Seznam mikronárodů v jiných jazycích

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tento seznam mikronárodů v jiných jazycích poskytuje přehled o názvech českých a slovenských mikronárodů v mikronacionálních jazycích.

Seznam

Stát Bójoheumské jazyky Ugrofinské jazyky Slovanské jazyky
Jazyk nissiiský Jazyk jesenický Jazyk menderský Jazyk bohujištínský Jazyk vyrlejský Jazyk šutanský Jazyk firburský
Název Název Název Název Název Název Název
Krátký Dlouhý Krátký Dlouhý Krátký Dlouhý Krátký Dlouhý Krátký Dlouhý Krátký Dlouhý Krátký Dlouhý
AustenasieFlag of Austenasia.png Austenasie[en] Eostinasia Eostinasiamēī raeix Aësstanäsea Austénoszág Eutnamuseie Eutna raichlosmuseie Autenásija Autenásijska riśa
BroumovskoVlajka broumovska 12.6.2022.jpg Broumovsko Pormarea Āmbīyōn Pormareamēī Broumovoroszág Broumemuseie Broum republikmuseie Brómovsko Brómovska hovorica
ČernavaVlajka-cernavy-2021.png Černava Neagia Reggyeun dea Neagia Csernavoszág Czernevemuseie Černeve panivayanmusei Ćernáva Ćrnávske královstvo
DuckionaryFlagge.duy.png Duckionary Deutinnarī Pxarlamentikīnī reggyeun dea Deutinnarī Kacsoroszág Dakinarmuseie Dakinar Sahrmusei panivayanmusei Káchnosloveník Hovorično-budova korunovka Káchnosloveník
ElevatieElevatia flag-01.jpg Elevatie Aelevatiae Polisoyeot dea Aelevatiae Elevatioszág Ealevatimuseie Ealevati stalc-museie Elevatije Mjastska deržáva Elevatije
EržickoVlajka Eržické unie.svg Eržicko Ījjikieo Ījjikimēī vvakanain Erszikoszág Erszikmuseie Erszik suvas Eržícko Eržícka júnija
EssexieCommonwealth of Essexia flag September 2021.png Essexie Lhwisex Miinon Lhwisexēī Assexija Essexsioszág Esexmuseie Esex debunyas Esexíja Esexsíjske spoločenstvo
FirburkVlajka Firburku.svg Firburk Pxirburg Dukatēn dea Pxirburg Fërbürk Firbukoszág Firberkenmuseie Firberken panivayanmusei Firburk Firburskij vajval
GoralijskoVlajka Goralijska.svg Goralijsko Eoraliyeo Eoraliyeomēī vvakanain Goralioszág Geraljenmuseie Geraljen falderni republikmuseie
GreenskoGreenská republika .png Greensko Greeniyeo Āmbīyōn Greeniyeomēī Zöldeneroszág Grenenmuseie Grenen republikmuseie Grínsko Grínska hovorica
Hilbertova dimenzeHilbert dimension V2.png Hilbertova dimenze Ībertdimens Āmbīyōn dea Īberēī dīmensen Hilbert dimenzió Hailbertmuseie dajmens Hailbert republikmuseie
IntrizieVlajka Intrizie.svg Intrizie Intriciyae Intriciyaemēī āmbīyon Cselszövésozág Intresmuseie Intres republikmuseie Intrizija Intrizijska hovorica
Karnie-RusKarniarutheniaflag.png Karnie-Rus[en] Kānnia-Reus Raeix Kānnia-Reusēī Kaërnna at Rüshenniea Karnio-Rus Ruszenkarnmuseie Ruszenkarn raichlosmuseie Karnija-Rús Karnijsko-rúska riśa
KaudonskoFlag of Caudonia.png Kaudonsko Keodoniyae Dukatēn Keodoniyaemēī Kaudonoszág Kaudenmuseie Kauden panivayanmusei Kádonsko Kádonske kšonžectvo
KlitzibürgVlajka Klitzibürgu.svg Klitzibürg Klissibeor Dēdukatēn Klissibeorēī Kletzibürk Grosduxei at Landt kronesque Kletzibürke Klatzibürgoszág kchlitsemuseieburg kchlitsemuseieburg tranlos panivayanmusei Kliciburk Heŕcovstvo Kliciburk
KNMVlajka Království Nekonečné moudrosti.svg Království Nekonečné moudrosti Reggyeun dea Sikonninē Eobiroon Királyság Végtélén bölcsesság Pankovanyamusei Ulmeten chytirimusei Královstvo ňeskončonej múdrosťi
KrležskoKrležsko.png Krležsko Kirlaejjiae Kirlaejjiaemēī vvakanain Krlezioszág Krlezsmuseie Krlezs falderni republikmuseie Krlažsko Krlažska federácijska

