Názvy Meknijska

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Meknijsko má několik názvů, nejpoužívanější je Meknijsko.

Názvy v češtině

Meknijsko

Tento název pochází buď z nissiiského slova mek a niyi, což znamená prezident a nissi, nebo z jména Hanunkxova syna Meknije z legendy Ojineo. Meknijsko je nejvyužívanější označení.

Semilsko

Tento název se objevuje s legendě Sannaya. Legenda pojednává o asimilaci korejců, kde středoevropští domorodci nazývali korejce "semiláci".

Midaisko/Midálie

Tento název používali nenissiisky mluvící lidé, jelikož v nissiištině slyšeli stále opakování slova mida. Podobné označení používali i samotní korejci (nida).

Názvy v nissiištině (nitakana)

亍丿丰日丨大 [Mekniy]

Obdoba českého Meknijsko.

亍厶亖日丨 [Maegni]

Zkomolená varianta 亍〳キ日丨大, která pochází z korejticijské nissiištiny.

了丿亍丨乚卜/Sömila [Semila]

Pochází z varglovské nissiištiny. Původ stejný jako české Semilsko.

日丨久卜 [nida]

Pochází z označení Meknijska v době dvou provincií (Dujibangnida).

日丨大丨/ 日丨了丨[niyi/nisi]

Název byl používán v dřívější době, nejčastněji jako Nissi. V té době se nissiiština zapisovala nimakanou a hlavně latinkou. Písmeno ss se v té době vyslovovalo jako j > niji, do češtiny však proniklo označení Nissi [nysy]. Nyní se Nissi označuje Meknijský stát Nissi, který je hlavním vůdčím státem celé federace.

子丨日了丿亖大丿 [sinsegye]

Název je využíván hlavně konzervativními nacionalistickými meknijčany. Pochází z korejštiny a znamená Nový svět.

Názvy v nissiištině (xansiih)

韩岛 [mek niy/handaaho/hanseom]

Tento znak se čte 3mi různými způsoby, nissiisky, sinonissiisky (čínsky) a hanissiisky (korejsky). Jedná se o obdobu 亍〳キ日丨大. V překladu doslova znamená Korejský ostrov, původ je takový, korejský > legenda Ojineo, ostrov > první moderní Meknijský stát byl založen na ostrově Kypr.

岛 [niyi/daaho/seom]

Obdoba 日丨大丨. Doslova znamená ostrov, ale kvůli kulturním důvodům se ostrov xansiih zapisuje takto 島.

新世 [sinsegye/takitera]

Obdoba 了丨日了丿亖大丿.

Názvy v rychlošípštině

Semila

Stejný původ jako v češtině. Nejpoužívanější.

Meknia

Obdoba Meknijsko.

Ilbunia

Z legendy Ojineo, esagitci jsou potomci ilbunilaňanů.

Další jazyky

Angličtina = Mekniy
Toki pona = Mekanija
Lorynština = Saer
Čínština = Xīnshì
Korejsky = Sinsegye
Japonsky = Shinyo