Stát Morava

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Stát Morava, moravsky Straňa Morava, zkráceně SM, byl oficiální název Moravskoslezska v letech 2011–2014.

Dějiny

Stát Morava vznikl 1. května 2011 vyhlášením nezávislosti. Zanikl 11. srpna 2014 ústavní změnou na Moravskou sovětskou socialistickou republiku.

Státní zřízení

Stát Morava byl konstituční monarchie. V čele Státu Morava byl král. Parlament byl dvoukomorový, a musel mít alespoň 10 členů. Skládal se ze Senátu Státu Morava a z Poslanecké sněmovny Státu Morava. Tento parlament měl mít celostátní působnost, pro malý počet poslanců však fungoval spíše jako královský poradní orgán. Země Moravská i Země Slezská měly mít své vlastní parlamenty zaměřené na samosprávu, ale existovaly pouze na papíře[chybí zdroj]. Státní zřízení bylo definováno ústavou, která byla přijata v prosinci 2013 a navazovala na ústavu Sultanátu Morava.

Armáda

Armádou Státu Morava byla Moravská lidová armáda. Ve Státě Morava byla všeobecná branná povinnost s vyjímkou invalidních občanů. Každý občan měl vlastnit zbraň. Moravská lidová armáda působila i v rámci Moravské sovětské socialistické republiky, a při jejím vstupu do Svazu sovětských socialistických republik se stala součástí Sovětské lidové armády.

Zahraniční vztahy

Země byla zakládajícím členem UMČMSS. Stát Morava byl v zahraniční politice do roku 2014 neutrální. 3. ledna byla podepsána smlouva o přátelství s Lurkem a den poté byla založena UMČMSS.

Měna

Měnou Státu Morava byly moravské orlice. V platnost byly uvedené 1. února 2014

Jedna orlice

Kultura

Mezi 17. lednem a 30. březnem 2014 vysílalo Rádio Morava, zaměřené na dechovou hudbu a hudbu 80. a 90. let dvacátého století. Šlo o státní a jediné rozhlasové vysílání v mikronárodě. Pozdější útvary, které Stát Moravu nahradily, zvažovaly obnovu podobné instituce, ale nikdy k ní nedošlo.