hovorica

KybistánVlajka KNR.svg Kybistán Kūībistān Kūībistānēī gālgumēī āmbīyōn Kybisztán Khibimuseie Khibi debunyas republikmusei Kibstán Kibstánska nacijska hovorica
LužnaVlajka Lužny.svg Lužna Leojjna Dukatēn Leojjnamēī Luzenoszág Luzhenmuseie Luzhen panivayanmusei Lúžna Lúženskij vajval
MajerovskoFlag majer.png Majerovsko Dāeūsnae Lēudderoyī reggyeun dea Aseokxan Dāeū Maëjerelandt Majeroszág Majermuseie Mtociny dynasya Majermuseie Majerovsko
Meknijsko-LurkKMV3.svg Meknijsko-Lurk Sīnsegyae-Aēru Sīnsegyaemēī i Aērumēī vvakanain Meknnij at Lüerk Meknyioszág-Lurk Mekhnya-Lurkya museie Jeneco museie Mekhnya a Lurkya Méknijsko i Lúrk
MenderskoVlajka KM.png Mendersko Maenderiyae Dukatēn Maenderiyaemēī Mendersye Keissenen Mendersye Menderoszág Mehndermuseie Mehnder panivayanmusei Mendérsko Kšonžectvo Mendérsko
MercieVlajka Mercie.svg Mercie Merssiae Reggyeul i agrol represte in Konssiln Mersioszág Mersyamuseie Mercija
MoravskoslezskoVlajkamoravy.png Moravskoslezsko Meoraba-Slaisk Āmbīyōn dea Meoraba-Slaisk Moravoroszág-Szilézia Morovoselesmuseimuseie Morovoselesmusei republikmuseie Moravija-Silézija Moravija-Silézijska hovorica
MultavskoMultavsko-vlajka.svg Multavsko Meultavā Ōngun Meultavāīi Moldvoszág Muldavya museie Multávsko Multávska deržáva
PavlovFlag of Pavlov SVG.svg Pavlov[en] Pallohwa Raeix Pallohwamēī Paeulav Pavlov Pavelmuseie Pavel raichlosmuseie Pavlov Pavlovska riśa
PosafPosafgov.png Knížectví Posaf Posapxī dukatēn Possäeflandt Posafoszág Posafmuseie Posáf Kšonžectvo Posáf
RadoslávieVlajka RAD.svg Radoslávie Ryesseo Reggyeun Ryesseomēī Räedoslavija Radoslavoszág Radyaslavmuseie Radyaslav panivayanmusei Radoslávija Radoslávijske královstvo
ReiskoVlajka Reiského království.svg Reisko Reiyeo Reggyeun Reiyeomēī Koenggelandt Reisoszág Reismuseie Reis panivayanmusei Rejsko Rejske královstvo
ŘehořeřšžskoStrakonice-Nový Jičín vlajka.png Řehořeřšžsko Graegoriyae Reggyeun Graegoriyaemēī Rëzhorzeszlandt Rzehorzoszág Rherzemuseie Vistónsko Vistónske královstvo
SenderskoSendersko.png Sendersko Saenderiyae Dēmoyonēī āmbīyon dea Saenderiyae Zanterslandt Senderoszág Senderskie Senderskie demokratike republikmuseie Sendérija Sendérska volbovska hovorica
SchwarzwaldSchwarzwald flag.png Schwarzwald Neasīmo Arssidukatēn Neasīmomēī Schwärtszenweldt Feketeoroszág Szvarcmuseie Szvarc panivayanmusei Śvarcvald Arcivajval Śvarcvald
Stát GymnáziumFlag of the Gymnasium State.svg Stát Gymnázium Ōngun dae Gimnasīyae Steetan Geymnäseum Űllami Gimnázium Museie Gymania Gympel Deržáva Gympel
ValašskoFlag Wallachia 01.png Valašsko Hwalaesī Reggyeun Hwalaesī Vvalaaschenlandt Valašioszág Valaszmuseie Valasz panivayanmusei Valásija Valásijske královstvo
Vectorova republikaNovávlajkavectorova.png Vectorova republika Āmbīyon Vaektorēī Viekkotor Vektoroszág Vektor republikmuseie Vektorov
VyrlejskoVlajka Vyrlejského knížectví.png Vyrlejsko Vaileriyae Dukatēn Vaileriyaemēī Verlaejesëlandt Vyrleyoszág Vyrlajmuseie Vyrlaj panivayanmusei Vajrélsko Vajrélske kšonžectvo

Kritéria pro začlenění

Protože neexistuje jednotná definice pojmu mikronárod, je jejich shrnutí do seznamu obtížný a kontroverzní úkol. Pro zahrnutí mikronároda do seznamu by mikronárod měl mít definovanou a existující vládu a územní nároky na území České nebo Slovenské republiky. Na seznam nepatří fiktivní státy, tedy entity, jejichž aktivity neprobíhají ve skutečném světě. Mikronárod může být ze seznamu odstraněn, pokud jsou poslední důkazy o jeho existenci starší než jeden měsíc.

Překlady názvů musí být dodány oficiální institucí, jež reguluje daný jazyk.