Midaiština

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Reformovaná nissiiština
Sl.png
Tmavě zelená jsou nissiiské jazyky
Rozšíření MeknijskoKMV3.svg Meknijsko-Lurk
Počet mluvčích není znám
Klasifikace
Písmo latinka
Postavení
Regulátor Meknijská národní univerzita nakála Hanunkcha
Úřední jazyk není úředním
Kódy
CSO 3343-1 mid
CSO 3343-2 není

Midaiština, nissiisky 니岛舌 [niniymal], midaicky niiMal byl aglutinační jazyk (jazyk, který tvoří slova nabalováním menších celků), jedná se o reformovanou nissiištinu, její mluvenou formu. Midaiština se obvykle zařazuje mezi conlangy, konkrétně conlangy přímeknijského a novoslovanského typu. Midaiština je ve své podstatě dialektem nissištiny, mluvené nissiištiny. Narozdíl od nissiištiny postrádá velké množství hlásek a gramatika se také lehce liší. Midaiština se neuchytila, jejím pokračovatelem je obecná nissiiština.

Gramatika

Slovosled věty je stejný jako v češtině. Jelikož je jazyk aglutinační, tak neobsahuje žádné ohýbání, ani časování, unikátnost jazyka je však tzv. mida, mida je slovo, které je na konci každé věty. Narozdíl od nissiištiny, midaiština používá midu pouze pro vyjadřování zdvořilosti. Čas a způsob je často přibalován na konec slovesa. Například ve větě: maiakaSeio du beeKaZue on'l soleNi kvangn'n on'l koSimarko kosegaMidasan, v nissištině věta zní takto: mayaahkaSeyo du bae oneul soleNi kvangNun oneul shmarkokosegaMidaSanKaJuae (Ahoj. Byl jsi na tom kurzu vaření? (příteli)). V každé větě jsou také přípony slova, například Ni - přídavné jméno (kosegaNi - pracovní), Kal - označení člověka (kosegaKal - pracovník, zaměstnanec), N'n - podstatné jméno (kosegaN'n - práce, tvoření).

Číslovky

Číslovky v midaištině mají dva tvary, řadové a normální. Řadové vždy končí na A.

Aritooh Arabské Čtení Česky
0 'n/nura nula
1 mi/in'd'n jedna
2 ta/da dva
3 r'/re tři
4 go/izi čtyři
5 sig pět
6 bar'r/sesi šest
7 hun sedm
8 osa osm
9 hib/iebed devět
一冖 10 dil' deset
丅冖 20 tadil' dvacet
丅冂 25 tadil'sig dvacet pět

Osobní zájmena

1. osoba 2. osoba 3.osoba
Mužský Ženský Střední
J. č. ssalba ma du neDen neNa ne
nissiiština ma du nneyden nneyna nney
Mn. č. ssalba as sa neiDen neiNa nei
latinka as sa neyden neyna ney

Slovní druhy

Slovní druh Nissiisky Koncovka Předpona
Podstatné jméno iro soremaN'n N'n není
Přídavné jméno nisoremaN'n Ni není
Zájmeno soolemaN'n není není
Číslovky ridoN'n řadové:A není
Slovesa konimaN'n není ko (slovo poté začíná kapitálkou)
Příslovce pedN'n není není
Předložky niiN'n není není
Spojky swaN'n není není
Částice degN'n není není
Citoslovce bieN'n není není