Mékství (státní zřízení)

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
(přesměrováno z Mékství)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Mékství, nissiisky migun je forma státního zřízení unikátního pro Meknijsko. Mékství je prvky mezi federací a unitárním státem. Hlavou státu je nevolený mēk, výkonnou moc zastává kxugal, zákonodárným útvarem jest jednokomorový parlament, který je sestavený z voleného senátu (Senateon / Ongnoskān). Do senátu jsou senátoři voleni. Mékství má prvky prezidentské republiky a severoamerického prezidencialismu, místo prezidenta zastává mék, jeho výkonným protějškem je volený kxugal.

Mékství je federací složenou z vrstev.

Název prvku Představitel Funkce Příklad v Meknijsku
Nejvyšší vrstva - NUTS 0 Stát Mēk Mezinárodní funkce, zákonodárství, justice, výkonná moc, federální úřady (ministerstva) Meknijské mékství
Druhá vrstva - NUTS 1 Prefektury/kantony, státy, distrikty, federální distrikty Tīrraen, Ōngugal, Spejialikī Ōngukxugal Volební dělení, samospráva (prefektury a distrikty), autonomnost, výkonná moc (státy) Aseula (prefektura), Esagitiyeo (stát), Yeoju (federální distrikt)
Třetí vrstva - NUTS 2 Thémy Sīsai Telefonní předvolby, oblasti CoroID Yeoju, Kaywokki, Sīlsan
Čtvrtá vrstva - NUTS 3 Municipality Kamisseob, Vikkosseob, Polisseob, Hyerōsseob apod. Samospráva Yijīn, Kisneo

Prefektury vs. státy

Prefektury (také známé jako kantony) jsou přímo spravované státem, kdežto státy fungují na státu nezávisle, avšak nemají mezinárodní subjektivitu. Federální úřady mají neomezenou moc nad prefekturami a distrikty, nad státy mají moc omezenou. Státy nemohou federaci opustit.

Charakteristické prvky mékství

  • Výkonnou moc má nevolený mék - funkce méka je děděná v rodině Praeniy, pokud se mék nerozhodne jinak.
  • Nějaké celky mají autonomii, jiné ne - státy mají autonomii.
  • Nejednotné občanství - státy vydávají vlastní občanství.
  • Existence federálních úřadů - úřady vykonávají funkci ministerstev.
  • Státy a prefektury nemají mezinárodní subjektivitu - stát vystupuje jednotně.
  • Hlavním zákonem není ústava, ale raedi - hlavní zákon zní takto: čiň co chceš, dokud neškodíš (kosega oneul aruNun, atta du siNadah kosegaNunSeamnida).
  • Ústava neexistuje, ústavní zákony se dělí - ústavní zákony včetně raedi jsou rozdělené.
  • Jazykem je nissiiština - mékství většinou odkazují na Meknijsko.