Přidružená organisace (UMSE)

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Přidružená organizace je typ mezinárodní organizace spadající pod Unii mikronárodů střední Evropy, které jsou řízeny Radě UMSE. Poprvé byly určeny 7. listopadu 2017 revidovanou Smlouvou o založení UMSE. Dnes jsou definovány sedmou hlavou Smlouvy o fungování. Přidružené organizace jsou zakládány mezinárodními smlouvami za účelem plnění nějakého cíle. V čele všech přidružených organizací stojí tajemník, ten má ale právo pověřit vedením organizace jinou osobu. Členství v přidružených organizacích je dobrovolné a je založeno na podpisu mezinárodní smlouvy, která danou organizaci stanovuje. Kromě členských států UMSE se členy přidružených organizací mohou stát i pozorovatelské státy a státy, které nejsou členy Unie v žádné kapacitě, k tomu ovšem musí dát Rada UMSE souhlas.

Seznam přidružených organisací UMSE

Centrální standardizační organizace

Mikronacionální poštovní a telekomunikační asociace

Unijní kartografická asociace mikronárodů střední Evropy

Unijní kartografická asociace mikronárodů střední Evropy (UKAMSE) byla založena 21. července 2019 za účelem mapování území členských mikronárodů. Vedením UKAMSE je v současné době pověřený János Szesekoven.

Vzdělávací a historiografická asociace středoevropských mikronárodů

Vzdělávací a historiografická asociace středoevropských mikronárodů (VHSEM) je přidružená organizace založená 21. července 2019 za účelem rozvoje mikronacionální historiografie, mikropatriologie a mikronacionálních kultur. V současnosti je vedením VHSEM pověřen Eric Šmidor.

Seznam bývalých přidružených organisací UMSE

Monetární a ekonomická unie Corony

Monetární a ekonomická unie Corony (MEUC) byla monetární unie v rámci UMSE, fungující na způsobu Eurozóny. Členské státy MEUC měly společnou měnu Corona, pro kterou byl vyvíjen transakční systém Aurum. Vznikla 7. listopadu 2017 při obnově UMSE jako nástupce předchozí UMSE Bank. V listopadu 2020, kdy poslední existující členský stát MEUC bylo Meknijsko-Lurk, odhlasovala Rada UMSE převod organizace pod správu Meknijského ministerstva financí.

Středoevropská astronomická asociace mikronárodů

Unie volného pohybu a obchodu