Mék

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V mékství je nejvyšší panovnickou hodností Mék (z nissiiského mēk, lorynsky nau, ženský i mužský rod, jesenicky kasyr), který je nevolený panovník několika úrovní. Nejvyšší mékskou úrovní v mékském soustátí (hwakanaī) je mēk hwakanainī, ve federálním mékství (vvakanaī) je mēk vvakanainī a v soudržném mékství (migun) je označení nejvyššího méka mēk ōnguyī. Méka symbolizuje, narozdíl od krále, jehož symbolizuje koruna, kaknumijský meč (kākneumiyī īnsīsoyeot), jímž povyšuje občany do šlechtického stavu.

Mékyně

Ženskou variantou méka je v českém prostředí mékyně, v nissiiském prostředí je označení mēk unisex. Mékyní se označuje pouze panující panovnice, ne nepanující družka méka. Družka méka / mékyně se označuje jako Avokie (z nissiiského Kivoki Amoyyaenī), kdežto druh mékyně / méka je označen jako Ákon (nissiisky Keon Amoyyaenī). Konsortující druhové nemají žádná mékská práva, avšak vždy byly oporou méka / mékyně v procesu rozhodování.

Z této tradice vzniklo nové místo zástupce méka, vládnoucí Kivoki (lorynsky er) a Keon (lorynsky kaae), jež je volen senátem a zastupuje vládnoucího méka. Zastupující mék je po smrti méka odvolán. Příkladem vládnoucího zástupce méka je Kaae Rāvenssae Kxaiji.

Typy méků

Mék je obecné označení vládnoucí autority nad vrstvou thém, nižší vrstvy spravují zejména šisajové. Mék bývá však často pouze reprezentující autoritou nad shromážděním lidu (ongnoskān).

Soustátí Soudržný stát Poznámka
Hwakanaī Vvakanaī Migun
nissiisky lorynsky česky jesenicky nissiisky lorynsky česky jesenicky nissiisky lorynsky česky jesenicky
Nejvyšší úroveň Soustátí hwakanaī

vvakanaī

Mēk

Mēk hwakanaīnī

Nau Mék Kasyr Mēk

Mēk vvakanaīnī

Nau Mék Kasyr - (Jeden z hwamēků)
Stát migun - - Mēk

Mēk ōnguyī

Nau Mék Kasyr
Vyšší úroveň Spolkové mékství vvakanaī

migun

Hwamēk

Hwamēk vvakanaīnī

Coaenau Hamék Eikasyr - -
Státní úroveň Spolkový stát ōngun Ōngal

Mēk ōnguyī

Ermiusaae

Nau Ermika

Mék státu Land'kasyr Ōngal

Mēk ōnguyī

Ermiusaae

Nau Ermika

Mék státu Land'kasyr - Samostatně vládnoucí stát
Provincie / kraj āgron Hīman

Hīmēī mēk

Ernau Mék hejtman Hejmann

Kasyr Hejman

- Hīman

Hīmēī mēk

Ernau Mék hejtman Hejmann

Kasyr Hejman

Prefektura / kanton manaseon Tīrraen

Mēk manaseoyī

Daerna

Nau Kanada

Mék prefekt Tyjran

Kasyr Manasij

Tīrraen

Mēk manaseoyī

Daerna

Nau Kanada

Mék prefekt Tyjran

Kasyr Manasij

Tīrraen

Mēk manaseoyī

Daerna

Nau Kanada

Mék prefekt Tyjran

Kasyr Manasij

Semi-samostatně vládnoucí stát
Distrikt dītteart Sseob

Sseobēī mēk

Su

Nau suka

Pán Zij - Sseob

Sseobēī mēk

Su

Nau suka

Pán Zij Pod přímou vládou konfederace

Etymologie

Označení mék pochází z protobójoheumského *mēgni wetxū - velký vůdce, či z mýtického prvního méka, mēkniye - mēgni niyōm. Lorynské označení nau pochází ze starolorynského *maku, původ beroucí v prajazyce shwacīa *migu. Jesenické jméno pochází z německého kaiser.