bulyeoki také zahrnují Jinābeulyeoki - bulyeoki na čínský způsob, mexikeobulyeoki - pálivé bulyeoki na mexický způsob apod.

Nejzákladnější přísadou je česnek (oluon), ze kterého se připravuje česnekový olej, česnekové máslo, pečený česnek, či polévka, dále cibule (keopon), pšenice (bbareun) a z ní umletá mouka (meleobomeun) a pšeničný nápoj (mertah). Dále se využívá mnoho zeleniny, například špenát (mulgehwa), kedluben (nesa), kapusta (kāl), ředkev (pogesa) a pórek (peasomeun). Ovoce tvoří silnou část meknijské kuchyně, nejvíce jablka (ābelleon), hrušky (shyaepkon) a jahody (dalhen).

Jazyk

Meknijsko je známo jako země tisíce řečí, i přes svou malou rozlohu je domovem mnoha jazyků bójoheumské větve indoevropských jazyků. Nejznámějším a nejrozšířenějším jazykem je nissiiština. Jedná se o semi-flektivní jazyk, který je příbuzný thornštině, menderštině a jeseničtině.

V Lurku se vyvinul místní jazyk, lorynština. Je to regionální jazyk a používá se většinou v úředních dokumentech.

Hudba

Cover art skladby Macintosh od Prdusy

Meknijsko má aktivní hudební průmysl a svůj vlastní hudební žánr, MekPop. MekPop je inspirován hudebním dadaismem a lze jej charakterizovat zpěvem v nissiištině, používáním čínských nebo jiných východoasijských nástrojů, společenským komentářem a esoterikou. Aktivními meknijskými umělci jsou Prdusa, Kněžbull, Halüna a Bublanka. Prdusa je z nich nejznámější a na Spotifyzveřejnil několik singlů a jedno album.