Eric Šmidor

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
(přesměrováno z Erik Hab-den)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Eric Šmidor
Knížecí standarta
1. kníže Menderska
Ve funkci od
11. února 2021
Předchůdce Funkce vznikla
2. předseda vlády Meknijska
Ve funkci
22. duben 2021 – 15. červen 2021
od 15. listopadu 2021 -
Předchůdce Praeniy Naemal Seok
Naemal Pxal-den [en]
Nástupce Siwil Ara-den
Stále ve funkci
1. prezident Menderska
Ve funkci
24. listopad 2019 – 28. květen 2020
4.– 7. červen 2020
Předchůdce Funkce vznikla
Nástupce Jan Mírný
1. qimél Mendersie
Ve funkci
12. července – 18. září 2020
Předchůdce Funkce vznikla
Nástupce Funkce zanikla
Osobní informace
Narozen 2008 (15 let)
Rakovník, Česká republika Česká republika
Rodné jméno Erik Šmíd
Občanství Česká republika Česká republika

KM Knížectví Mendersko
Stát Gymnázium Stát Gymnázium
Meknijsko-Lurk Meknijsko-Lurk
Frýmensko Frýmensko

Národnost česká, menderská
Etnicita běloch
Politická strana Zelená strana Meknijska
(29. června 2020 - )
Další spojitosti
s politikou
List
Manžel/ka svobodný
Děti bezdětný
Bydliště Poriinnun, KM Knížectví Mendersko
Náboženství Bez vyznání
Menderské jméno Eric Šmidor
Nisiiské jméno Erik Hab-den
Anglické jméno Eric Smith
Přezdívka Eric 22

Erik Šmíd (mendersky: Eric Šmidor; nissiisky: Erik Hab-den; narozen 2008) je především menderský kníže a meknijský politik, který založil první menderský stát. Vymyslel politickou ideologii a filozofický směr ericismus. Rovněž je držitelem mnoha dalších občanství mikronárodů a je členem politických stran například Zelené strany Meknijska (v Meknijsku).

Mikronacionální činnost

Mendersko

Před vznikem

Asi v květnu 2019 shodou náhod začal sledovat tuto MicroWiki, v srpnu téhož roku ho napadl nápad vytvořit také svůj mikronárod - Žateckou republiku a od té doby se de facto datuje historie Menderska. V září toho roku byla Žatecká republika přejmenována na Mendersko. V té době si Mendersko nárokovalo území čtyř českých okresů (Rakovník, Louny, Most a Chomutov). Později upustilo od nároku celého okresu Rakovník a nárokovalo si jen jeho okresní město - Rakovník, kde se Šmidor, samozvaný prezident Menderska, narodil. Plánovalo se, že Mendersko de iure vznikne 15. června 2020, na Šmidorovy narozeniny. Od toho bylo upuštěno, jakmile se Šmidor připojil na Discord server české MicroWiki a ukazoval tam prezentaci o Mendersku, ve kterém bylo mnoho fiktivních politků. Šmidor se rozhodl, že Mendersko vznikne již 24. listopadu 2019, den po připojení na Discord server.

Rané období po vzniku

Mnoho tehdejších mikronacionalisů nebylo spokojeno s takovým množstvím fiktivních politiků (skuteční politici byli v té době jen on a jeho bratr). Šmidor tedy nařídil rozpustění některých politických stran spojených s fiktivními politiky a jednu politickou stranu (NSS) také přejmenoval na Zelenou stranu Menderska - Menderskou stranu konzervatistů. Od té doby přibýval počet občanů řad z jeho spolužáků, kterých bylo nakonec až 10 občanů. Dokonce měli v Mendersku své město - Via, odvozené z názvu třídy VI. A. Prezidentova a jeho kamaráda politická strana také vyhrála s 66,67% (4) hlasů nově vyhlášené volby do United Parlamentu po reformě politické scény, které ovšem nebyly férové.

Šmidorovo prezidentství

Po parlamentních volbách de facto odstartovala jeho uspěchaná politika, která byla mnohdy s propojena s korupcí (nepotismus). Mendersko začalo navazovat různé diplomatické vztahy, vstupovat do organizací mikronárodů (UMSE, MOF nebo MKA), dokonce chtělo připravit MOF olympijské hry v roce 2022. Šmidor sepsal kontroverzní ústavu, která byla "schválena" parlamentem, který byl de iure zvolený volbami a zákonodárný orgán, ovšem de facto se jednalo o jeho poradní orgán, který tam jmenoval předsedu Monarchistů, Technokratů a Jakuba z Vítku, pozdějšího regenta. Celou dobu Šmidor upřednostňoval svůj politický subjekt - PSM. V březnu 2020 proběhly další parlamentní volby, ve kterých nespravedlivě rozdělil mandáty. A také v nich hrály velkou roli druhé účty (ne)občanů. PSM mimochodem nečekaně nezvítězilo.

