Svatá říše pražská

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Svatá říše pražská (německy: Heiliges Reich von Prag), úředním názvem Svatá říše pražská národa českého (německy: Das Heilige Reich von Prag der tschechischen Nation), je mikronárodní teokratická absolutní monarchie rozkládajíc se převážně na území Pražského hradu, kde sídlí císař Daniel V. Nezávislost na České republice vyhlásila dne 7.6. 2024.

Svatá říše pražská národa českého
Svatá říše pražská národa českýho (pražština)
MottoPrahá vede, říše kveté. (pražština)
česky: "Praha vede, říše kvete."
Národní hymnaHymna Svaté říše pražské
Praha
čeština, němčina
Uznávané jazyky
pražština
Češi
křesťanství, atheismus
Vláda
federální konstituční monarchie
• Císař
Daniel V.
Legislatura
Říšský sněm
Kolegieum kurfiřtů
— křesel
7 (obsazeno 6)
Kolegieum knížat
— křesel
20 (obsazeno 5)
Vznik
• Vyhlášením svrchované Svaté říše pražské na ČR
7.6. 2024
• Nárokované
0,20 km²
• Kontrolované
0,17 km²
• Vodní plochy
zanedbatelná
• Držitelů občanství
14
Pražský tolar, Koruna česká, Euro

Historie Prahy

Na území dnešní Prahy sídlila v předhistorické době řada nejrůznějších kmenů – poslední nálezy u Křeslic datují zdejší osídlení do doby před sedmi tisíci lety (jde o kulturu s lineární – dříve volutovou – keramikou). Okolo 200 let př. n. l. bylo na místě Závist založeno sídliště Keltů (Bójové). Kolem oblasti, kde nyní stojí Praha, zmiňuje Ptolemaiova mapa (2. století n.l.) germánské město s názvem „Casurgis“.[1] Během stěhování národů v 6. století, začali osídlovat pražskou kotlinu Slované.[2]

Podle legendy byla Praha založena v 8. století českou kněžnou a věštkyní Libuší a jejím manželem Přemyslem, zakladatelem dynastie Přemyslovců. Legenda říká, že Libuše vyšla na skalnatý útes vysoko nad Vltavou a prorokovala: „Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.“ Na místě nařídila vystavět hrad a město nazvala Praha. [3]

Počátky hradu a města Prahy

Důležitým kultovním místem se stal ostroh nad řekou Vltavou, zřejmě s pahorkem Žiži, kde nechal kníže Bořivoj postavit koncem 9. století druhý křesťanský kostelík v Čechách, zasvěcený Panně Marii. Za vlády Bořivojova syna Spytihněva I. na počátku 10. století byla celá plošina ostrohu obehnána obranným valem a vznikl zde knížecí palác. Tak byly položeny základy Pražského hradu, kam přesídlil kníže se svojí družinou z Levého Hradce. Praha se stala centrem rodícího se českého státu. Z Pražského hradu a dalších hradišť ve středních Čechách začali přemyslovští vládci spravovat okolní území, kde si postupně podřídili místní obyvatele a přiměli je k odvádění dávek. Existence knížecího hradu přivedla do jeho podhradí řemeslníky a obchodníky – začalo se rodit středověké město.

Politický systém Svaté říše pražské

Obecná charakteristika

Svatá říše pražská je federální konstituční monarchie, kde císař nedrží veškerou výkonnou a legislativní moc. Politický systém zahrnuje dvě parlamentní komory - Kolegium kurfiřtů (Horní komora) a Kolegium knížat (Dolní komora).

Horní komora: Kolegium kurfiřtů

Hranice SŘP

Kolegium kurfiřtů je elitní poradní sbor skládající se z nejvýznamnějších šlechticů a duchovních představitelů říše.

Složení:

  • 7 kurfiřtů: Tito kurfiřti jsou jmenováni císařem na základě jejich významu a zásluh pro říši. Jsou to obvykle zástupci nejmocnějších rodů a klášterů.
  • Doživotní mandát: Kurfiřti mají doživotní mandát, který zajišťuje stabilitu a kontinuitu v jejich poradní roli.

Dolní komora: Kolegium knížat

Kolegium knížat je širší poradní sbor složený z regionálních šlechticů, kteří zastupují jednotlivé oblasti říše. Jejich hlavním úkolem je poskytovat rady císaři týkající se místní správy a regionálních záležitostí.

Složení:

  • 20 knížat: Knížata jsou vybrána císařem z různých regionů, aby zajišťovali reprezentaci místních zájmů na celostátní úrovni.
  • Mandát na 5 let: Knížata mají pětiletý mandát s možností opětovného jmenování, což umožňuje pravidelnou obnovu a vstup nových členů.

Zahraniční vztahy

Stát Datum Poznámka
Kybistán Kybistán 16. 6. 2024 Oficiální navázání diplomatických styků a vzájemné uznání.
Radbuzská junta Radbuzská junta 17.6. 2024 Oficiální navázání diplomatických styků a vzájemné uznání.
Samopal typ 19 armády SŘP