Vvakeismus

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
(přesměrováno z Eom (Vvakeismus))
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vvakeismus (nissiisky Vvakēn, či Hwagen, posvátnou nissiištinou vvakēNun, či vvaKe, také známo jako meknijské pohanství, či meknijská wicca) je meknijské náboženství a styl života. Vvakeismus pochází z prastarého meknijského pohanství, součásti středoevropského pre-křesťanského náboženství a takzvaného kēmeunoliteu - nebeského vedění.

Vvakeismus je eklektické vyznání, které se skládá z různých nūliteal, knih cest vědomí. Knihy cesty vědomí jsou různé způsoby vyznávání vvake. Mezi tři hlavní knihy patří: Yeareabeanūī nolitinnaen (praktikující vvakeista), Kōilushisai (léčitel) a Ssercesshisai (kněží, či mnich). Každá nūlitea je praktikována podle predispozic dané/ho vvakeisty/tky.

Do vvakeismu patří i knihy poznání (gnoskālal, doslova "vyrobené, stvořené knihy") a legendy (bomiil, doslova "řečené"). Nejznámější bomii je Ojineo (příchod Hanunkxa), další je Ssergeshi (stvoření světa, ze slov sserces geshisoyae). Mezi gnoskāla patří například Hwastarlā - nauka o galaxiích (doslova mnoho-hvězd).

Etymologie

Název vvake, či vvaKe, se skládá ze dvou částí, vva a ke. Vva - hwageo, z prastaré proto-přímeknijštiny *vvakxum, směr a Ke - kēmeu - nebe, či božská dimenze (valna). Vvake tedy doslovně znamená směr k bohům, směr výše, či cesta osvícení.

Alternativním názvem vvakeismu může být v angličtině Wakeism, či Waism. V češtině se usadilo označení Vakismus, Vakeismus, či jednoduše Vake.

Knihy poznání vvakeismu

Typ Krátký název Dlouhý název Česky
Gnoskā Hwastarlā Ē gnoskāyī ūlan dea hwastarlā gīgean Kniha poznání poselství hvězd a jejich vědomí
Gino Ē gnoskāyī ūlan dea inpinyae ginomēī Kniha poznání pohlavní energie
Nindenda Ē gnoskāyī ūlan dea inpinyae ana amNindenda Kniha poznání hlubokého přemýšlení
Nori i pram Ē gnoskāyī ūlan dea inpinyae ana amNoril Kniha poznání těla a jeho bodů energie
Isīprāna Ē gnoskāyī ūlan dea Isīprānal i Sīmēoseol Kniha poznání o svatyních a jejich položení
Nyaemnoyae Ē gnoskāyī ūlan dea galmmayī nyaemnoyael Kniha poznání o pojmenování lidu
Dorānoyae Ē gnoskāyī ūlan dea dorāyī īsNyaemnoyaett Kniha poznání o pojmenování života
Bomii Ssergesī / Sercesbo Sercesēī bomiin Pověst o Serces
Ojineo O midaii jineol Pověst o prvních midaích
Nākalbo Nakālēī nguoteunī bomiin Pověst o zrození bohů

Vvakeistické termíny

Vvakeismus používá řadu termínů, označujících různé náboženské skutečnosti

  • Kxarana – Mytologická vvakeistická stavba, speciální ochranná svatyně
  • Isīprāna – Doslova kámen duší, posvátné místo wakeistů. Obvykle se išiprána umisťuje do přírody, nejčastěji do lesa. Išiprána se sestává z kamene, do kterého je vyryta spirála symbolizující matku zemi. Kolem kamene se vysazují nízké stromky a keře.
  • Keurimasīo – krystalová mřížka, poskládání krystalů do nějakého tvaru. Kurimasyeo se nejčastěji staví do tvaru garany. Kurimasyeo se dá využít pro jednotlivce i pro celý dům. Verze pro celý dům potřebuje hlavní krystal, nejlépe křišťál.
  • Eom – první i poslední zvuk, který člověk kdy uslyší, zvuk, který každého uklidňuje a první slovo, které dítě řekne (i v upravených verzích, jako eoma, eopa (máma, táta/papa). Mezi eomy vvakeisté řadí i slova amen nebo óm.
  • Garana, merkaba – osobní ochránce a mezidimenzionální plavidlo. Merkaba je podobná davidově hvězdě užívané v judaismu. Garana ochraňuje vysíláním vysokého proudu energie. Garana je tvořena třemi garanami, jedna stojí na místě, jedna se otáčí do leva, druhá do prava. Garana není po narození aktivní, musí se aktivovat technikou soyeo (meditací).