Mikro-menderská krize a válka

Jakmile uběhlo několik týdnů od voleb, 30. dubna 2020, navrhl tehdější premiér v parlamentu kvůli nespravedlnému rozdělení mandátů, aby byly politické strany zrušeny a kandidovalo by se jako jednotlivci, což prezident cenzuroval. Premiér a viceprezident, který byl jmenován na základě toho, že volil prezidenta v prezidentských volbách, byli pobouřeni, rezignovali na své funkce a odešli z Menderska. Tím odstartovala Mikro-menderská krize, která se brzy přelila i ve válku. Během této krize/války docházelo k masivnímu vytváření druhých účtů, jak ze strany Menderska, tak i ze strany opačné, na které stáli především bývalý premiér a viceprezident. Také probíhaly editační války, kontroverze, zrady, změny menderské ústavy a další různé nemorální chování. Mendersko dokonce na nějakou dobu zaniklo, protože zánik schválila prozatimní vláda předsedů politických stran. Když probíhala neexistence mikronárodu, MSNK vyhlásilo 4. června 2020 samozvanou revoluční vládu, a tak byl mikronárod obnoven dříve. Na Šmidora byl po dobu několika týdnů vyvíjen nátlak, aby přijal ultimátum, které požadovalo vytvoření kontrolního orgánu, vyhlášení nových voleb nebo vypovězení porušených smluv (včetně ústavy Menderska). Nakonec po 5 týdnech od začátku krize přijal mírovou smlouvu.

Mendersie a přestávka od mikronacionalismu

Šmidor rezignoval druhý den po podepsání mírové smlouvy, 8. června 2020, na svou prezidentskou funkci, ač byl předsvědčen, že se nemůže nikdy vzdát. Moc v mikronárodě převzal Jan Mírný, po pozdějším zjištění falešný účet z Kybistánu. Jeho kroky Šmidora velmi pobuřovaly. Plánoval různé pokusy o znovupřevzetí moci, ovšem Mírný zablokoval kandidaturu na prezidenta/tku všem bývalým členům PSM a stranu také rozpustil. Podobný osud potkal i další politické strany, které ovšem narozdíl od PSM byly neaktivní. Nespokojení občané (včetně Erica Šmidora) predevším z řad PSM založili LDS. Ti nakonec založili nový mikronárod - Mendersie. Eric Šmidor tam převedl své i firmy, což byl krok kontroverzní. Mendersii tvořil se Štěpánem Církem, který plánoval, že bude kandidovat na menderského prezidenta, ale od toho upustil. Prý by nedokázal uvést Mendersko do pořádku. Mendersie nakonec byla neaktivní, protože měla dvě komory parlamentu a občané zajímajících se o politiku bylo málo. Nakonec ho Círek 18. září 2020 zradil a provedl převrat. Tamní moc převzali jiní vlivní mikronacionalisté. Mendersie se reformovala na Litoměřické knížectví. Knížetem se stal Jakub z Vítku, pozdější menderský regent. Šmidor se stáhl do ústraní, aktivní totiž byl predevším pouze v Meknijsku.

Menderský kníže

Během probíhající Wistonsko-Kybistánské krize, na přelomu ledna a únoru 2021, začal uvažovat o návratu do mikronacionální komunity. Zvažoval vznik svého nového mikronárodu - Knížectví Ideberk. Ovšem kybistánský diktátor mu nabídl, zda znovu nechce převzít moc v Mendersku, nabídku přijal. A tak se Šmidor de facto stal knížetem 11. února 2021. Jakub z Vítku mu pomohl s reformou na knížectví, sám byl zvolen regentem. Ve funkci zůstal až do 12. června 2022. Šmidor se za své činy v minulosti omluvil. Dokonce byl schválen zákon o definitvním smíření s historií, který navrhl sám bývalý viceprezident, Jan Šťastný. Mendersko a Eric Šmidor nyní patří mezi uznávané členy mikronacionální komunity. Šmidor je také v současné době knížetem Menderska nebo též kxugalem v Meknijsku-Lurku.

Názory