Zákon o rodině (Meknijsko)

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zákon o rodině
Předpis státu
Druh předpisu zákon
Číslo předpisu KMV_198(RDNA)91
Obvyklá zkratka RDNA
Údaje
Autor Meehkkxu
Schváleno 19. srpen 2017
Platnost 20. září 2009
Účinnost 20. září 2009
Oblast úpravy
Rodinné právo

Akt o rodině, nissiisky 凵丰乚丨久니 卜二幵刀눈 [uklidNi akxeutNun], anglicky Family Act, je federální zákon.

Znění

Znění je psáno v excentrické češtině s niyismy, nesrozumitelné niyismy mají překlad v závorkách.
1. Manželství
a) Vznik manželství (RDNA_mia)
Svazek manželský jest být ustanoven požehnáním šisaje (kněze, druida) rodinného, či komunitníhosumnidá. Poté manželství může býti započato mezi mužem a ženou, mužem a mužem, ženou a ženou, či jinými lidmi, kteří se svým sňatkem souhlasí a jež soužití je v souladu s přesvědčením občanstva Meknijského a knihou kchují (zákonů) a pravidel galajesumnidá (lidstva). Sňatek jež je uzavřen mezi člověkem a věcí, například umělým člověkem je téže povolen, pokud byla ilaje (věc) stvořena k tomuto účelu a činí gala (člověka) šťastným a spokojenýmiká.
b) Práva a povinnosti manželů (RDNA_taa)
Lidé manželsky oddaní musí ctíti své protějšky a pomáhati jim i v nejhorších jorakáchsumnidá (časech). Dále jest manžel jeden, či druhý povinen starat se o metgalaja (dítě), či l'lmetla (děti), pokud to situace dovolujesumnidá. Manželé mohou dostati prázdniny a volné dny navíce, oproti lidem neoddaným, aby galaje (lidé) rozšiřovali svou kchaju (lásku) a upevňovali svůj svazeksumnidá. Manželé a rodina mají speciální práva, kterájež uvolňuje z placení vysokým daní, pokud o to rodina požádá a mékkchu (vláda) to opodstatní. Manželé s dětmi mají speciální právasumnidá.
c) Rozvod (RDNA_rua)
Pokudjež rodinný stav jest neuspokojivý, či v manželství přišel rozkol, manželé se mohou rozhodnouti podstoupiti rozvodsumnidá. Rozděleníjež ilají (majetku) jež bytí rozhodnuto předmanželskou smlouvou, v případě speciálním se majetek dělí po dohodě manželstva, či na polovicumniká. Děti stvořené v manželském poměru jsou převedeny na rodiče podle dohody manželů, či je rozhodnutí na straně soudumniká.
2. Rodiče a děti
a) Obecná ustanovení (RDNA_goa)
Manželéjež stvořilisobě dětskvo, stávají se rodičiká. Rodiče musí zaručeti dítěti prostor k vývinu a spokojený dolnunsumnidá (domov). Pokud rodiče nemohou své dítě vésti k spokojenému dětství, mohou své dítě předati do moci státu, či moci svých rodičů, či jiných lidí, kteří se o děťátko postarají, dokud se rodiče vzpamatujísumnida.
b) Určení otcovství (RDNA_shiga)
Matka, kterájež ví, s jakým mužem splodila své dítě, může jmenovat svého druha, či biologického otce otcem, pokud jest otec dítěte schopný býti otcemiká. Matka, kterájež splodila dítě s mužem, který jest neznámý, či jest biologický otec nevhodný otcovství, má právo jmenovat otcem kteréhokoliv člověka, kterýjež pro tento úkon vhodný a zajistí dítěti spokojené dětství, otcem může býti člověk jakéhokoliv pohlavísumnidá.
c) Rodičovská moc (RDNA_balla)
Rodiče mají moc nad svým potomkemiká. Mohou ho vychovávati jakýmkoliv způsobem, který dítěti neuškodí a nezabráníjež jehost vývinumniká.
d) Osvojení (RDNA_huna)
Pokudjež biologičtí rodiče nemohou své dítě vychovávat, poté si dítě může osvojiti člověk pověřenýjež rodiči, či státem, je-li to nezbytně nutnémiká. Tento gal (člověk) jest schválen orgány státní mocimniká.
e) Vyživovací povinnost (RDNA_oohsaaa)
Rodiče mají povinnost zajistiti svému dítěti zdraví, příjemnýjst domov a potřebnou výživu pro růstsumnidá. Pokudjež rodiče nemohou své dítě vyživovati, stát je povinnen rodičům pomocti finančně, či v naturáliíchsumnidá. Vzdělávání a zdravotní péči poskytuje stát Meknijskýsumnidá.
f) Poručenství (RDNA_hipa)
Poručenství jest stavem, kdyjž rodič nemůže své dítě vésti ke zdravému růstu příjmenému dolui (domovuú, více informací jest v zákonu RDNA_hunasumnidá.