Vlajka Svaté říše pražské

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Znak Svaté říše pražské
Oficiální vlajka zavedená od roku 2024.

Vlajka Svaté říše pražské má obdélníkový list v poměru stran 2:3 a na něm dva stejně široké vodorovné pruhy žlutý a červený.

Vlajka je doplněna o velký znak Prahy. Znak je tvořen červeným štítem, na kterém je stříbrný lev ve skoku s dvojitým ocasem a zlatou korunou na hlavě. Lev drží ve svých tlapách zlatý štít s modrým pruhem a třemi stříbrnými hvězdami. Nad štítem je zlatá koruna.

Popis

 • Štít: Červený štít symbolizuje krev prolitou za svobodu Prahy.
 • Lev: Stříbrný lev ve skoku s dvojitým ocasem a zlatou korunou na hlavě symbolizuje sílu, mocnost a královskou hodnost Prahy.
 • Zlatý štít: Zlatý štít s modrým pruhem a třemi stříbrnými hvězdami symbolizuje Mariánské město. Modrý pruh představuje řeku Vltavu, která protéká Prahou. Stříbrné hvězdy symbolizují trojjedinost Boha.
 • Koruna: Zlatá koruna nad štítem symbolizuje královskou hodnost Prahy.

Použití vlajky:

 • Vlajka Svaté říše pražské se používá při oficiálních příležitostech, jako jsou slavnosti, státní svátky, sportovní události nebo mikronárodní summity. Může být také vyvěšena na budovách úřadů a institucí Svaté říše pražské.

Vyvěšování vlajky

Je přísně zakázáno zneuctít nebo zničit vlajku SŘP. Tento čin je trestán vyhoštěním ze země.

I. Obecná ustanovení

 1. Význam vlajky: Vlajka představuje suverenitu, jednotu a historickou identitu Svaté říše pražské. Její vyvěšení musí vždy vyjadřovat úctu k těmto hodnotám.
 2. Respekt a ochrana: Vlajka musí být vždy chráněna před poškozením, zneuctěním a nesprávným zacházením. Jakékoli narušení nebo nevhodné používání vlajky bude považováno za přestupek proti národní cti.

II. Vyvěšování vlajky

 1. Oprávněné subjekty: Právo vyvěšovat vlajku mají pouze:
  • Státní a místní instituce.
  • Historické a kulturní organizace schválené vládou.
  • Školy a univerzity při zvláštních příležitostech.
  • Církevní instituce během významných svátků.
 2. Místo vyvěšení:
  • Vlajka musí být umístěna na viditelném a důstojném místě.
  • Na státních budovách musí být vlajka vyvěšena na hlavním stožáru nebo na speciálně určeném místě.
  • Při vyvěšení s jinými vlajkami musí být vlajka Svaté říše pražské umístěna na čestném místě, tj. nejblíže vchodu nebo na nejvyšším bodě.
 3. Čas vyvěšení:
  • Vlajka může být vyvěšena pouze od východu slunce do západu slunce.
  • Výjimky jsou povoleny pouze při státních svátcích nebo zvláštních příležitostech, kdy může být vlajka osvětlena a ponechána vyvěšená i přes noc.

III. Zacházení s vlajkou

 1. Údržba:
  • Vlajka musí být vždy čistá a v dobrém stavu.
  • Poškozená nebo opotřebovaná vlajka musí být okamžitě nahrazena novou.
 2. Vztyčení a spuštění:
  • Vlajka musí být vždy vztyčena a spuštěna důstojným způsobem. Při vztyčování musí být zajištěno, že se vlajka nedotkne země.
  • Při státních smutečních příležitostech musí být vlajka spuštěna na půl žerdi.
 3. Skladování:
  • Vlajka musí být skladována na suchém a čistém místě.
  • Nesmí být zmačkaná, roztržená nebo jinak poškozená.

IV. Použití vlajky

 1. Zákaz zneužití:
  • Vlajka nesmí být používána jako dekorace, oděv, přehoz nebo k jiným nevhodným účelům.
  • Je zakázáno na vlajku psát, kreslit nebo umisťovat jakékoliv znaky, které nejsou součástí jejího oficiálního designu.
 2. Ceremoniální použití:
  • Při oficiálních ceremoniích musí být vlajka nesena ve svislé poloze a nesmí se dotknout země.
  • Vlajka musí být při všech ceremoniích obklopena náležitou úctou a respektem.
 3. Použití při veřejných akcích:
  • Při veřejných shromážděních a akcích musí být vlajka umístěna na vyvýšeném místě, aby byla viditelná pro všechny účastníky.
  • Je zakázáno používat vlajku k podpoře nebo propagaci politických stran či komerčních aktivit.

V. Pravidla pro vyvěšování při státních svátcích a významných událostech

 1. Státní svátky:
  • Vlajka musí být vyvěšena na všech veřejných budovách a významných místech.
  • Při státních svátcích je povoleno vyvěšovat vlajku po celou dobu trvání svátku, včetně nočních hodin, za předpokladu řádného osvětlení.
 2. Významné události:
  • Při významných národních událostech musí být vlajka vyvěšena na čestných místech a musí být zabezpečeno, aby se vlajka nesnížila.