Reforma nissiištiny 2016

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Reforma nissištiny 2016 je akt prováděný meknijskou vládou k zlepšení nissiiského jazyka. Reforma obsahuje novou gramatiku, slovní zásobu (včetně čísel) a využívání 3 abeced (nitakana, nyní zvaná eehssalba, jomulkana, nyní nazývaná jomulssalba a xansiih) a jejich gulů, nyní nazývaných ssalpy. Vedle toho se romaji mění na latessalbu.

Reforma je prováděna kvůli tomu, že nissiiština obsahuje hromadu výjpůjček z jiných jazyků (např. kana, haddooh, manush, gul, makku a další). Reformou pravopisu bude (kromě udaných gramatických pravidel) pevně ustanovená celá gramatika.

Změna v pravopisu

Přechylování, profese a národnosti/místní příslušnosti

Přechylování v profesích a jiných odvětvích jazyka se nyní tvoří podle vzoru příjmení. Například kuchař je shmarkoden ze slov shmarko - jídlo a den což je označení muže. Kuchařka tak bude shmarkona. Jedním problémem tohoto řešení může být zaměnitelnost s příjmením, avšak tam se mezi přechylovaním a příjmením dává pomlčka a pauza (dobaa-na). Národnost/místní příslušnost se značí příponou gal ze slova galmma - člověk (dříve manush (indický původ)), například čech se řekne cestinkagal, pokud je člověkem žena přidá se za gal na (galna). Přechylování se píše jomulssalbou > 子亍卜己キ囗나  (shmarkona).

Nová slovní zásoba

Náhrada výjpůjček

Staré eehssalbou Staré latessalbou Nové urissalpou Nové latessalbou Překlad
キ卜日卜 Kana 쌀바 Ssalba Písmo
亖凵レ Gul 쌀파 Ssalpa Způsob zápisu
ん卜グ回 Haddooh ク凵了囗亖 Dusog Hlava
ル丨日二ㄑ囗 Llinkxvo 亍卜レ Mal Jazyk
亍卜日凵子 Manush 亖卜レ于卜 Galmma Člověk
亍卜ギ凵 Makku キ囗了〳亖卜 Kosega Dělat
〳レ〳ㄑ卜ス丨囗 Elevatio 不亖凵レ Aagul Vznášet
ス〳己卜 Tera 亍卜レ幵卜 Maleua Země
ㄑ卜了〳己 Vaser 子丨レ Shil Voda
卜つ凵ス Abut 二卜了囗 Kxaso O (něčem)
丨昍回 Innooh 囗日了囗亖 Onsog V (něčem)
ク丨亍 Dim ん匚日 Huun Tma
囗ツス丨 Opti ク卜キ Dak Oči
囗ツス丨日凵日 Optinun ク卜ギ卜 Dakka Vidět
ギ卝己囗乂卜ギ丨 Kearoffakki 了凵ツ Sup Zub
囗ツス丨了凵キ Optisuk ク卜キ了凵キ Daksuk Víčko
了〳レ亍卜日凵子 Selmanush 亖卜ル亍卜 Gallma Kostlivec
ㄚツ亍卜日凵子 Yeopmanush ㄚツ덴/나 Yeopden/na Prodavač
孓囗レ卜己 Sxolar キㄑ卜六 Kvang Škola
巳卜大了キ匸己 Hayskuuhr ギㄑ卜六 Kkvang Střední š.
〳己〳了キ匸己 Ereskuuhr キㄍ卜六 Kwang Základní š.
キ囗亍卜了キ匸己 Komaskuuhr キㄑ不六 Kvaang Vysoká š.
日丨亍卜了キ匸己 Nimaskuuhr キㄑ卜昍亖 Kvanng Vyšší odb. š.
ツレ卜双凵 Placcu 大卜 Ya Místo
了囗日凵亖 Sonug 亖凵キ卜 Guka Píseň
己〳丨亅 Reix

亖凵亖/국

Gug Stát
己〳丨亅卜 Reixa Eeh Národní

A další..

Nové číslovky

Arabské číslice Eehssalba Původní znění Nové znění Nové řadové číslice
0 Nura Un Una
1 Mi Mi Mia
2 Ta Ta Taa
3 Ru Ru Rua
4 Fiva Go Goa
5 Pent Shig Shiga
6 Heks Ball Balla
7 Sekx Hun Huna
8 Mek Oohsa Oohsaa
9 Hip Hip Hipa
10 一冖 Cent Dilea Dilna
100 一冖冖 Centum Ddilea Ddilna
1000 一冖冖冖冖 Pentium Odilea Odilna
1 000 000 一冖冖冖冖冖冖 Celeron Oddilea Oddilna
1 000 000 000 一冖冖冖冖冖冖冖冖冖 Peleron Adilea Adilna

Využívání písem

Vedle tradiční nitakany/eehssalby přibyla také xansiih a poté jomulkana/jomulssalba, toto je velké množství písem, které neměli daná pravidla využívání.

Využívání xansiih - 亅卜日了丩/ 汉字

Xansiih [chansí] je převzaté písmo z čínštiny. Používá se pouze pro lidská jména, např Suvul Dobaa-na je 死桶 成♀.

Využívání jomulssalba - 人囗亍凵レ쌀바/ 조무르쌀바

Jomulssalba [džomuls!alba], či zastarale jomulkana je písmo vycházející z korejského hangulu. Je využíváno ve zkratkách, v slovech korejského původu, v slovech s dvojitým s (ss, nejčastěji předpona ssal), typografii (pokud se nevejde slovo zapsatelné jomulssalbou do textu eehssalbou), pro citoslovce zvířat (각각악아 [gagagaga] - kachna) a pro spojky (이, 배...).

Využívání eehssalba - 〴쌀바 / 〴了了卜レつ卜

Eehssalba [és!alba], či zastarale nitakana (toto označená je však stále v užívání) je využíváno pro vše ostatní, ale také pokud nemůže být správně přepsáno slovo jomulssalbou. Sunssalba se také využívá pro přepis výslovnosti.