Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Mékství (státní zřízení)

Z Mikronárody Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Mékství, nissiisky 亍丿丰국 [mekGug, vyslovováno migu] je forma státního zřízení unikátního pro Meknijsko. Mékství je prvky mezi asymetrickou federací a unitárním státem. Hlavou státu a výkonným představitelem je nevolený meehk/mék, zákonodárným útvarem jest jednokomorový parlament, který je sestavený z poslanecké sněmovny. Do poslanecké sněmovny jsou poslanci voleni. Poslanecká sněmovna se dělí na křídla, křídlo lidu a křídlo prefektů. Mékství má prvky prezidentské republiky a severoamerického prezidencialismu, místo prezidenta je mék.

Mékství je asymetrickou federací složené z vrstev.

Název prvku Představitel Funkce Příklad v Meknijsku
Nejvyšší vrstva - NUTS 0 Stát Meehk Mezinárodní funkce, zákonodárství, justice, výkonná moc, federální úřady (ministerstva) Meknijské mékství
Druhá vrstva - NUTS 1 Prefektury, státy, distrikty, federální distrikty Prefekt, tyran, hejtman Volební dělení, samospráva (prefektury a distrikty), autonomnost, výkonná moc (státy) Aseula (prefektura), Esagitiyeo (stát), Yeoju (federální distrikt)
Třetí vrstva - NUTS 2 Teritoria - Telefonní předvolby, oblasti CoroID Varglon, Shisail bekomaNun, Západní Yeoju
Čtvrtá vrstva - NUTS 3 Obce Starosta Samospráva Yeoju City, Kaywokki, Shisail, Nový Seoul

Prefektury vs. státy

Prefektury jsou přímo spravované státem, kdežto státy fungují na státu nezávisle, avšak nemají mezinárodní subjektivitu. Federální úřady mají neomezenou moc nad prefekturami a distrikty, nad státy mají moc omezenou. Státy nemohou federaci opustit.

Charakteristické prvky mékství

  • Výkonnou moc má nevolený mék - funkce méka je děděná v rodině Praeniy, pokud se mék nerozhodne jinak.
  • Nějaké celky mají autonomii, jiné ne - státy mají autonomii.
  • Nejednotné občanství - státy vydávají vlastní občanství.
  • Existence federálních úřadů - úřady vykonávají funkci ministerstev.
  • Státy a prefektury nemají mezinárodní subjektivitu - stát vystupuje jednotně.
  • Hlavním zákonem není ústava, ale raedi - hlavní zákon zní takto: čiň co chceš, dokud neškodíš (kosega oneul aruNun, atta du siNadah kosegaNunSeamnida).
  • Ústava neexistuje, ústavní zákony se dělí - ústavní zákony včetně raedi jsou rozdělené.
  • Jazykem je nissiiština - mékství většinou odkazují na Meknijsko.

Odkazy

{{{1}}}